Выбрать город: Дніпро
RUS
0 (800) 50-90-90
Название Стоимость

гематологічні дослідження

клінічний аналіз крові

1515ДНП Клінічний аналіз крові: загальний аналіз, лейкоформула, ШОЕ 125
5ДНП Загальний аналіз крові (без лейкоцитарної формули і ШОЕ) 90
119 Лейкоцитарна формула (диференційований підрахунок лейкоцитів, лейкоцитограма) 45
139 ШОЕ (Швидкість Осідання Еритроцитів) 45
150 Ретикулоцити 110

Алоімунні антитіла

140 Алоімунні антитіла (включаючи антитіла до Rh-антигена) 300

Групова приналежність крові

BGRH Група крові (АВ0) та резус-приналежність 150

коагулологічні дослідження (коагулограма)

1 АЧТЧ (АПТЧ, активований частковий (парціальний) тромбопластиновий час, кефалін-каоліновий час) 50
2 Протромбін + MHO (протромбіновий час) 80
194 Тромбіновий час 45
3 Фібриноген 65
164 D-димер 160
4 Антитромбін ІІІ 200
190 Вовчаковий антикоагулянт 190
197 Тіреоглобулін 145
1296 SCCA (SCC, антиген плоскоклітинної карциноми) 300
66 Хоріонічеський гонадотропін людини 145
1306 Час згортання крові (лише місто Дніпропетровськ: Чкалова 38, Мира 35, Привокзальна 4, Тітова 21) 60

біохімічні дослідження

глюкоза та метаболіти вуглеводного обміну

16 Глюкоза в крові 65
109 Глюкоза в сечі 65
18 Глікірований гемоглобін (HbA1C) 150
ГТT Глюкозо-толерантний тест із визначенням глюкози в венозній крові натщесерце та після навантаження через 2 години 45
ГТГС Глюкозо-толерантний тест із визначенням глюкози та С-пептиду в венозній крові натщесерце та після навантаження через 2 години 350

Білки та амінокислоти

10 Альбумін (у крові) 45
153 Гомоцистеїн 310
28 Загальний білок (у крові) 45
95 Альбумін (у сечі) 125
97 Загальний білок (в сечі) 45

Низькомолекулярні азотисті речовини

111 Сечовина (в сечі) 45
112 Сечова кислота в сечі 45
96 Проба Реберга (кліренс андогенного креатиніну, швидкість клубочкової фільтрації) 80
110 Креатинін (в сечі) 45
27 Сечова кислота в крові 45
26 Сечовина (в крові) 45
22 Креатинін (у крові) 45

пігменти

13 Білірубін загальний 45
14 Білірубін прямий (білірубін кон’югований, пов’язаний) 45

ліпіди

30 Тригліцериди 45
31 Холестерол загальний (холестерин) 55
32 Холестерол-ЛПВЩ (Холестерин ліпопротеїнів високої щільності) 50
33 Холестерол-ЛПНП (Холестерин ліпопротеїнів низької щільності, ЛПНЩ) 50
219 Аполіпопротеїн А1 80
220 Аполіпопротеїн В 80
1071 Ліпопротеїн (a) (Lipoprotein (a) Lp(a)) 158

ферменти

108 Альфа-Амілаза (Діастаза сечі) 45
36 Фосфатаза лужна (ЛФ) 45
24 ЛДГ (Лактатдегідрогеназа, L-лактат: НАД+Оксидоредуктаза) 45
23 Ліпаза 75
19 Креатинкіназа (Креатинфосфокіназа) 80
15 Гама-глутамілтранспептидаза (ГГТ, глутамілтранспептидаза) 45
12 Альфа-Амілаза панкреатична 90
11 Альфа - Амілаза (Діастаза) 45
9 АсАТ (АСТ, аспартатамінотрансфераза) 45
8 АлАТ (АЛТ, Аланінамінотрансфераза, аланінтрансаміназа) 45

вітаміни

118 Фолієва кислота 145
117 Вітамін B12 (ціанокобаламін, кобаламін) 160

неорганічні речовини (макро- та мікроелементи)

113 Кальцій (у сечі) 45
37 Кальцій загальний (Ca) 45
165 Кальцій іонізований (Ca++) 95
115 Фосфор (у сечі) 45
48 Залізо (Fe) 45
41 Фосфор неорганічний (P) 45
40 Магній (Мg) 45
39 Калій (К+), Натрій (Na+), Хлор (Сl-) 120

Білки «гострої» фази та маркери запалення

44 Ревматоїдний фактор (РФ) 60
43 С-реактивний білок (СРБ) 65
42 АСЛ-О (АСЛО, Антистрептолізин-О) 55

Білки, що беруть участь у обміні заліза

49 Латентна (ненасичена) залізозв’язуюча здатність сироватки крові (ЛЗЗС, НЗЗС) 110
50 Трансферин (Сидерофілин) 120
51 Феритин 150
840 Церулоплазмін 200

Кардіоспецифічні білки та маркери ризику серцево-судинних захворювань

157 Тропонiн-I 150
1631 Натріуретічеського гормону (В-типа) n-кінцевої пропептід (Nt-probnp) 360

Маркери метаболізму кісткової тканини та остеопорозу

147 Дезоксипіридинолін (ДПИД) 440
146 N-Остеокальцин (N-ОК) 290

Онкомаркери

92 Альфа-фетопротеїн (АФП) 145
103 ПСА загальний (Простатичний специфічний антиген загальний) 145
104 ПСА вільний (Простатичний специфічний антиген вільний) 145
141 Раково-ембріональний антиген (РЭА, карциноембріональний антиген) 165
142 Са 15-3 (Вуглеводний антиген) 165
143 Са-125 (Вуглеводний антиген 125) 165
144 Са 19-9 (Вуглеводний антиген 19-9) 165
166 Cа 72-4 (Вуглеводний антиген 72-4) 350
208 Бета-2-мікроглобулін (у крові) 150
1281 HE4, білок 4 епідидиміса людини 375
10ROMA ROMA 485
209 Нейро-специфічна енолаза (Neuron-specific enolase NSE) 370
1280 Ca-242 260

лікарський моніторинг

90 Вальпроєва кислота 160
91 Карбамазепін 200

гормональні дослідження

222 Еритропоетин 280

лабораторна оцінка гіпофізарно-надниркової системи

100 АКТГ (Адренокортикотропный гормон, кортикотропин) 190
65 Кортизол (Гідрокортизон) 210

Гіпофізарні гонадотропні гормони та пролактин

59 Фолікулостимулюючий гормон (ФСГ) 150
60 Лютеїнізуючий гормон (ФСГ) 150
61 Пролактин 150
1309 Макропролактин (якісне визначення), пролактин (кількісне визначення) 255

Естрогени та прогестини

62 Естрадіол (E2) 140
63 Прогестерон 150

Моніторинг вагітності, біохімічні маркери стану плода

66 Хоріонічний гонадотропін людини (ХГЛ, бета-ХГЛ, б-ХГЛ) 145
134 Вільний естріол (Е3) 145
161 PAPP-A (Асоційований із вагітністю протеїн-А плазми) 205
189 Вільна b-субодиниця хоріонічного гонадотропіну людини (вільний b-ХГЛ) 145
207 Плацентарний лактоген 540

Оцінка андрогенної функції

64 Тестостерон 150
101 Дегідроепіандростерон-сульфат (ДЭА-S04, ДЭА-С) 145
149 Глобулін, що зв’язує статеві гормони (ГЗСГ) 150
154 17-ОН прогестерон (17-ОП) 150
169 Вільний тестостерон 190

Скринінг хромосомної патології плода (пренатальний скринінг)

PRS1 Пренатальний скринінг трисомій з урахуванням індивідуального ризику: 1 триместр (PRISCA-1) 315
PRS2 Пренатальний скринінг трисомій із урахуванням індивідуального ризику 2 триместр (PRISCA-2) 390
PRN3 Пренатальний скринінг 2 триместр (15-19 тижнів, МОМ для АФП і ЕЗ) 395
PRN2 Пренатальный скринінг 2 триместр (15-19 неделі) 380
PRN1 Пренатальный скринінг 1 триместр (9-13 недели) 305

лабораторна оцінка ендокринної функції підшлункової, залози та діагностика діабету

148 С-Пептид 150
172 Інсулін 150

лабораторна оцінка соматропної функції гіпофіза

99 Соматотропний гормон (соматотропін) 165

лабораторна оцінка функції щитовидної залози

53 Трийодтиронін вільний (Т3 вільний) 130
54 Тироксин загальний (Т4 загальний, тетрайодтиронін загальний 130
55 Тироксин вільний (Т4 вільний) 130
56 Тиреотропний гормон (ТТГ) 130
57 Антитіла до тиреоглобуліну (АТ-ТГ) 145
58 Антитіла до тиреоїдної пероксидази (АТ-ТПО, мікросомальні антитіла) 145
197 ТГ (Тиреоглобулін) 145
199 АТ до рТТГ (антитіла до рецепторів ТТГ) 290
52 Трийодтиронин загальний (Т3 загальний, Total Triiodthyronine, TT3) 130

Лабораторная оценка гормональной регуляции обмена кальция и фосфора

102 Паратиреоїдний гормон (Паратгормон, Паратирин, ПТГ) 140
171 Кальцитонін 275

нестероїдні регуляторні фактори статевих залоз

1144 Анти-Мюллерів гормон 460

імунологічні дослідження

Визначення загального IgE

67 IgE загальний (Імуноглобулін Е загальний) 160

Визначення специфічних IgE

665 Панель різні алергени, IgE 700
Респіраторні алергени
666 Панель респіраторних алергенів №1 700
Розгорнуті панелі (відповідь по кожному алергену з панелі)
670 Панель педіатрична, IgE 700
Харчові алергени
669 Панель харчових алергенів №1 700
270 Антитіла класу IgG до гліадину 400

Алергологічні дослідження

948 Еозінофільний катіонний білок 410

лабораторна оцінка гуморального та клітинного імунітету

193 Компоненти системи комплементу С3, С4 235

Імуноглобуліни

45 Імуноглобуліни класу A 110
46 Імуноглобуліни класу М 110
47 Імуноглобуліни класу G 110

Комплексні імунологічні дослідження

191ДНП Імунологічне дослідження скринінгове (лейкоцити; лімфоцити CD3, CD4, CD8, CD19; фагоцитарна активність лейкоцитів; ЦІК; IgG; IgA; IgM) 1700
192ДНП Імунологічне дослідження розширене (лейкоцити; моноцити; гранулоцити; лімфоцити CD3, CD4, CD8, CD19; CD16; CD56; CD 3/HLA-DR; фагоцитарна активність лейкоцитів; ЦІК; IgG; IgA; IgM; С3; C4) 2290

маркери аутоімунних захворювань

125 Антиядерні антитіла (АЯА) 250
126 Антитіла класу IgG до двоспіральної (нативної) ДНК 410
137/138 Антитіла до фосфоліпідів IgM/IgG 390
804 Антитіла до мітохондрій 110
967 Антитела к кардиолипину (скрининг IgM, IgG) 350
1204 Антитіла до циклічного цитрулінованого пептиду (АЦЦП) 395
1373 Антитіла до тканинної трансглютамінази сумарні (IGA, IGG) 420
1332 Антитіла до модифікованого цитруллінірованному віментіну, IGG (АМЦВ, анти - MCV) 500
1284 Антитіла до бета 2-глікопротеїну I 340

дослідження сечі

225 β-2 мікроглобулін (в сечі) 150

клінічний аналіз сечі

401 Кальцій сечі, якісний тест (проба Сулковича) 95
116 Загальний аналіз сечі (із мікроскопією осаду) 90
272 Дослідження сечі за Нечипоренком 90
98 pH (рower Hydrogen, показник кислотності) 45
1304-1 Трьохстаканна проба сечі 108
1305 Кетонові тіла (ацетон) 55

дослідження калу

біохімічний аналіз калу

240ДНП Визначення прихованої крові в калі (якісне визначення гемоглобіну і транферину людини в калі) 235

клінічний аналіз калу

158 Копрограма 115

дослідження сперми

599 Спермограма 230

антиспермальні антитіла

223 Антиспермальні АТ (в крові) 180
224 Антиспермальні АТ (в спермі) (Anti-Spematozoa antibody, seminal plazma) 180

мікроскопічні, цитологічні дослідження

456/479 Дисбактеріоз кишечника (з антібіотикограммой) 445
380ДНП Фемофлор Скрин 685
390 ФЕМОФЛОР 4 205
25Д Дослідження на присутність шкірних кліщів: демодекса, коростявого кліща (лусочки шкіри, вії, вміст пустул) 110
995НОГ Дослідження на присутність клітин патогенних грибів (нігтьові пластини, часточки шкіри, волосся) 105
5507 Мікроскопічне дослідження секрету передміхурової залози 100
505 Дослідження зіскрібків шийки матки та цервікального каналу 110
512 Дослідження зіскрібків (мазків) зі слизової оболонки порожнини носа, у тому числі на наявність еозинофілів (назальний секрет) 110
4445 Мікроскопічне дослідження урогенітального мазка (с, v, u) 30
504ЭНД Дослідження ендоскопічного матеріалу 105

дисбіотічні стани кишечнику та піхви: фемофлор, скрінінг

загальна оцінка природної мікрофлори організму

447 Дослідження на біоценоз піхви та визначення чутливоті до антибіотиків (із мікроскопією нативного препарату) 440
456 Дисбактеріоз кишечника 350
456/479 Дисбактеріоз кишечника з антибіотикограмою 445

Гарднерельоз: бактеріальний вагіноз

3305 Гарднерела (Gardnerella vaginalis), визначення ДНК (сеча, сперма, секрет простати) 68
305уро Гарднерела, визначення ДНК (Gardnerella vaginalis, DNA) у зскрібку епітеліальних клітин урогенітального тракту 150
305сп Гарднерела, визначення ДНК (Gardnerella vaginalis, DNA) у секреті простати, еякуляті 150
305моч Гарднерела, визначення ДНК (Gardnerella vaginalis, DNA) у сечі 150

Фемофлор (17+КВМ)

389 ФЕМОФЛОР-17+КВМ*, вагінальний зіскрібок 1030

діагностика інфекційних захворювань

25Д Дослідження на демодекс (вії) 110

Загальні оглядові дослідження: бактеріоскопічні та культуральні

441-А Посів на флору та чутливість до антибіотиків (сеча) 265
443 Чутливість до бактеріофагів 140
446-А Посів на флору і чутливість до антибиотиків (речовини, що відділяються із статевих органів) 265
464-А Посів на флору і чутливість до антибиотиків (грудне молоко) 265
465-А Посів на флору і чутливість до антибиотиків (речовини, що виділяються з ока) 265
467-А Посів на флору і чутливість до антибиотиків (зів, ніс, пазухи) 265
473-А Посів на флору і чутливість до антибиотиків (речовини, що виділяються з вуха) 265
474-А Посів на флору і чутливість до антибиотиків (гній, речовини, що виділяються з ран) 265
477-А Посів на флору і чутливість до антибиотиків (пукційна аспіраційна рідина) 265
478 Додаткова антибіотикограма за показниками (одного збудника) 95
472-А Посів на флору і чутливість до антибиотиків (із мікроскопією нативного препарату) (мокротиння) 265
439 Посів на аеробні, факультативно - анаеробні мікроорганізми і чутливість до антибіотиків (кров) 400
Гонорея
306уро Гонокок, визначення ДНК (Neisseria gonorrhoeae, DNA) у зскрібку епітеліальних клітин урогенітального тракту 150
306сп Гонокок, визначення ДНК (Neisseria gonorrhoeae, DNA) у секреті простати, еякуляті 150
306рот Гонокок, визначення ДНК (Neisseria gonorrhoeae, DNA) у зскрібку епітеліальних клітин ротоглотки 150
306прк Гонокок, визначення ДНК (Neisseria gonorrhoeae, DNA) у зскрібку епітеліальних клітин слизистої прямої кишки 150
306моч Гонокок, визначення ДНК (Neisseria gonorrhoeae, DNA) у сечі 150
306глз Гонокок, визначення ДНК (Neisseria gonorrhoeae, DNA) у зскрібку епітеліальних клітин кон'юнктиви 150
3306 Гонокок (Neisseria gonorrhoeae), визначення ДНК 68
449 Посів на гонокок і чутливість до антибіотиків 245
Мікоплазмова інфекція
347слн Мікоплазма, визначення ДНК (Mycoplasma pneumoniae, DNA) у слині 295
347рот Мікоплазма, визначення ДНК (Mycoplasma pneumoniae, DNA) у зскрібку епітеліальних клітин ротоглотки 295
347мк Мікоплазма, визначення ДНК (Mycoplasma pneumoniae, DNA) у мокротинні, змиваннях, лаважній рідині 295
308уро Мікоплазма, визначення ДНК (Mycoplasma genitalium, DNA) у зскрібку епітеліальних клітин урогенітального тракту 150
308сп Мікоплазма, визначення ДНК (Mycoplasma genitalium, DNA) у секреті простати, еякуляті 150
308моч Мікоплазма, визначення ДНК (Mycoplasma genitalium, DNA) у сечі 150
302уро Мікоплазма, визначення ДНК (Mycoplasma hominis, DNA ) у зскрібку епітеліальних клітин урогенітального тракту 150
302сп Мікоплазма, визначення ДНК (Mycoplasma hominis, DNA ) у секреті простати, еякуляті 150
302моч Мікоплазма, визначення ДНК (Mycoplasma hominis, DNA ) у сечі 150
440/444 Посів на M.hominis і Ureaplasma spp і чутливість до антибіотиків 325
3302 Мікоплазма (Mycoplasma hominis), визначення ДНК (сеча, сперма, секрет простати) 68
180 Anti-Mycoplasma hominis-IgG (Антитіла класу IgG до Mycoplasma hominis) 150
3308 Мікоплазма (Mycoplasma genitalium), визначення ДНК (сеча, сперма, секрет простати) 68
Сифіліс
69ДНП Сифіліс RPR (Rapid Plasma Reagin – антикардіоліпіновий тест) 150
70 Сифіліс EIA (ИФА) IgG/IgM (антитіла до антигенів Treponema pallidum IgG/IgM, anti-Treponema pallidum IgG/IgM, Syphilis TP EIA) 150
69/70 Комплекс серологічних реакцій для діагностики сифилісу (КСР) 70
Стафілококова інфекція
459-А Посів на золотистий стафілокок і чутливість до антибіотиків (зів, ніс, пазухи, кал) 170
Туберкульоз
369 Туберкульоз (Mycobacterium tuberculosis), визначення ДНК 98
3341 Діагностика урогенітального туберкульозу (Mycobacterium tuberculosis), визначення ДНК 100
Уреаплазмова інфекція
3303 Уреаплазма (Ureaplasma urealyticum, биовар Т-960), визначення ДНК (сеча, сперма, секрет простати) 68
343 Уреаплазма (U.urealyticum, U.parvum), визначення ДНК (зіскрібок) 65
303 Уреаплазма (Ureaplasma urealyticum, біовар Т-960), визначення ДНК (зіскрібок) 68
Хелікобактерна інфекція
484 Хелікобактер пілорі (антиген H. pylori) 170
Хламідійна інфекція
105 Anti-Chlamydia tr.-IgA (Антитіла класу IgA до Chlamydia trachomatis) 150
106 Anti-Chlamydia tr.-IgG (Антитіла класу IgG до Chlamydia trachomatis) 150
105/6 Антитіла класу IgG, IgA до Chlamydia trachomatis 265
301уро Хламідії, визначення ДНК (Chlamydia trachomatis, DNA) у зскрібку епітеліальних клітин урогенітального тракту 150
301сп Хламідії, визначення ДНК (Chlamydia trachomatis, DNA) у секреті простати, еякуляті 150
301рот Хламідії, визначення ДНК (Chlamydia trachomatis, DNA) в зскрібку епітеліальних клітин ротоглотки 150
301прк Хламідії, визначення ДНК (Chlamydia trachomatis, DNA) у зскрібку епітеліальних клітин слизистої прямої кишки 150
301моч Хламідії, визначення ДНК (Chlamydia trachomatis, DNA) у сечі 150
301глз Хламідії, визначення ДНК (Chlamydia trachomatis, DNA) у зскрібку епітеліальних клітин кон'юнктиви 150
301впт Хламідії, визначення ДНК (Chlamydia trachomatis, DNA) у випоті 150
3301 Хламідії (Chlamydia trachomatis), визначення ДНК (сеча, сперма, секрет простати) 68
349слн Хламідія, визначення ДНК (Chlamydophila pneumoniae, DNA) у слині 295
349рот Хламідія, визначення ДНК (Chlamydophila pneumoniae, DNA) у зскрібку епітеліальних клітин ротоглотки 295
349мк Хламідія, визначення ДНК (Chlamydophila pneumoniae, DNA) у мокротинні, змиваннях, лаважній рідині 295

Вірус імунодефіциту людини (ВІЛ)

68 ВІЛ 1/2 (антитіла та антиген) 220
Гепатит A
72 Anti-HAV-IgM (Антитіла класу IgM до вірусу гепатиту А) 165
Гепатит B
73 HBsAg, якісний тест (HBs-антиген, поверхневий антиген вірусу гепатиту B, «австралійский» антиген) 170
74 HBеAg (HBе-антиген вірусу гепатиту В) 230
75 Anti-HBс-total (Антитіла класів IgM і IgG до HB-core антигена вірусу гепатиту B) 170
76 Anti-HBс IgМ (Антитіла класу IgМ до HB-core-антигена вірусу гепатиту B) 280
77 Anti-HBе (Антитіла до HBе-антигена вірусу гепатиту B) 230
78 Anti-HBs (Антитіла до HBs-антигена вірусу гепатиту B) 220
319св Вірус гепатиту В, визначення ДНК (HBV-DNA) як. у сироватці крові 280
320св Вірус гепатиту B, визначення ДНК (HBV-DNA) кол. у сироватці крові 595
Гепатит C
79 Anti-HCV-total (Антитіла до антигенів вірусу гепатиту C) 210
321св Вірус гепатиту С, визначення РНК як. (HCV-RNA, qualitative) у сироватці крові 330
323 Вірус гепатиту С, визначення РНК (кількісне) (HCV-RNA) 400
324пл Вірус гепатиту С, визначення РНК кол. (HCV-RNA, quantitative) у плазмі крові 460
7253 Імуногенетика Il28b (Прогнозування відповіді на противірусну терапію при лікуванні вирусного гепатиту З) 685
Гепатит D, G
325св Вірус гепатиту D, визначення РНК (HDV-RNA) у сироватці крові 330
325 Вірус гепатиту D, визначення РНК (HDV-RNA) 140
326св Вірус гепатиту G, визначення РНК (HDV-RNA) у сироватці крові 360
326 Вирус гепатита G, определение РНК 190

Інфекції, викликані вірусами герпесу

309уро Герпес-вірус людини 1-го і 2-го типу (вірус простого герпесу 1-го і 2-го типу), визначення ДНК (Human herpesvirus 1, 2 (Hhv-1, Hhv-2), Herpes simplex virus 1, 2 (Hsv-1, Hsv-2), DNA) у зскрібку епітеліальних клітин урогенітального тракту 150
309сп Герпес-вірус людини 1-го і 2-го типу (вірус простого герпесу 1-го і 2-го типу), визначення ДНК (Human herpesvirus 1, 2 (Hhv-1, Hhv-2), Herpes simplex virus 1, 2 (Hsv-1, Hsv-2), DNA) у секреті простати, еякуляті 150
309смж Герпес-вірус людини 1-го і 2-го типу (вірус простого герпесу 1-го і 2-го типу), визначення ДНК (Human herpesvirus 1, 2 (Hhv-1, Hhv-2), Herpes simplex virus 1, 2 (Hsv-1, Hsv-2), DNA) у спинномозковій рідині 150
309слн Герпес-вірус людини 1-го і 2-го типу (вірус простого герпесу 1-го і 2-го типу), визначення ДНК (Human herpesvirus 1, 2 (Hhv-1, Hhv-2), Herpes simplex virus 1, 2 (Hsv-1, Hsv-2), DNA) у слині 150
309рот Герпес-вірус людини 1-го і 2-го типу (вірус простого герпесу 1-го і 2-го типу), визначення ДНК (Human herpesvirus 1, 2 (Hhv-1, Hhv-2), Herpes simplex virus 1, 2 (Hsv-1, Hsv-2), DNA) у зскрібку епітеліальних клітин ротоглотки 150
309нос Герпес-вірус людини 1-го і 2-го типу (вірус простого герпесу 1-го і 2-го типу), визначення ДНК (Human herpesvirus 1, 2 (Hhv-1, Hhv-2), Herpes simplex virus 1, 2 (Hsv-1, Hsv-2), DNA) у зскрібку епітеліальних клітин слизової оболонки носу 150
309моч Герпес-вірус людини 1-го і 2-го типу (вірус простого герпесу 1-го і 2-го типу), визначення ДНК (Human herpesvirus 1, 2 (Hhv-1, Hhv-2), Herpes simplex virus 1, 2 (Hsv-1, Hsv-2), DNA) у сечі 150
309кож Герпес-вірус людини 1-го і 2-го типу (вірус простого герпесу 1-го і 2-го типу), визначення ДНК, типірування (Human herpesvirus 1, 2 (Hhv-1, Hhv-2), Herpes simplex virus 1, 2 (Hsv-1, Hsv-2), DNA) у зскрібку епітеліальних клітин шкіри 150
309глз Герпес-вірус людини 1-го і 2-го типу (вірус простого герпесу 1-го і 2-го типу), визначення ДНК, типірування (Human herpesvirus 1, 2 (Hhv-1, Hhv-2), Herpes simplex virus 1, 2 (Hsv-1, Hsv-2), DNA) у зскрібку епітеліальних клітин кон'юнктиви 150
309впт Герпес-вірус людини 1-го і 2-го типу (вірус простого герпесу 1-го і 2-го типу), визначення ДНК, типірування (Human herpesvirus 1, 2 (Hhv-1, Hhv-2), Herpes simplex virus 1, 2 (Hsv-1, Hsv-2), DNA) у випоті 150
3215 Вітряна віспа, що оперізує герпес (Varicella-zoster virus), визначення ДНК 220
3327 Вітряна віспа, що оперізує герпес (Varicella-zoster virus), визначення ДНК (плазма крові) 220
1389 ІММУНОБЛОТ IGM до Epstein-barr virus (5 антигенів) 335
3401 Вірус простого герпесу 1+2 (HSV 1+2), визначення ДНК (роздільне) 105
Герпесвірус людини 6 типу
352уро Герпес-вірус людини 6-го типу, визначення ДНК (Hhv-6, DNA) у зскрібку епітеліальних клітин урогенітального тракту 165
352сп Герпес-вірус людини 6-го типу, визначення ДНК (Hhv-6, DNA) у секреті простати, еякуляті 165
352смж Герпес-вірус людини 6-го типу, визначення ДНК (HHV-6, DNA) у спинномозковій рідині 165
352слн Герпес-вірус людини 6-го типу, визначення ДНК (Hhv-6, DNA) у слиніу епітеліальних клітин ротоглотки 165
352рот Герпес-вірус людини 6-го типу, визначення ДНК (Hhv-6, DNA) у зскрібку епітеліальних клітин ротоглотки 165
352нос Герпес-вірус людини 6-го типу, визначення ДНК (Hhv-6, DNA) у зскрібку епітеліальних клітин слизової оболонки носу 165
352моч Герпес-вірус людини 6-го типу, визначення ДНК (Hhv-6, DNA) у сечі 165
352кр Герпес-вірус людини 6-го типу, визначення ДНК (Hhv-6, DNA) у крові 165
352впт Герпес-вірус людини 6-го типу, визначення ДНК (Hhv-6, DNA) у випоті 165
3352 Герпесвірус 6 типу (Human herpes virus 6), визначення ДНК 76
Герпетична інфекція: віруси простого герпесу людини 1 і 2 типів
122 Anti-HSV-IgG (антитіла класу IgG до вірусу простого герпесу I и II типів) 150
123 Anti-HSV-IgG (антитіла класу IgM до вірусу простого герпесу I и II типів) 150
3312 Вірус звичайного герпесу 1+2 (HSV 1+2), визначення ДНК (сеча, сперма, секрет простати, ліквор) 65
3304 Вірус звичайного герпесу 1+2 (HSV 1+2), визначення ДНК (зіскрібок) 67
Інфекційний мононуклеоз: Вірус Епштейна-Барр (вірус герпесу людини 4 типу)
186 Антитіла класу IgM до капсидного антигена вірусу Епштейна-Барр 150
187 Антитіла класу LgG до нуклеарного антигена вірусу Епштейна-Барр (anti-EBV IgG к NA) 150
255 Антитіла класу IgG до раннього антигена вірусу Епштейна-Барр (anti-EBV IgG к EA) 150
351кр Вірус Епштейна-барр, визначення ДНК (Epstein Barr virus, DNA) у крові 165
351уро Вірус Епштейна-барр, визначення ДНК (Epstein Barr virus, DNA) у зскрібку епітеліальних клітин урогенітального тракту 165
351сп Вірус Епштейна-барр, визначення ДНК (Epstein Barr virus, DNA) у секреті простати, еякуляті 165
351смж Вірус Епштейна-барр, визначення ДНК (Epstein Barr virus, DNA) у спинномозковій рідині 165
351слн Вірус Епштейна-барр, визначення ДНК (Epstein Barr virus, DNA) у слині 165
351рот Вірус Епштейна-барр, визначення ДНК (Epstein Barr virus, DNA) у зскрібку епітеліальних клітин ротоглотки 165
351нос Вірус Епштейна-барр, визначення ДНК (Epstein Barr virus, DNA) у зскрібку епітеліальних клітин слизової оболонки носа 165
351моч Вірус Епштейна-барр, визначення ДНК (Epstein Barr virus, DNA) у сечі 165
351впт Вірус Епштейна-барр, визначення ДНК (Epstein Barr virus, DNA) у випоті 165
Цитомегаловірусна інфекція: вірус герпесу людини 5 типу
82 Anti-CMV-IgG (Антитіла класу IgG до цитомегаловірусу, ЦМВ, CMV) 150
83 Anti-CMV-IgG (Антитіла класу IgM до цитомегаловірусу, ЦМВ, CMV) 150
310кож Цитомегаловірус, визначення ДНК (Cytomegalovirus, DNA) у зскрібку епітеліальних клітин шкіри 150
310глз Цитомегаловірус, визначення ДНК (Cytomegalovirus, DNA) у зскрібку епітеліальних клітин кон'юнктиви 150
310впт Цитомегаловірус, визначення ДНК (Cytomegalovirus, DNA) у випоті 150
310уро Цитомегаловірус, визначення ДНК (Cytomegalovirus, DNA) у зскрібку епітеліальних клітин урогенітального тракту 150
310сп Цитомегаловірус, визначення ДНК (Cytomegalovirus, DNA) у секреті простати, еякуляті 150
310смж Цитомегаловірус, визначення ДНК (Cytomegalovirus, DNA) у спинномозковій рідині 150
310слн Цитомегаловірус, визначення ДНК (Cytomegalovirus, DNA) у слині 150
310рот Цитомегаловірус, визначення ДНК, Cytomegalovirus, DNA у зскрібку епітеліальних клітин ротоглотки 150
310нос Цитомегаловірус, визначення ДНК, Cytomegalovirus, DNA у зскрібку епітеліальних клітин слизової оболонки носу 150
310моч Цитомегаловірус, визначення ДНК (Cytomegalovirus, DNA) у сечі 150
310кр Цитомегаловірус, визначення ДНК (Cytomegalovirus, DNA) у крові 150
3310 Цитомегаловірус, визначення ДНК (сеча, сперма, секрет простати, ліквор) 67

Краснуха

84 Anti-Rubella-IgG (Антитіла класу IgG до вірусу краснухи) 150
85 Anti-Rubella-IgM (Антитіла класу IgM до вірусу краснухи) 150

Папіломавірусна інфекція

313уро Диференційоване визначення ДНК ВПЛ (вірус папіломи людини, Human papillomavirus, HPV) високого онкогенного ризику 14 типів (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68) + КВМ у зскрібку епітеліальних клітин урогенітального тракту 310
312уро Диференційоване визначення ДНК ВПЛ (вірус папіломи людини, Human papillomavirus, HPV) високого онкогенного ризику 2 типів (16, 18) + КВМ у зскрібку епітеліальних клітин урогенітального тракту 170
313 Віруси папіломи людини високого онкогенного ризику, визначення ДНК (зіскрібок) 190
Аденовірусна інфекція
400 Рото-аденовірус, антиген 270

Герпетична інфекція

3401 Вірус простого герпесу 1,2 (HSV 1,2), визначення ДНК (роздільне) 105

грибкові інфекції

995КОЖ Мікроскопічне дослідження проб шкіри та нігтів на присутність клітин грибів 105

Кандидоз

344уро Кандида, визначення ДНК (Candida albicans, DNA) у зскрібку епітеліальних клітин урогенітального тракту 150
344сп Кандида, визначення ДНК (Candida albicans, DNA) у секреті простати, еякуляті 150
344слн Кандида, визначення ДНК (Candida albicans, DNA) у слині 150
344рот Кандида, визначення ДНК (Candida albicans, DNA) у зскрібку епітеліальних клітин ротоглотки 150
344прк Кандида, визначення ДНК (Candida albicans, DNA) у зскрібку епітеліальних клітин слизистої прямої кишки 150
344моч Кандида, визначення ДНК (Candida albicans, DNA) у сечі 150
344кож Кандида, визначення ДНК (Candida albicans, DNA) у зскрібку епітеліальних клітин шкіри 150
344впт Кандида, визначення ДНК (Candida albicans, DNA) у випоті 150
3344 Кандида (Candida albicans), визначення ДНК 68
442 Посів на Candida і чутливість до антимікотичних препаратів (сеча, кал, речовини, що виділяютьсяіз статевих органів, пазухи, гній, зів) 160

Гельмінтози

159ЯГ Аналіз калу на яйця гельмінтів (яйця глистів, helminth eggs) 50
Аскаридоз
237 Антитіла класу IgG до антигенів аскарид (Аnti – Ascaris lumbricoides IgG) 230
Ентеробіоз
160ОСТ Аналіз калу на ентеробіоз (яйця гостриць, enterobiasis) 100
Ехінококоз
229 Антитіла класу IgG до антигенів ехінококу (Анти-Ехінокок-IgG) 175
Опісторхоз
230 Антитіла класу IgG до антигенів опісторхісу (Анти–Опісторхіс-IgG) 175
Токсокароз
232 Антитіла класу IgG до антигенів токсокар (Аnti-Toxocara IgG) 175
Трихінельоз
233 Антитіла класу IgG до антигенів трихінел (Аnti-Trichinella IgG) 175
Лямбліоз
234 Антитіла до антигенів лямблій сумарні IgA, IgM, IgG (Анти-Lamblia intestinalis IgA, IgM, IgG сумарні) 200
483 Лямблії (антиген Giardia liamblia) 175
Токсоплазмоз
80 Anti-Toxo-IgG (Антитіла класу IgG до Тoxoplasma gondii) 150
81 Anti-Toxo-IgM (Антитіла класу IgM до Тoxoplasma gondii). 150
335смж Токсоплазма, визначення ДНК (Toxoplasma gondii, DNA) у спинномозковій рідині 175
335св Токсоплазма, визначення ДНК (Toxoplasma gondii, DNA) у сироватці крові 175
335впт Токсоплазма, визначення ДНК (Toxoplasma gondii, DNA) у випоті 175
1AVTOXO Авідність антитіл класу IgG до Toxoplasma gondii (anti-Toxo-IgG avidity) 230
Трихомоніаз
261 Антитіла класу IgG до Trichomonas vaginalis 150
307уро Трихомонада, визначення ДНК (Trichomonas vaginalis, DNA) у зскрібку епітеліальних клітин урогенітального тракту 150
307сп Трихомонада, визначення ДНК (Trichomonas vaginalis, DNA) у секреті простати, еякуляті 150
307моч Трихомонада, визначення ДНК (Trichomonas vaginalis, DNA) у сечі 150
3307 Трихомонада (Trichomonas vaginalis), визначення ДНК 68

урогенітальні інфекції

3153СП Андрофлор , дослідження мікрофлори урогенітального тракту чоловіків методом ПЛР в режимі реального часу ( якісний і кількісний формат ) 1040
3150УРО Андрофлор , дослідження мікрофлори урогенітального тракту чоловіків методом ПЛР в режимі реального часу ( якісний і кількісний формат ) 1040

Генетичні схильності

7252 Репродуктівна Генетика ЧОЛОВІЧЕ БЕЗПЛІДДЯ 970
7251 КардіоГенетика тромбофілія 1350
7253 імуногенетика IL28B 685
Загружаю корзину...