Ціна на аналізи в Інвітро

назвавартість

гематологічні дослідження

клінічний аналіз крові

5ДНП Загальний аналіз крові (без лейкоцитарної формули і ШОЕ) 70
139 ШОЕ (Швидкість Осідання Еритроцитів) 45
150 Ретикулоцити 105
119 Лейкоцитарна формула (диференційований підрахунок лейкоцитів, лейкоцитограма) 45
1515ДНП Клінічний аналіз крові: загальний аналіз, лейкоформула, ШОЕ 120

імуногематологічні дослідження

Алоімунні антитіла

140 Алоімунні антитіла (включаючи антитіла до Rh-антигена) 290

Групова приналежність крові

BGRH Група крові (АВ0) та резус-приналежність 150

коагулологічні дослідження (коагулограма)

 описание
164 D-димер 150
190 Вовчаковий антикоагулянт 190
194 Тромбіновий час 45
2 Протромбін + MHO (протромбіновий час) 75
3 Фібриноген 65
4 Антитромбін ІІІ 180
1 АЧТЧ (АПТЧ, активований частковий (парціальний) тромбопластиновий час, кефалін-каоліновий час) 50
1306 Час згортання крові (лише місто Дніпропетровськ: Чкалова 38, Мира 35, Привокзальна 4, Тітова 21) 55
66 Хоріонічеський гонадотропін людини 140
1296 SCCA (SCC, антиген плоскоклітинної карциноми) 290
197 Тіреоглобулін 140

біохімічні дослідження

глюкоза та метаболіти вуглеводного обміну

16 Глюкоза в крові 65
18 Глікірований гемоглобін (HbA1C) 145
109 Глюкоза в сечі 65
ГТГС Глюкозо-толерантний тест із визначенням глюкози та С-пептиду в венозній крові натщесерце та після навантаження через 2 години 325
ГТT Глюкозо-толерантний тест із визначенням глюкози в венозній крові натщесерце та після навантаження через 2 години 45

Білки та амінокислоти

97 Загальний білок (в сечі) 45
95 Альбумін (у сечі) 120
10 Альбумін (у крові) 45
28 Загальний білок (у крові) 45
153 Гомоцистеїн 295

Низькомолекулярні азотисті речовини

22 Креатинін (у крові) 45
26 Сечовина (в крові) 45
27 Сечова кислота в крові 45
110 Креатинін (в сечі) 45
96 Проба Реберга (кліренс андогенного креатиніну, швидкість клубочкової фільтрації) 75
112 Сечова кислота в сечі 45
111 Сечовина (в сечі) 45

пігменти

13 Білірубін загальний 45
14 Білірубін прямий (білірубін кон’югований, пов’язаний) 45

ліпіди

30 Тригліцериди 45
31 Холестерол загальний (холестерин) 55
32 Холестерол-ЛПВЩ (Холестерин ліпопротеїнів високої щільності) 50
33 Холестерол-ЛПНП (Холестерин ліпопротеїнів низької щільності, ЛПНЩ) 50
219 Аполіпопротеїн А1 75
220 Аполіпопротеїн В 75
1071 Ліпопротеїн (a) (Lipoprotein (a) Lp(a)) 158

ферменти

8 АлАТ (АЛТ, Аланінамінотрансфераза, аланінтрансаміназа) 45
9 АсАТ (АСТ, аспартатамінотрансфераза) 45
11 Альфа - Амілаза (Діастаза) 45
12 Альфа-Амілаза панкреатична 85
15 Гама-глутамілтранспептидаза (ГГТ, глутамілтранспептидаза) 45
19 Креатинкіназа (Креатинфосфокіназа) 75
23 Ліпаза 75
24 ЛДГ (Лактатдегідрогеназа, L-лактат: НАД+Оксидоредуктаза) 45
36 Фосфатаза лужна (ЛФ) 45
108 Альфа-Амілаза (Діастаза сечі) 45

вітаміни

117 Вітамін B12 (ціанокобаламін, кобаламін) 150
118 Фолієва кислота 140

неорганічні речовини (макро- та мікроелементи)

 описание
39 Калій (К+), Натрій (Na+), Хлор (Сl-) 95
40 Магній (Мg) 45
41 Фосфор неорганічний (P) 45
48 Залізо (Fe) 45
114ДНП Калій, натрій (в сечі) 87
113 Кальцій (у сечі) 45
115 Фосфор (у сечі) 45
37 Кальцій загальний (Ca) 45
165 Кальцій іонізований (Ca++) 95

специфічні білки

Білки «гострої» фази та маркери запалення

42 АСЛ-О (АСЛО, Антистрептолізин-О) 55
43 С-реактивний білок (СРБ) 65
44 Ревматоїдний фактор (РФ) 60

Білки, що беруть участь у обміні заліза

50 Трансферин (Сидерофілин) 115
49 Латентна (ненасичена) залізозв’язуюча здатність сироватки крові (ЛЗЗС, НЗЗС) 105
51 Феритин 145
840 Церулоплазмін 185

Кардіоспецифічні білки та маркери ризику серцево-судинних захворювань

157 Тропонiн-I 140
1631 Натріуретічеського гормону (В-типа) n-кінцевої пропептід (Nt-probnp) 360

Маркери метаболізму кісткової тканини та остеопорозу

146 N-Остеокальцин (N-ОК) 275
147 Дезоксипіридинолін (ДПИД) 420

Онкомаркери

92 Альфа-фетопротеїн (АФП) 140
141 Раково-ембріональний антиген (РЭА, карциноембріональний антиген) 160
103 ПСА загальний (Простатичний специфічний антиген загальний) 140
104 ПСА вільний (Простатичний специфічний антиген вільний) 140
142 Са 15-3 (Вуглеводний антиген) 160
143 Са-125 (Вуглеводний антиген 125) 160
144 Са 19-9 (Вуглеводний антиген 19-9) 160
166 Cа 72-4 (Вуглеводний антиген 72-4) 340
208 Бета-2-мікроглобулін (у крові) 140
209 Нейро-специфічна енолаза (Neuron-specific enolase NSE) 335
10ROMA ROMA 465
1281 HE4, білок 4 епідидиміса людини 360
1280 Ca-242 260

лікарський моніторинг

 описание
91 Карбамазепін 190
90 Вальпроєва кислота 150

гормональні дослідження

222 Еритропоетин 265

лабораторна оцінка гіпофізарно-надниркової системи

100 АКТГ (Адренокортикотропный гормон, кортикотропин) 180
65 Кортизол (Гідрокортизон) 200

лабораторна оцінка гормональної регуляції функції репродуктивної системи та моніторинг вагітності

Гіпофізарні гонадотропні гормони та пролактин

59 Фолікулостимулюючий гормон (ФСГ) 145
60 Лютеїнізуючий гормон (ФСГ) 145
61 Пролактин 145
1309 Макропролактин (якісне визначення), пролактин (кількісне визначення) 245

Естрогени та прогестини

62 Естрадіол (E2) 135
63 Прогестерон 145

Моніторинг вагітності, біохімічні маркери стану плода

66 Хоріонічний гонадотропін людини (ХГЛ, бета-ХГЛ, б-ХГЛ) 140
134 Вільний естріол (Е3) 140
161 PAPP-A (Асоційований із вагітністю протеїн-А плазми) 195
189 Вільна b-субодиниця хоріонічного гонадотропіну людини (вільний b-ХГЛ) 140
207 Плацентарний лактоген 265

Оцінка андрогенної функції

101 Дегідроепіандростерон-сульфат (ДЭА-S04, ДЭА-С) 140
64 Тестостерон 145
149 Глобулін, що зв’язує статеві гормони (ГЗСГ) 145
154 17-ОН прогестерон (17-ОП) 145
169 Вільний тестостерон 180

Скринінг хромосомної патології плода (пренатальний скринінг)

PRS1 Пренатальний скринінг трисомій з урахуванням індивідуального ризику: 1 триместр (PRISCA-1) 300
PRS2 Пренатальний скринінг трисомій із урахуванням індивідуального ризику 2 триместр (PRISCA-2) 380
PRN1 Пренатальный скринінг 1 триместр (9-13 недели) 290
PRN2 Пренатальный скринінг 2 триместр (15-19 неделі) 370
PRN3 Пренатальний скринінг 2 триместр (15-19 тижнів, МОМ для АФП і ЕЗ) 380

лабораторна оцінка ендокринної функції підшлункової, залози та діагностика діабету

148 С-Пептид 145
172 Інсулін 145

лабораторна оцінка соматропної функції гіпофіза

99 Соматотропний гормон (соматотропін) 160

лабораторна оцінка функції щитовидної залози

 описание
56 Тиреотропний гормон (ТТГ) 125
54 Тироксин загальний (Т4 загальний, тетрайодтиронін загальний 125
55 Тироксин вільний (Т4 вільний) 125
53 Трийодтиронін вільний (Т3 вільний) 125
58 Антитіла до тиреоїдної пероксидази (АТ-ТПО, мікросомальні антитіла) 140
57 Антитіла до тиреоглобуліну (АТ-ТГ) 140
197 ТГ (Тиреоглобулін) 140
199 АТ до рТТГ (антитіла до рецепторів ТТГ) 280
52 Трийодтиронин загальний (Т3 загальний, Total Triiodthyronine, TT3) 125

Лабораторная оценка гормональной регуляции обмена кальция и фосфора

102 Паратиреоїдний гормон (Паратгормон, Паратирин, ПТГ) 135
171 Кальцитонін 265

нестероїдні регуляторні фактори статевих залоз

1144 Анти-Мюллерів гормон 440

імунологічні дослідження

алергологічні дослідження

 описание

Визначення загального IgE

67 IgE загальний (Імуноглобулін Е загальний) 150

Визначення специфічних IgE

 описание
665 Панель різні алергени, IgE 670
Респіраторні алергени
666 Панель респіраторних алергенів №1 670
Розгорнуті панелі (відповідь по кожному алергену з панелі)
670 Панель педіатрична, IgE 670
Харчові алергени
669 Панель харчових алергенів №1 670
270 Антитіла класу IgG до гліадину 385

ІМУНОЛОГІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ КРОВІ

Алергологічні дослідження

948 Еозінофільний катіонний білок 390

лабораторна оцінка гуморального та клітинного імунітету

193 Компоненти системи комплементу С3, С4 225

Імуноглобуліни

45 Імуноглобуліни класу A 105
46 Імуноглобуліни класу М 105
47 Імуноглобуліни класу G 105

Комплексні імунологічні дослідження

191ДНП Імунологічне дослідження скринінгове (лейкоцити; лімфоцити CD3, CD4, CD8, CD19; фагоцитарна активність лейкоцитів; ЦІК; IgG; IgA; IgM) 1620
192ДНП Імунологічне дослідження розширене (лейкоцити; моноцити; гранулоцити; лімфоцити CD3, CD4, CD8, CD19; CD16; CD56; CD 3/HLA-DR; фагоцитарна активність лейкоцитів; ЦІК; IgG; IgA; IgM; С3; C4) 2180

маркери аутоімунних захворювань

125 Антиядерні антитіла (АЯА) 240
126 Антитіла класу IgG до двоспіральної (нативної) ДНК 390
137/138 Антитіла до фосфоліпідів IgM/IgG 370
804 Антитіла до мітохондрій 390
967 Антитела к кардиолипину (скрининг IgM, IgG) 335
1204 Антитіла до циклічного цитрулінованого пептиду (АЦЦП) 375
1284 Антитіла до бета 2-глікопротеїну I 340
1332 Антитіла до модифікованого цитруллінірованному віментіну, IGG (АМЦВ, анти - MCV) 475
1373 Антитіла до тканинної трансглютамінази сумарні (IGA, IGG) 400

дослідження сечі

225 β-2 мікроглобулін (в сечі) 140

клінічний аналіз сечі

98 pH (рower Hydrogen, показник кислотності) 45
272 Дослідження сечі за Нечипоренком 85
116 Загальний аналіз сечі (із мікроскопією осаду) 85
401 Кальцій сечі, якісний тест (проба Сулковича) 90
1305 Кетонові тіла (ацетон) 50
1304-1 Трьохстаканна проба сечі 36

дослідження калу

біохімічний аналіз калу

240ДНП Визначення прихованої крові в калі (якісне визначення гемоглобіну і транферину людини в калі) 225

клінічний аналіз калу

158 Копрограма 110

дослідження сперми

599 Спермограма 220

антиспермальні антитіла

223 Антиспермальні АТ (в крові) 170
224 Антиспермальні АТ (в спермі) (Anti-Spematozoa antibody, seminal plazma) 170

мікроскопічні, цитологічні дослідження

504 Дослідження ендоскопічного матеріалу 105
4445 Мікроскопічне дослідження урогенітального мазка (с, v, u) 30
512 Дослідження зіскрібків (мазків) зі слизової оболонки порожнини носа, у тому числі на наявність еозинофілів (назальний секрет) 105
505 Дослідження зіскрібків шийки матки та цервікального каналу 105
5507 Мікроскопічне дослідження секрету передміхурової залози 95
995 Дослідження на присутність клітин патогенних грибів (нігтьові пластини, часточки шкіри, волосся) 90
25Д Дослідження на присутність шкірних кліщів: демодекса, коростявого кліща (лусочки шкіри, вії, вміст пустул) 105
390 ФЕМОФЛОР 4 195
380ДНП Фемофлор Скрин 650
456/479 Дисбактеріоз кишечника (з антібіотикограммой) 425

дисбіотічні стани кишечнику та піхви: фемофлор, скрінінг

загальна оцінка природної мікрофлори організму

447 Дослідження на біоценоз піхви та визначення чутливоті до антибіотиків (із мікроскопією нативного препарату) 420
456 Дисбактеріоз кишечника 335
456/479 Дисбактеріоз кишечника з антибіотикограмою 425

специфічна оцінка природної мікрофлори організму

Гарднерельоз: бактеріальний вагіноз

3305 Гарднерела (Gardnerella vaginalis), визначення ДНК (сеча, сперма, секрет простати) 68
305моч Гарднерела, визначення ДНК (Gardnerella vaginalis, DNA) у сечі 145
305сп Гарднерела, визначення ДНК (Gardnerella vaginalis, DNA) у секреті простати, еякуляті 145
305уро Гарднерела, визначення ДНК (Gardnerella vaginalis, DNA) у зскрібку епітеліальних клітин урогенітального тракту 145

фемофлор: профілі досліджень дисбіотичних станів урогенітального тракту у жінок

Фемофлор (17+КВМ)

389 ФЕМОФЛОР-17+КВМ*, вагінальний зіскрібок 980

діагностика інфекційних захворювань

25Д Дослідження на демодекс (вії) 105

бактеріальні інфекції

Загальні оглядові дослідження: бактеріоскопічні та культуральні

441-А Посів на флору та чутливість до антибіотиків (сеча) 250
443 Чутливість до бактеріофагів 135
446-А Посів на флору і чутливість до антибиотиків (речовини, що відділяються із статевих органів) 250
464-А Посів на флору і чутливість до антибиотиків (грудне молоко) 250
465-А Посів на флору і чутливість до антибиотиків (речовини, що виділяються з ока) 250
467-А Посів на флору і чутливість до антибиотиків (зів, ніс, пазухи) 250
473-А Посів на флору і чутливість до антибиотиків (речовини, що виділяються з вуха) 250
474-А Посів на флору і чутливість до антибиотиків (гній, речовини, що виділяються з ран) 250
477-А Посів на флору і чутливість до антибиотиків (пукційна аспіраційна рідина) 250
478 Додаткова антибіотикограма за показниками (одного збудника) 90
472-А Посів на флору і чутливість до антибиотиків (із мікроскопією нативного препарату) (мокротиння) 250
439 Посів на аеробні, факультативно - анаеробні мікроорганізми і чутливість до антибіотиків (кров) 380

Спеціфічні дослідження

Гонорея
3306 Гонокок (Neisseria gonorrhoeae), визначення ДНК 68
449 Посів на гонокок і чутливість до антибіотиків 235
306глз Гонокок, визначення ДНК (Neisseria gonorrhoeae, DNA) у зскрібку епітеліальних клітин кон'юнктиви 145
306моч Гонокок, визначення ДНК (Neisseria gonorrhoeae, DNA) у сечі 145
306прк Гонокок, визначення ДНК (Neisseria gonorrhoeae, DNA) у зскрібку епітеліальних клітин слизистої прямої кишки 145
306рот Гонокок, визначення ДНК (Neisseria gonorrhoeae, DNA) у зскрібку епітеліальних клітин ротоглотки 145
306сп Гонокок, визначення ДНК (Neisseria gonorrhoeae, DNA) у секреті простати, еякуляті 145
306уро Гонокок, визначення ДНК (Neisseria gonorrhoeae, DNA) у зскрібку епітеліальних клітин урогенітального тракту 145
Гострі кишкові інфекції
Шигельози та сальмонельози
457-А Посів на дизентерійну групу та чутливість до антибіотиків (Stool Culture, Salmonella sp., Shigella sp. Bacteria Identification) 250
273 Антитіла до збудника черевного тифу Salmonella typhi (РПГА тест на антитіла к S. typhi, Typhoid fever semiquantitative IHA serum test) 195
Мікоплазмова інфекція
3308 Мікоплазма (Mycoplasma genitalium), визначення ДНК (сеча, сперма, секрет простати) 68
180 Anti-Mycoplasma hominis-IgG (Антитіла класу IgG до Mycoplasma hominis) 145
3302 Мікоплазма (Mycoplasma hominis), визначення ДНК (сеча, сперма, секрет простати) 68
440/444 Посів на M.hominis і Ureaplasma spp і чутливість до антибіотиків 310
302моч Мікоплазма, визначення ДНК (Mycoplasma hominis, DNA ) у сечі 145
302сп Мікоплазма, визначення ДНК (Mycoplasma hominis, DNA ) у секреті простати, еякуляті 145
302уро Мікоплазма, визначення ДНК (Mycoplasma hominis, DNA ) у зскрібку епітеліальних клітин урогенітального тракту 145
308моч Мікоплазма, визначення ДНК (Mycoplasma genitalium, DNA) у сечі 145
308сп Мікоплазма, визначення ДНК (Mycoplasma genitalium, DNA) у секреті простати, еякуляті 145
308уро Мікоплазма, визначення ДНК (Mycoplasma genitalium, DNA) у зскрібку епітеліальних клітин урогенітального тракту 145
347мк Мікоплазма, визначення ДНК (Mycoplasma pneumoniae, DNA) у мокротинні, змиваннях, лаважній рідині 235
347рот Мікоплазма, визначення ДНК (Mycoplasma pneumoniae, DNA) у зскрібку епітеліальних клітин ротоглотки 235
347слн Мікоплазма, визначення ДНК (Mycoplasma pneumoniae, DNA) у слині 235
Сифіліс
69ДНП Сифіліс RPR (Rapid Plasma Reagin – антикардіоліпіновий тест) 145
70 Сифіліс EIA (ИФА) IgG/IgM (антитіла до антигенів Treponema pallidum IgG/IgM, anti-Treponema pallidum IgG/IgM, Syphilis TP EIA) 145
69/70 Комплекс серологічних реакцій для діагностики сифилісу (КСР) 70
Стафілококова інфекція
459-А Посів на золотистий стафілокок і чутливість до антибіотиків (зів, ніс, пазухи, кал) 160
Туберкульоз
369 Туберкульоз (Mycobacterium tuberculosis), визначення ДНК 98
3341 Діагностика урогенітального туберкульозу (Mycobacterium tuberculosis), визначення ДНК 100
Уреаплазмова інфекція
303 Уреаплазма (Ureaplasma urealyticum, біовар Т-960), визначення ДНК (зіскрібок) 68
343 Уреаплазма (U.urealyticum, U.parvum), визначення ДНК (зіскрібок) 65
3303 Уреаплазма (Ureaplasma urealyticum, биовар Т-960), визначення ДНК (сеча, сперма, секрет простати) 68
Хелікобактерна інфекція
484 Хелікобактер пілорі (антиген H. pylori) 160
Антитіла до Helicobacter pylori: імуноферментний аналіз
133 Anti-H.pylori IgG (Антитіла класу IgG до Helicobacter pylori) 145
177 Helicobacter Pylori IgA (антитіла класу IgА до Helicobacter pylori) 145
Хламідійна інфекція
105 Anti-Chlamydia tr.-IgA (Антитіла класу IgA до Chlamydia trachomatis) 145
106 Anti-Chlamydia tr.-IgG (Антитіла класу IgG до Chlamydia trachomatis) 145
3301 Хламідії (Chlamydia trachomatis), визначення ДНК (сеча, сперма, секрет простати) 68
105/6 Антитіла класу IgG, IgA до Chlamydia trachomatis 250
301впт Хламідії, визначення ДНК (Chlamydia trachomatis, DNA) у випоті 145
301глз Хламідії, визначення ДНК (Chlamydia trachomatis, DNA) у зскрібку епітеліальних клітин кон'юнктиви 145
301моч Хламідії, визначення ДНК (Chlamydia trachomatis, DNA) у сечі 145
301прк Хламідії, визначення ДНК (Chlamydia trachomatis, DNA) у зскрібку епітеліальних клітин слизистої прямої кишки 145
301рот Хламідії, визначення ДНК (Chlamydia trachomatis, DNA) в зскрібку епітеліальних клітин ротоглотки 145
301сп Хламідії, визначення ДНК (Chlamydia trachomatis, DNA) у секреті простати, еякуляті 145
301уро Хламідії, визначення ДНК (Chlamydia trachomatis, DNA) у зскрібку епітеліальних клітин урогенітального тракту 145
349мк Хламідія, визначення ДНК (Chlamydophila pneumoniae, DNA) у мокротинні, змиваннях, лаважній рідині 245
349рот Хламідія, визначення ДНК (Chlamydophila pneumoniae, DNA) у зскрібку епітеліальних клітин ротоглотки 245
349слн Хламідія, визначення ДНК (Chlamydophila pneumoniae, DNA) у слині 245

вірусні інфекції

Вірус імунодефіциту людини (ВІЛ)

68 ВІЛ 1/2 (антитіла та антиген) 205

Вірусні гепатити

Гепатит A
72 Anti-HAV-IgM (Антитіла класу IgM до вірусу гепатиту А) 160
Гепатит B
73 HBsAg, якісний тест (HBs-антиген, поверхневий антиген вірусу гепатиту B, «австралійский» антиген) 160
74 HBеAg (HBе-антиген вірусу гепатиту В) 210
75 Anti-HBс-total (Антитіла класів IgM і IgG до HB-core антигена вірусу гепатиту B) 160
76 Anti-HBс IgМ (Антитіла класу IgМ до HB-core-антигена вірусу гепатиту B) 265
77 Anti-HBе (Антитіла до HBе-антигена вірусу гепатиту B) 210
78 Anti-HBs (Антитіла до HBs-антигена вірусу гепатиту B) 210
319св Вірус гепатиту В, визначення ДНК (HBV-DNA) як. у сироватці крові 265
320св Вірус гепатиту B, визначення ДНК (HBV-DNA) кол. у сироватці крові 565
Гепатит C
79 Anti-HCV-total (Антитіла до антигенів вірусу гепатиту C) 200
323 Вірус гепатиту С, визначення РНК (кількісне) (HCV-RNA) 400
7253 Імуногенетика Il28b (Прогнозування відповіді на противірусну терапію при лікуванні вирусного гепатиту З) 640
321св Вірус гепатиту С, визначення РНК як. (HCV-RNA, qualitative) у сироватці крові 315
324пл Вірус гепатиту С, визначення РНК кол. (HCV-RNA, quantitative) у плазмі крові 440
Гепатит D, G
325 Вірус гепатиту D, визначення РНК (HDV-RNA) 140
326 Вирус гепатита G, определение РНК 190
325св Вірус гепатиту D, визначення РНК (HDV-RNA) у сироватці крові 265
326св Вірус гепатиту G, визначення РНК (HDV-RNA) у сироватці крові 325

Інфекції, викликані вірусами герпесу

3401 Вірус простого герпесу 1+2 (HSV 1+2), визначення ДНК (роздільне) 105
1389 ІММУНОБЛОТ IGM до Epstein-barr virus (5 антигенів) 335
3327 Вітряна віспа, що оперізує герпес (Varicella-zoster virus), визначення ДНК (плазма крові) 220
3215 Вітряна віспа, що оперізує герпес (Varicella-zoster virus), визначення ДНК 220
309впт Герпес-вірус людини 1-го і 2-го типу (вірус простого герпесу 1-го і 2-го типу), визначення ДНК, типірування (Human herpesvirus 1, 2 (Hhv-1, Hhv-2), Herpes simplex virus 1, 2 (Hsv-1, Hsv-2), DNA) у випоті 145
309глз Герпес-вірус людини 1-го і 2-го типу (вірус простого герпесу 1-го і 2-го типу), визначення ДНК, типірування (Human herpesvirus 1, 2 (Hhv-1, Hhv-2), Herpes simplex virus 1, 2 (Hsv-1, Hsv-2), DNA) у зскрібку епітеліальних клітин кон'юнктиви 145
309кож Герпес-вірус людини 1-го і 2-го типу (вірус простого герпесу 1-го і 2-го типу), визначення ДНК, типірування (Human herpesvirus 1, 2 (Hhv-1, Hhv-2), Herpes simplex virus 1, 2 (Hsv-1, Hsv-2), DNA) у зскрібку епітеліальних клітин шкіри 145
309моч Герпес-вірус людини 1-го і 2-го типу (вірус простого герпесу 1-го і 2-го типу), визначення ДНК (Human herpesvirus 1, 2 (Hhv-1, Hhv-2), Herpes simplex virus 1, 2 (Hsv-1, Hsv-2), DNA) у сечі 145
309нос Герпес-вірус людини 1-го і 2-го типу (вірус простого герпесу 1-го і 2-го типу), визначення ДНК (Human herpesvirus 1, 2 (Hhv-1, Hhv-2), Herpes simplex virus 1, 2 (Hsv-1, Hsv-2), DNA) у зскрібку епітеліальних клітин слизової оболонки носу 145
309рот Герпес-вірус людини 1-го і 2-го типу (вірус простого герпесу 1-го і 2-го типу), визначення ДНК (Human herpesvirus 1, 2 (Hhv-1, Hhv-2), Herpes simplex virus 1, 2 (Hsv-1, Hsv-2), DNA) у зскрібку епітеліальних клітин ротоглотки 145
309слн Герпес-вірус людини 1-го і 2-го типу (вірус простого герпесу 1-го і 2-го типу), визначення ДНК (Human herpesvirus 1, 2 (Hhv-1, Hhv-2), Herpes simplex virus 1, 2 (Hsv-1, Hsv-2), DNA) у слині 145
309смж Герпес-вірус людини 1-го і 2-го типу (вірус простого герпесу 1-го і 2-го типу), визначення ДНК (Human herpesvirus 1, 2 (Hhv-1, Hhv-2), Herpes simplex virus 1, 2 (Hsv-1, Hsv-2), DNA) у спинномозковій рідині 145
309сп Герпес-вірус людини 1-го і 2-го типу (вірус простого герпесу 1-го і 2-го типу), визначення ДНК (Human herpesvirus 1, 2 (Hhv-1, Hhv-2), Herpes simplex virus 1, 2 (Hsv-1, Hsv-2), DNA) у секреті простати, еякуляті 145
309уро Герпес-вірус людини 1-го і 2-го типу (вірус простого герпесу 1-го і 2-го типу), визначення ДНК (Human herpesvirus 1, 2 (Hhv-1, Hhv-2), Herpes simplex virus 1, 2 (Hsv-1, Hsv-2), DNA) у зскрібку епітеліальних клітин урогенітального тракту 145
Герпесвірус людини 6 типу
352кр Герпес-вірус людини 6-го типу, визначення ДНК (Hhv-6, DNA) у крові 160
3352 Герпесвірус 6 типу (Human herpes virus 6), визначення ДНК 76
352впт Герпес-вірус людини 6-го типу, визначення ДНК (Hhv-6, DNA) у випоті 160
352моч Герпес-вірус людини 6-го типу, визначення ДНК (Hhv-6, DNA) у сечі 160
352нос Герпес-вірус людини 6-го типу, визначення ДНК (Hhv-6, DNA) у зскрібку епітеліальних клітин слизової оболонки носу 160
352рот Герпес-вірус людини 6-го типу, визначення ДНК (Hhv-6, DNA) у зскрібку епітеліальних клітин ротоглотки 160
352слн Герпес-вірус людини 6-го типу, визначення ДНК (Hhv-6, DNA) у слиніу епітеліальних клітин ротоглотки 160
352смж Герпес-вірус людини 6-го типу, визначення ДНК (HHV-6, DNA) у спинномозковій рідині 160
352сп Герпес-вірус людини 6-го типу, визначення ДНК (Hhv-6, DNA) у секреті простати, еякуляті 160
352уро Герпес-вірус людини 6-го типу, визначення ДНК (Hhv-6, DNA) у зскрібку епітеліальних клітин урогенітального тракту 160
Герпетична інфекція: віруси простого герпесу людини 1 і 2 типів
3304 Вірус звичайного герпесу 1+2 (HSV 1+2), визначення ДНК (зіскрібок) 67
122 Anti-HSV-IgG (антитіла класу IgG до вірусу простого герпесу I и II типів) 145
123 Anti-HSV-IgG (антитіла класу IgM до вірусу простого герпесу I и II типів) 145
3312 Вірус звичайного герпесу 1+2 (HSV 1+2), визначення ДНК (сеча, сперма, секрет простати, ліквор) 65
322 Вірус звичайного герпесу 1+2 (HSV 1+2), визначення ДНК (цельная кровь) 67
Інфекційний мононуклеоз: Вірус Епштейна-Барр (вірус герпесу людини 4 типу)
186 Антитіла класу IgM до капсидного антигена вірусу Епштейна-Барр 145
255 Антитіла класу IgG до раннього антигена вірусу Епштейна-Барр (anti-EBV IgG к EA) 145
187 Антитіла класу LgG до нуклеарного антигена вірусу Епштейна-Барр (anti-EBV IgG к NA) 145
351впт Вірус Епштейна-барр, визначення ДНК (Epstein Barr virus, DNA) у випоті 160
351кр Вірус Епштейна-барр, визначення ДНК (Epstein Barr virus, DNA) у крові 160
351моч Вірус Епштейна-барр, визначення ДНК (Epstein Barr virus, DNA) у сечі 160
351нос Вірус Епштейна-барр, визначення ДНК (Epstein Barr virus, DNA) у зскрібку епітеліальних клітин слизової оболонки носа 160
351рот Вірус Епштейна-барр, визначення ДНК (Epstein Barr virus, DNA) у зскрібку епітеліальних клітин ротоглотки 160
351слн Вірус Епштейна-барр, визначення ДНК (Epstein Barr virus, DNA) у слині 160
351смж Вірус Епштейна-барр, визначення ДНК (Epstein Barr virus, DNA) у спинномозковій рідині 160
351сп Вірус Епштейна-барр, визначення ДНК (Epstein Barr virus, DNA) у секреті простати, еякуляті 160
351уро Вірус Епштейна-барр, визначення ДНК (Epstein Barr virus, DNA) у зскрібку епітеліальних клітин урогенітального тракту 160
Цитомегаловірусна інфекція: вірус герпесу людини 5 типу
82 Anti-CMV-IgG (Антитіла класу IgG до цитомегаловірусу, ЦМВ, CMV) 145
83 Anti-CMV-IgG (Антитіла класу IgM до цитомегаловірусу, ЦМВ, CMV) 145
3310 Цитомегаловірус, визначення ДНК (сеча, сперма, секрет простати, ліквор) 67
310впт Цитомегаловірус, визначення ДНК (Cytomegalovirus, DNA) у випоті 145
310глз Цитомегаловірус, визначення ДНК (Cytomegalovirus, DNA) у зскрібку епітеліальних клітин кон'юнктиви 145
310кож Цитомегаловірус, визначення ДНК (Cytomegalovirus, DNA) у зскрібку епітеліальних клітин шкіри 145
310кр Цитомегаловірус, визначення ДНК (Cytomegalovirus, DNA) у крові 145
310моч Цитомегаловірус, визначення ДНК (Cytomegalovirus, DNA) у сечі 145
310нос Цитомегаловірус, визначення ДНК, Cytomegalovirus, DNA у зскрібку епітеліальних клітин слизової оболонки носу 145
310рот Цитомегаловірус, визначення ДНК, Cytomegalovirus, DNA у зскрібку епітеліальних клітин ротоглотки 145
310слн Цитомегаловірус, визначення ДНК (Cytomegalovirus, DNA) у слині 145
310смж Цитомегаловірус, визначення ДНК (Cytomegalovirus, DNA) у спинномозковій рідині 145
310сп Цитомегаловірус, визначення ДНК (Cytomegalovirus, DNA) у секреті простати, еякуляті 145
310уро Цитомегаловірус, визначення ДНК (Cytomegalovirus, DNA) у зскрібку епітеліальних клітин урогенітального тракту 145

Краснуха

84 Anti-Rubella-IgG (Антитіла класу IgG до вірусу краснухи) 145
85 Anti-Rubella-IgM (Антитіла класу IgM до вірусу краснухи) 145

Папіломавірусна інфекція

313 Віруси папіломи людини високого онкогенного ризику, визначення ДНК (зіскрібок) 190
312уро Диференційоване визначення ДНК ВПЛ (вірус папіломи людини, Human papillomavirus, HPV) високого онкогенного ризику 2 типів (16, 18) + КВМ у зскрібку епітеліальних клітин урогенітального тракту 160
313уро Диференційоване визначення ДНК ВПЛ (вірус папіломи людини, Human papillomavirus, HPV) високого онкогенного ризику 14 типів (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68) + КВМ у зскрібку епітеліальних клітин урогенітального тракту 295
Профілі досліджень для виявлення папіломавірусної інфекції
ВПЛ скринінг (4+КВМ)
376 ВПЧ скрининг (4+КВМ*), уретральный соскоб 270
Типування ВПЛ (21+КВМ)
391УРО Типування ВПЛ (21+КВМ*), (уретральний, вагінальний, цервікальний зіскрібки) 660

Респіраторні вірусні інфекції

Аденовірусна інфекція
400 Рото-аденовірус, антиген 255

Герпетична інфекція

3401 Вірус простого герпесу 1,2 (HSV 1,2), визначення ДНК (роздільне) 105

грибкові інфекції

995 Мікроскопічне дослідження проб шкіри та нігтів на присутність клітин грибів 90

Кандидоз

442 Посів на Candida і чутливість до антимікотичних препаратів (сеча, кал, речовини, що виділяютьсяіз статевих органів, пазухи, гній, зів) 150
3344 Кандида (Candida albicans), визначення ДНК 68
344впт Кандида, визначення ДНК (Candida albicans, DNA) у випоті 145
344кож Кандида, визначення ДНК (Candida albicans, DNA) у зскрібку епітеліальних клітин шкіри 145
344моч Кандида, визначення ДНК (Candida albicans, DNA) у сечі 145
344прк Кандида, визначення ДНК (Candida albicans, DNA) у зскрібку епітеліальних клітин слизистої прямої кишки 145
344рот Кандида, визначення ДНК (Candida albicans, DNA) у зскрібку епітеліальних клітин ротоглотки 145
344слн Кандида, визначення ДНК (Candida albicans, DNA) у слині 145
344сп Кандида, визначення ДНК (Candida albicans, DNA) у секреті простати, еякуляті 145
344уро Кандида, визначення ДНК (Candida albicans, DNA) у зскрібку епітеліальних клітин урогенітального тракту 145

паразитарні інфекції

Гельмінтози

159ЯГ Аналіз калу на яйця гельмінтів (яйця глистів, helminth eggs) 50
Аскаридоз
237 Антитіла класу IgG до антигенів аскарид (Аnti – Ascaris lumbricoides IgG) 220
Ентеробіоз
160ОСТ Аналіз калу на ентеробіоз (яйця гостриць, enterobiasis) 95
Ехінококоз
229 Антитіла класу IgG до антигенів ехінококу (Анти-Ехінокок-IgG) 170
Опісторхоз
230 Антитіла класу IgG до антигенів опісторхісу (Анти–Опісторхіс-IgG) 170
Токсокароз
232 Антитіла класу IgG до антигенів токсокар (Аnti-Toxocara IgG) 170
Трихінельоз
233 Антитіла класу IgG до антигенів трихінел (Аnti-Trichinella IgG) 170

Протозойні інфекції

Лямбліоз
234 Антитіла до антигенів лямблій сумарні IgA, IgM, IgG (Анти-Lamblia intestinalis IgA, IgM, IgG сумарні) 190
483 Лямблії (антиген Giardia liamblia) 170
Токсоплазмоз
80 Anti-Toxo-IgG (Антитіла класу IgG до Тoxoplasma gondii) 145
81 Anti-Toxo-IgM (Антитіла класу IgM до Тoxoplasma gondii). 145
1AVTOXO Авідність антитіл класу IgG до Toxoplasma gondii (anti-Toxo-IgG avidity) 220
335впт Токсоплазма, визначення ДНК (Toxoplasma gondii, DNA) у випоті 175
335св Токсоплазма, визначення ДНК (Toxoplasma gondii, DNA) у сироватці крові 175
335смж Токсоплазма, визначення ДНК (Toxoplasma gondii, DNA) у спинномозковій рідині 175
Трихомоніаз
3307 Трихомонада (Trichomonas vaginalis), визначення ДНК 68
261 Антитіла класу IgG до Trichomonas vaginalis 145
307моч Трихомонада, визначення ДНК (Trichomonas vaginalis, DNA) у сечі 145
307сп Трихомонада, визначення ДНК (Trichomonas vaginalis, DNA) у секреті простати, еякуляті 145
307уро Трихомонада, визначення ДНК (Trichomonas vaginalis, DNA) у зскрібку епітеліальних клітин урогенітального тракту 145

урогенітальні інфекції

3150УРО Андрофлор , дослідження мікрофлори урогенітального тракту чоловіків методом ПЛР в режимі реального часу ( якісний і кількісний формат ) 990
3153СП Андрофлор , дослідження мікрофлори урогенітального тракту чоловіків методом ПЛР в режимі реального часу ( якісний і кількісний формат ) 990

Генетичні схильності

7253 імуногенетика IL28B 640
7251 КардіоГенетика тромбофілія 1260
7252 Репродуктівна Генетика ЧОЛОВІЧЕ БЕЗПЛІДДЯ 925