Шановні пацієнти! Сайт знаходиться на модерації, прохання уточнювати інформацію за телефоном 0 800 50 90 90 Увага! Відкрився другий кабінет УЗД в районі Підстанції (пр.Гагаріна, 171.) Записуйтесь за тел. 0-800-50-90-90 (вартість дзвінків безкоштовна).

Ціна на аналізи в Інвітро

назвавартість

гематологічні дослідження

клінічний аналіз крові

5ДНП Загальний аналіз крові (без лейкоцитарної формули і ШОЕ) 55
139 ШОЕ (Швидкість Осідання Еритроцитів) 40
150 Ретикулоцити 90
119 Лейкоцитарна формула (диференційований підрахунок лейкоцитів, лейкоцитограма) 40
1515ДНП Клінічний аналіз крові: загальний аналіз, лейкоформула, ШОЕ 100

імуногематологічні дослідження

Алоімунні антитіла

140 Алоімунні антитіла (включаючи антитіла до Rh-антигена) 185

Групова приналежність крові

BGRH Група крові (АВ0) та резус-приналежність 100

коагулологічні дослідження (коагулограма)

 описание
164 D-димер 140
190 Вовчаковий антикоагулянт 170
194 Тромбіновий час 40
2 Протромбін + MHO (протромбіновий час) 70
3 Фібриноген 60
4 Антитромбін ІІІ 160
1 АЧТЧ (АПТЧ, активований частковий (парціальний) тромбопластиновий час, кефалін-каоліновий час) 45
1306 Час згортання крові (лише місто Дніпропетровськ: Чкалова 38, Мира 35, Привокзальна 4, Тітова 21) 45
66 Хоріонічеський гонадотропін людини 120
1296 SCCA (SCC, антиген плоскоклітинної карциноми) 260
197 Тіреоглобулін 110

біохімічні дослідження

глюкоза та метаболіти вуглеводного обміну

16 Глюкоза в крові 60
18 Глікірований гемоглобін (HbA1C) 135
109 Глюкоза в сечі 60
ГТГС Глюкозо-толерантний тест із визначенням глюкози та С-пептиду в венозній крові натщесерце та після навантаження через 2 години 280
ГТT Глюкозо-толерантний тест із визначенням глюкози в венозній крові натщесерце та після навантаження через 2 години 45

Білки та амінокислоти

97 Загальний білок (в сечі) 40
95 Альбумін (у сечі) 110
10 Альбумін (у крові) 40
28 Загальний білок (у крові) 40
153 Гомоцистеїн 260

Низькомолекулярні азотисті речовини

22 Креатинін (у крові) 40
26 Сечовина (в крові) 40
27 Сечова кислота в крові 40
110 Креатинін (в сечі) 40
96 Проба Реберга (кліренс андогенного креатиніну, швидкість клубочкової фільтрації) 65
112 Сечова кислота в сечі 40
111 Сечовина (в сечі) 40

пігменти

13 Білірубін загальний 40
14 Білірубін прямий (білірубін кон’югований, пов’язаний) 40

ліпіди

30 Тригліцериди 40
31 Холестерол загальний (холестерин) 50
32 Холестерол-ЛПВЩ (Холестерин ліпопротеїнів високої щільності) 45
33 Холестерол-ЛПНП (Холестерин ліпопротеїнів низької щільності, ЛПНЩ) 45
219 Аполіпопротеїн А1 67
220 Аполіпопротеїн В 67
1071 Ліпопротеїн (a) (Lipoprotein (a) Lp(a)) 158

ферменти

8 АлАТ (АЛТ, Аланінамінотрансфераза, аланінтрансаміназа) 40
9 АсАТ (АСТ, аспартатамінотрансфераза) 40
11 Альфа - Амілаза (Діастаза) 40
12 Альфа-Амілаза панкреатична 75
15 Гама-глутамілтранспептидаза (ГГТ, глутамілтранспептидаза) 40
19 Креатинкіназа (Креатинфосфокіназа) 65
23 Ліпаза 67
24 ЛДГ (Лактатдегідрогеназа, L-лактат: НАД+Оксидоредуктаза) 40
36 Фосфатаза лужна (ЛФ) 40
108 Альфа-Амілаза (Діастаза сечі) 40

вітаміни

117 Вітамін B12 (ціанокобаламін, кобаламін) 140
118 Фолієва кислота 120

неорганічні речовини (макро- та мікроелементи)

 описание
39 Калій (К+), Натрій (Na+), Хлор (Сl-) 87
40 Магній (Мg) 40
41 Фосфор неорганічний (P) 40
48 Залізо (Fe) 40
114ДНП Калій, натрій (в сечі) 87
113 Кальцій (у сечі) 40
115 Фосфор (у сечі) 40
37 Кальцій загальний (Ca) 40
165 Кальцій іонізований (Ca++) 87

специфічні білки

Білки «гострої» фази та маркери запалення

42 АСЛ-О (АСЛО, Антистрептолізин-О) 50
43 С-реактивний білок (СРБ) 60
44 Ревматоїдний фактор (РФ) 56

Білки, що беруть участь у обміні заліза

50 Трансферин (Сидерофілин) 100
49 Латентна (ненасичена) залізозв’язуюча здатність сироватки крові (ЛЗЗС, НЗЗС) 90
51 Феритин 130
840 Церулоплазмін 165

Кардіоспецифічні білки та маркери ризику серцево-судинних захворювань

157 Тропонiн-I 120
1631 Натріуретічеського гормону (В-типа) n-кінцевої пропептід (Nt-probnp) 360

Маркери метаболізму кісткової тканини та остеопорозу

146 N-Остеокальцин (N-ОК) 240
147 Дезоксипіридинолін (ДПИД) 365

Онкомаркери

92 Альфа-фетопротеїн (АФП) 110
141 Раково-ембріональний антиген (РЭА, карциноембріональний антиген) 140
103 ПСА загальний (Простатичний специфічний антиген загальний) 120
104 ПСА вільний (Простатичний специфічний антиген вільний) 120
142 Са 15-3 (Вуглеводний антиген) 140
143 Са-125 (Вуглеводний антиген 125) 135
144 Са 19-9 (Вуглеводний антиген 19-9) 140
166 Cа 72-4 (Вуглеводний антиген 72-4) 265
208 Бета-2-мікроглобулін (у крові) 110
209 Нейро-специфічна енолаза (Neuron-specific enolase NSE) 290
10ROMA ROMA 445
1281 HE4, білок 4 епідидиміса людини 345
1280 Ca-242 260

лікарський моніторинг

 описание
91 Карбамазепін 170
90 Вальпроєва кислота 130

гормональні дослідження

222 Еритропоетин 220

лабораторна оцінка гіпофізарно-надниркової системи

100 АКТГ (Адренокортикотропный гормон, кортикотропин) 160
65 Кортизол (Гідрокортизон) 180

лабораторна оцінка гормональної регуляції функції репродуктивної системи та моніторинг вагітності

Гіпофізарні гонадотропні гормони та пролактин

59 Фолікулостимулюючий гормон (ФСГ) 110
60 Лютеїнізуючий гормон (ФСГ) 110
61 Пролактин 110
1309 Макропролактин (якісне визначення), пролактин (кількісне визначення) 215

Естрогени та прогестини

62 Естрадіол (E2) 115
63 Прогестерон 110

Моніторинг вагітності, біохімічні маркери стану плода

66 Хоріонічний гонадотропін людини (ХГЛ, бета-ХГЛ, б-ХГЛ) 120
134 Вільний естріол (Е3) 125
161 PAPP-A (Асоційований із вагітністю протеїн-А плазми) 175
189 Вільна b-субодиниця хоріонічного гонадотропіну людини (вільний b-ХГЛ) 125
207 Плацентарний лактоген 240

Оцінка андрогенної функції

101 Дегідроепіандростерон-сульфат (ДЭА-S04, ДЭА-С) 110
64 Тестостерон 130
149 Глобулін, що зв’язує статеві гормони (ГЗСГ) 110
154 17-ОН прогестерон (17-ОП) 110
169 Вільний тестостерон 160

Скринінг хромосомної патології плода (пренатальний скринінг)

PRS1 Пренатальний скринінг трисомій з урахуванням індивідуального ризику: 1 триместр (PRISCA-1) 270
PRS2 Пренатальний скринінг трисомій із урахуванням індивідуального ризику 2 триместр (PRISCA-2) 320
PRN1 Пренатальный скринінг 1 триместр (9-13 недели) 260
PRN2 Пренатальный скринінг 2 триместр (15-19 неделі) 310
PRN3 Пренатальний скринінг 2 триместр (15-19 тижнів, МОМ для АФП і ЕЗ) 325

лабораторна оцінка ендокринної функції підшлункової, залози та діагностика діабету

148 С-Пептид 130
172 Інсулін 120

лабораторна оцінка соматропної функції гіпофіза

99 Соматотропний гормон (соматотропін) 140

лабораторна оцінка функції щитовидної залози

 описание
56 Тиреотропний гормон (ТТГ) 110
54 Тироксин загальний (Т4 загальний, тетрайодтиронін загальний 110
55 Тироксин вільний (Т4 вільний) 110
53 Трийодтиронін вільний (Т3 вільний) 110
58 Антитіла до тиреоїдної пероксидази (АТ-ТПО, мікросомальні антитіла) 110
57 Антитіла до тиреоглобуліну (АТ-ТГ) 110
197 ТГ (Тиреоглобулін) 110
199 АТ до рТТГ (антитіла до рецепторів ТТГ) 250
52 Трийодтиронин загальний (Т3 загальний, Total Triiodthyronine, TT3) 110

Лабораторная оценка гормональной регуляции обмена кальция и фосфора

102 Паратиреоїдний гормон (Паратгормон, Паратирин, ПТГ) 130
171 Кальцитонін 240

нестероїдні регуляторні фактори статевих залоз

1144 Анти-Мюллерів гормон 300

імунологічні дослідження

алергологічні дослідження

 описание

Визначення загального IgE

67 IgE загальний (Імуноглобулін Е загальний) 130

Визначення специфічних IgE

 описание
665 Панель різні алергени, IgE 560
Респіраторні алергени
666 Панель респіраторних алергенів №1 560
Розгорнуті панелі (відповідь по кожному алергену з панелі)
670 Панель педіатрична, IgE 560
Харчові алергени
669 Панель харчових алергенів №1 560
270 Антитіла класу IgG до гліадину 330

ІМУНОЛОГІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ КРОВІ

Алергологічні дослідження

948 Еозінофільний катіонний білок 350

лабораторна оцінка гуморального та клітинного імунітету

193 Компоненти системи комплементу С3, С4 195

Імуноглобуліни

45 Імуноглобуліни класу A 87
46 Імуноглобуліни класу М 87
47 Імуноглобуліни класу G 87

Комплексні імунологічні дослідження

191ДНП Імунологічне дослідження скринінгове (лейкоцити; лімфоцити CD3, CD4, CD8, CD19; фагоцитарна активність лейкоцитів; ЦІК; IgG; IgA; IgM) 1400
192ДНП Імунологічне дослідження розширене (лейкоцити; моноцити; гранулоцити; лімфоцити CD3, CD4, CD8, CD19; CD16; CD56; CD 3/HLA-DR; фагоцитарна активність лейкоцитів; ЦІК; IgG; IgA; IgM; С3; C4) 1880

маркери аутоімунних захворювань

125 Антиядерні антитіла (АЯА) 220
126 Антитіла класу IgG до двоспіральної (нативної) ДНК 335
137/138 Антитіла до фосфоліпідів IgM/IgG 320
804 Антитіла до мітохондрій 350
967 Антитела к кардиолипину (скрининг IgM, IgG) 290
1204 Антитіла до циклічного цитрулінованого пептиду (АЦЦП) 340
1284 Антитіла до бета 2-глікопротеїну I 340
1332 Антитіла до модифікованого цитруллінірованному віментіну, IGG (АМЦВ, анти - MCV) 400
1373 Антитіла до тканинної трансглютамінази сумарні (IGA, IGG) 350

дослідження сечі

225 β-2 мікроглобулін (в сечі) 110

клінічний аналіз сечі

98 pH (рower Hydrogen, показник кислотності) 40
272 Дослідження сечі за Нечипоренком 80
116 Загальний аналіз сечі (із мікроскопією осаду) 80
401 Кальцій сечі, якісний тест (проба Сулковича) 80
1305 Кетонові тіла (ацетон) 45
1304-1 Трьохстаканна проба сечі 33

дослідження калу

біохімічний аналіз калу

240ДНП Визначення прихованої крові в калі (якісне визначення гемоглобіну і транферину людини в калі) 200

клінічний аналіз калу

158 Копрограма 90

дослідження сперми

599 Спермограма 185

антиспермальні антитіла

223 Антиспермальні АТ (в крові) 160
224 Антиспермальні АТ (в спермі) (Anti-Spematozoa antibody, seminal plazma) 160

мікроскопічні, цитологічні дослідження

504 Дослідження ендоскопічного матеріалу 90
4445 Мікроскопічне дослідження урогенітального мазка (с, v, u) 30
512 Дослідження зіскрібків (мазків) зі слизової оболонки порожнини носа, у тому числі на наявність еозинофілів (назальний секрет) 90
505 Дослідження зіскрібків шийки матки та цервікального каналу 85
5507 Мікроскопічне дослідження секрету передміхурової залози 85
995 Дослідження на присутність клітин патогенних грибів (нігтьові пластини, часточки шкіри, волосся) 90
25Д Дослідження на присутність шкірних кліщів: демодекса, коростявого кліща (лусочки шкіри, вії, вміст пустул) 90
390 ФЕМОФЛОР 4 135
380ДНП Фемофлор Скрин 540
456/479 Дисбактеріоз кишечника (з антібіотикограммой) 365

дисбіотічні стани кишечнику та піхви: фемофлор, скрінінг

загальна оцінка природної мікрофлори організму

447 Дослідження на біоценоз піхви та визначення чутливоті до антибіотиків (із мікроскопією нативного препарату) 380
456 Дисбактеріоз кишечника 290
456/479 Дисбактеріоз кишечника з антибіотикограмою 365

специфічна оцінка природної мікрофлори організму

Гарднерельоз: бактеріальний вагіноз

3305 Гарднерела (Gardnerella vaginalis), визначення ДНК (сеча, сперма, секрет простати) 68
305моч Гарднерела, визначення ДНК (Gardnerella vaginalis, DNA) у сечі 130
305сп Гарднерела, визначення ДНК (Gardnerella vaginalis, DNA) у секреті простати, еякуляті 130
305уро Гарднерела, визначення ДНК (Gardnerella vaginalis, DNA) у зскрібку епітеліальних клітин урогенітального тракту 130

фемофлор: профілі досліджень дисбіотичних станів урогенітального тракту у жінок

Фемофлор (17+КВМ)

389 ФЕМОФЛОР-17+КВМ*, вагінальний зіскрібок 700

діагностика інфекційних захворювань

25Д Дослідження на демодекс (вії) 90

бактеріальні інфекції

Загальні оглядові дослідження: бактеріоскопічні та культуральні

441-А Посів на флору та чутливість до антибіотиків (сеча) 215
443 Чутливість до бактеріофагів 120
446-А Посів на флору і чутливість до антибиотиків (речовини, що відділяються із статевих органів) 215
464-А Посів на флору і чутливість до антибиотиків (грудне молоко) 215
465-А Посів на флору і чутливість до антибиотиків (речовини, що виділяються з ока) 215
467-А Посів на флору і чутливість до антибиотиків (зів, ніс, пазухи) 215
473-А Посів на флору і чутливість до антибиотиків (речовини, що виділяються з вуха) 215
474-А Посів на флору і чутливість до антибиотиків (гній, речовини, що виділяються з ран) 215
477-А Посів на флору і чутливість до антибиотиків (пукційна аспіраційна рідина) 215
478 Додаткова антибіотикограма за показниками (одного збудника) 75
472-А Посів на флору і чутливість до антибиотиків (із мікроскопією нативного препарату) (мокротиння) 215
439 Посів на аеробні, факультативно - анаеробні мікроорганізми і чутливість до антибіотиків (кров) 345

Спеціфічні дослідження

Гонорея
3306 Гонокок (Neisseria gonorrhoeae), визначення ДНК 68
449 Посів на гонокок і чутливість до антибіотиків 215
306глз Гонокок, визначення ДНК (Neisseria gonorrhoeae, DNA) у зскрібку епітеліальних клітин кон'юнктиви 130
306моч Гонокок, визначення ДНК (Neisseria gonorrhoeae, DNA) у сечі 130
306прк Гонокок, визначення ДНК (Neisseria gonorrhoeae, DNA) у зскрібку епітеліальних клітин слизистої прямої кишки 130
306рот Гонокок, визначення ДНК (Neisseria gonorrhoeae, DNA) у зскрібку епітеліальних клітин ротоглотки 130
306сп Гонокок, визначення ДНК (Neisseria gonorrhoeae, DNA) у секреті простати, еякуляті 130
306уро Гонокок, визначення ДНК (Neisseria gonorrhoeae, DNA) у зскрібку епітеліальних клітин урогенітального тракту 130
Гострі кишкові інфекції
Шигельози та сальмонельози
457-А Посів на дизентерійну групу та чутливість до антибіотиків (Stool Culture, Salmonella sp., Shigella sp. Bacteria Identification) 215
273 Антитіла до збудника черевного тифу Salmonella typhi (РПГА тест на антитіла к S. typhi, Typhoid fever semiquantitative IHA serum test) 165
Мікоплазмова інфекція
3308 Мікоплазма (Mycoplasma genitalium), визначення ДНК (сеча, сперма, секрет простати) 68
180 Anti-Mycoplasma hominis-IgG (Антитіла класу IgG до Mycoplasma hominis) 130
3302 Мікоплазма (Mycoplasma hominis), визначення ДНК (сеча, сперма, секрет простати) 68
440/444 Посів на M.hominis і Ureaplasma spp і чутливість до антибіотиків 280
302моч Мікоплазма, визначення ДНК (Mycoplasma hominis, DNA ) у сечі 130
302сп Мікоплазма, визначення ДНК (Mycoplasma hominis, DNA ) у секреті простати, еякуляті 130
302уро Мікоплазма, визначення ДНК (Mycoplasma hominis, DNA ) у зскрібку епітеліальних клітин урогенітального тракту 130
308моч Мікоплазма, визначення ДНК (Mycoplasma genitalium, DNA) у сечі 130
308сп Мікоплазма, визначення ДНК (Mycoplasma genitalium, DNA) у секреті простати, еякуляті 130
308уро Мікоплазма, визначення ДНК (Mycoplasma genitalium, DNA) у зскрібку епітеліальних клітин урогенітального тракту 130
347мк Мікоплазма, визначення ДНК (Mycoplasma pneumoniae, DNA) у мокротинні, змиваннях, лаважній рідині 215
347рот Мікоплазма, визначення ДНК (Mycoplasma pneumoniae, DNA) у зскрібку епітеліальних клітин ротоглотки 215
347слн Мікоплазма, визначення ДНК (Mycoplasma pneumoniae, DNA) у слині 215
Сифіліс
69ДНП Сифіліс RPR (Rapid Plasma Reagin – антикардіоліпіновий тест) 118
70 Сифіліс EIA (ИФА) IgG/IgM (антитіла до антигенів Treponema pallidum IgG/IgM, anti-Treponema pallidum IgG/IgM, Syphilis TP EIA) 120
69/70 Комплекс серологічних реакцій для діагностики сифилісу (КСР) 70
Стафілококова інфекція
459-А Посів на золотистий стафілокок і чутливість до антибіотиків (зів, ніс, пазухи, кал) 140
Туберкульоз
369 Туберкульоз (Mycobacterium tuberculosis), визначення ДНК 98
3341 Діагностика урогенітального туберкульозу (Mycobacterium tuberculosis), визначення ДНК 100
Уреаплазмова інфекція
303 Уреаплазма (Ureaplasma urealyticum, біовар Т-960), визначення ДНК (зіскрібок) 68
343 Уреаплазма (U.urealyticum, U.parvum), визначення ДНК (зіскрібок) 65
3303 Уреаплазма (Ureaplasma urealyticum, биовар Т-960), визначення ДНК (сеча, сперма, секрет простати) 68
Хелікобактерна інфекція
484 Хелікобактер пілорі (антиген H. pylori) 140
Антитіла до Helicobacter pylori: імуноферментний аналіз
133 Anti-H.pylori IgG (Антитіла класу IgG до Helicobacter pylori) 120
177 Helicobacter Pylori IgA (антитіла класу IgА до Helicobacter pylori) 130
Хламідійна інфекція
105 Anti-Chlamydia tr.-IgA (Антитіла класу IgA до Chlamydia trachomatis) 120
106 Anti-Chlamydia tr.-IgG (Антитіла класу IgG до Chlamydia trachomatis) 120
3301 Хламідії (Chlamydia trachomatis), визначення ДНК (сеча, сперма, секрет простати) 68
105/6 Антитіла класу IgG, IgA до Chlamydia trachomatis 220
301впт Хламідії, визначення ДНК (Chlamydia trachomatis, DNA) у випоті 130
301глз Хламідії, визначення ДНК (Chlamydia trachomatis, DNA) у зскрібку епітеліальних клітин кон'юнктиви 130
301моч Хламідії, визначення ДНК (Chlamydia trachomatis, DNA) у сечі 130
301прк Хламідії, визначення ДНК (Chlamydia trachomatis, DNA) у зскрібку епітеліальних клітин слизистої прямої кишки 130
301рот Хламідії, визначення ДНК (Chlamydia trachomatis, DNA) в зскрібку епітеліальних клітин ротоглотки 130
301сп Хламідії, визначення ДНК (Chlamydia trachomatis, DNA) у секреті простати, еякуляті 130
301уро Хламідії, визначення ДНК (Chlamydia trachomatis, DNA) у зскрібку епітеліальних клітин урогенітального тракту 130
349мк Хламідія, визначення ДНК (Chlamydophila pneumoniae, DNA) у мокротинні, змиваннях, лаважній рідині 215
349рот Хламідія, визначення ДНК (Chlamydophila pneumoniae, DNA) у зскрібку епітеліальних клітин ротоглотки 215
349слн Хламідія, визначення ДНК (Chlamydophila pneumoniae, DNA) у слині 215

вірусні інфекції

Вірус імунодефіциту людини (ВІЛ)

68 ВІЛ 1/2 (антитіла та антиген) 125

Вірусні гепатити

Гепатит A
71 Anti-HAV-IgG (Антитіла класу IgG до вірусу гепатиту А) 95
72 Anti-HAV-IgM (Антитіла класу IgM до вірусу гепатиту А) 140
Гепатит B
73 HBsAg, якісний тест (HBs-антиген, поверхневий антиген вірусу гепатиту B, «австралійский» антиген) 130
74 HBеAg (HBе-антиген вірусу гепатиту В) 190
75 Anti-HBс-total (Антитіла класів IgM і IgG до HB-core антигена вірусу гепатиту B) 130
76 Anti-HBс IgМ (Антитіла класу IgМ до HB-core-антигена вірусу гепатиту B) 240
77 Anti-HBе (Антитіла до HBе-антигена вірусу гепатиту B) 190
78 Anti-HBs (Антитіла до HBs-антигена вірусу гепатиту B) 190
319св Вірус гепатиту В, визначення ДНК (HBV-DNA) як. у сироватці крові 220
320св Вірус гепатиту B, визначення ДНК (HBV-DNA) кол. у сироватці крові 515
Гепатит C
79 Anti-HCV-total (Антитіла до антигенів вірусу гепатиту C) 170
323 Вірус гепатиту С, визначення РНК (кількісне) (HCV-RNA) 400
7253 Імуногенетика Il28b (Прогнозування відповіді на противірусну терапію при лікуванні вирусного гепатиту З) 580
321св Вірус гепатиту С, визначення РНК як. (HCV-RNA, qualitative) у сироватці крові 280
324пл Вірус гепатиту С, визначення РНК кол. (HCV-RNA, quantitative) у плазмі крові 380
Гепатит D, G
325 Вірус гепатиту D, визначення РНК (HDV-RNA) 140
326 Вирус гепатита G, определение РНК 190
325св Вірус гепатиту D, визначення РНК (HDV-RNA) у сироватці крові 235
326св Вірус гепатиту G, визначення РНК (HDV-RNA) у сироватці крові 295

Інфекції, викликані вірусами герпесу

3401 Вірус простого герпесу 1+2 (HSV 1+2), визначення ДНК (роздільне) 105
1389 ІММУНОБЛОТ IGM до Epstein-barr virus (5 антигенів) 335
3327 Вітряна віспа, що оперізує герпес (Varicella-zoster virus), визначення ДНК (плазма крові) 190
3215 Вітряна віспа, що оперізує герпес (Varicella-zoster virus), визначення ДНК 190
309впт Герпес-вірус людини 1-го і 2-го типу (вірус простого герпесу 1-го і 2-го типу), визначення ДНК, типірування (Human herpesvirus 1, 2 (Hhv-1, Hhv-2), Herpes simplex virus 1, 2 (Hsv-1, Hsv-2), DNA) у випоті 130
309глз Герпес-вірус людини 1-го і 2-го типу (вірус простого герпесу 1-го і 2-го типу), визначення ДНК, типірування (Human herpesvirus 1, 2 (Hhv-1, Hhv-2), Herpes simplex virus 1, 2 (Hsv-1, Hsv-2), DNA) у зскрібку епітеліальних клітин кон'юнктиви 130
309кож Герпес-вірус людини 1-го і 2-го типу (вірус простого герпесу 1-го і 2-го типу), визначення ДНК, типірування (Human herpesvirus 1, 2 (Hhv-1, Hhv-2), Herpes simplex virus 1, 2 (Hsv-1, Hsv-2), DNA) у зскрібку епітеліальних клітин шкіри 130
309моч Герпес-вірус людини 1-го і 2-го типу (вірус простого герпесу 1-го і 2-го типу), визначення ДНК (Human herpesvirus 1, 2 (Hhv-1, Hhv-2), Herpes simplex virus 1, 2 (Hsv-1, Hsv-2), DNA) у сечі 130
309нос Герпес-вірус людини 1-го і 2-го типу (вірус простого герпесу 1-го і 2-го типу), визначення ДНК (Human herpesvirus 1, 2 (Hhv-1, Hhv-2), Herpes simplex virus 1, 2 (Hsv-1, Hsv-2), DNA) у зскрібку епітеліальних клітин слизової оболонки носу 130
309рот Герпес-вірус людини 1-го і 2-го типу (вірус простого герпесу 1-го і 2-го типу), визначення ДНК (Human herpesvirus 1, 2 (Hhv-1, Hhv-2), Herpes simplex virus 1, 2 (Hsv-1, Hsv-2), DNA) у зскрібку епітеліальних клітин ротоглотки 130
309слн Герпес-вірус людини 1-го і 2-го типу (вірус простого герпесу 1-го і 2-го типу), визначення ДНК (Human herpesvirus 1, 2 (Hhv-1, Hhv-2), Herpes simplex virus 1, 2 (Hsv-1, Hsv-2), DNA) у слині 130
309смж Герпес-вірус людини 1-го і 2-го типу (вірус простого герпесу 1-го і 2-го типу), визначення ДНК (Human herpesvirus 1, 2 (Hhv-1, Hhv-2), Herpes simplex virus 1, 2 (Hsv-1, Hsv-2), DNA) у спинномозковій рідині 130
309сп Герпес-вірус людини 1-го і 2-го типу (вірус простого герпесу 1-го і 2-го типу), визначення ДНК (Human herpesvirus 1, 2 (Hhv-1, Hhv-2), Herpes simplex virus 1, 2 (Hsv-1, Hsv-2), DNA) у секреті простати, еякуляті 130
309уро Герпес-вірус людини 1-го і 2-го типу (вірус простого герпесу 1-го і 2-го типу), визначення ДНК (Human herpesvirus 1, 2 (Hhv-1, Hhv-2), Herpes simplex virus 1, 2 (Hsv-1, Hsv-2), DNA) у зскрібку епітеліальних клітин урогенітального тракту 130
Герпесвірус людини 6 типу
352кр Герпес-вірус людини 6-го типу, визначення ДНК (Hhv-6, DNA) у крові 130
3352 Герпесвірус 6 типу (Human herpes virus 6), визначення ДНК 76
352впт Герпес-вірус людини 6-го типу, визначення ДНК (Hhv-6, DNA) у випоті 130
352моч Герпес-вірус людини 6-го типу, визначення ДНК (Hhv-6, DNA) у сечі 130
352нос Герпес-вірус людини 6-го типу, визначення ДНК (Hhv-6, DNA) у зскрібку епітеліальних клітин слизової оболонки носу 130
352рот Герпес-вірус людини 6-го типу, визначення ДНК (Hhv-6, DNA) у зскрібку епітеліальних клітин ротоглотки 130
352слн Герпес-вірус людини 6-го типу, визначення ДНК (Hhv-6, DNA) у слиніу епітеліальних клітин ротоглотки 130
352смж Герпес-вірус людини 6-го типу, визначення ДНК (HHV-6, DNA) у спинномозковій рідині 130
352сп Герпес-вірус людини 6-го типу, визначення ДНК (Hhv-6, DNA) у секреті простати, еякуляті 130
352уро Герпес-вірус людини 6-го типу, визначення ДНК (Hhv-6, DNA) у зскрібку епітеліальних клітин урогенітального тракту 130
Герпетична інфекція: віруси простого герпесу людини 1 і 2 типів
3304 Вірус звичайного герпесу 1+2 (HSV 1+2), визначення ДНК (зіскрібок) 67
122 Anti-HSV-IgG (антитіла класу IgG до вірусу простого герпесу I и II типів) 130
123 Anti-HSV-IgG (антитіла класу IgM до вірусу простого герпесу I и II типів) 130
3312 Вірус звичайного герпесу 1+2 (HSV 1+2), визначення ДНК (сеча, сперма, секрет простати, ліквор) 65
322 Вірус звичайного герпесу 1+2 (HSV 1+2), визначення ДНК (цельная кровь) 67
Інфекційний мононуклеоз: Вірус Епштейна-Барр (вірус герпесу людини 4 типу)
186 Антитіла класу IgM до капсидного антигена вірусу Епштейна-Барр 120
255 Антитіла класу IgG до раннього антигена вірусу Епштейна-Барр (anti-EBV IgG к EA) 130
187 Антитіла класу LgG до нуклеарного антигена вірусу Епштейна-Барр (anti-EBV IgG к NA) 120
351впт Вірус Епштейна-барр, визначення ДНК (Epstein Barr virus, DNA) у випоті 130
351кр Вірус Епштейна-барр, визначення ДНК (Epstein Barr virus, DNA) у крові 130
351моч Вірус Епштейна-барр, визначення ДНК (Epstein Barr virus, DNA) у сечі 130
351нос Вірус Епштейна-барр, визначення ДНК (Epstein Barr virus, DNA) у зскрібку епітеліальних клітин слизової оболонки носа 130
351рот Вірус Епштейна-барр, визначення ДНК (Epstein Barr virus, DNA) у зскрібку епітеліальних клітин ротоглотки 130
351слн Вірус Епштейна-барр, визначення ДНК (Epstein Barr virus, DNA) у слині 130
351смж Вірус Епштейна-барр, визначення ДНК (Epstein Barr virus, DNA) у спинномозковій рідині 130
351сп Вірус Епштейна-барр, визначення ДНК (Epstein Barr virus, DNA) у секреті простати, еякуляті 130
351уро Вірус Епштейна-барр, визначення ДНК (Epstein Barr virus, DNA) у зскрібку епітеліальних клітин урогенітального тракту 130
Цитомегаловірусна інфекція: вірус герпесу людини 5 типу
82 Anti-CMV-IgG (Антитіла класу IgG до цитомегаловірусу, ЦМВ, CMV) 120
83 Anti-CMV-IgG (Антитіла класу IgM до цитомегаловірусу, ЦМВ, CMV) 120
3310 Цитомегаловірус, визначення ДНК (сеча, сперма, секрет простати, ліквор) 67
310впт Цитомегаловірус, визначення ДНК (Cytomegalovirus, DNA) у випоті 130
310глз Цитомегаловірус, визначення ДНК (Cytomegalovirus, DNA) у зскрібку епітеліальних клітин кон'юнктиви 130
310кож Цитомегаловірус, визначення ДНК (Cytomegalovirus, DNA) у зскрібку епітеліальних клітин шкіри 130
310кр Цитомегаловірус, визначення ДНК (Cytomegalovirus, DNA) у крові 130
310моч Цитомегаловірус, визначення ДНК (Cytomegalovirus, DNA) у сечі 130
310нос Цитомегаловірус, визначення ДНК, Cytomegalovirus, DNA у зскрібку епітеліальних клітин слизової оболонки носу 130
310рот Цитомегаловірус, визначення ДНК, Cytomegalovirus, DNA у зскрібку епітеліальних клітин ротоглотки 130
310слн Цитомегаловірус, визначення ДНК (Cytomegalovirus, DNA) у слині 130
310смж Цитомегаловірус, визначення ДНК (Cytomegalovirus, DNA) у спинномозковій рідині 130
310сп Цитомегаловірус, визначення ДНК (Cytomegalovirus, DNA) у секреті простати, еякуляті 130
310уро Цитомегаловірус, визначення ДНК (Cytomegalovirus, DNA) у зскрібку епітеліальних клітин урогенітального тракту 130

Краснуха

84 Anti-Rubella-IgG (Антитіла класу IgG до вірусу краснухи) 120
85 Anti-Rubella-IgM (Антитіла класу IgM до вірусу краснухи) 120

Папіломавірусна інфекція

313 Віруси папіломи людини високого онкогенного ризику, визначення ДНК (зіскрібок) 190
312уро Диференційоване визначення ДНК ВПЛ (вірус папіломи людини, Human papillomavirus, HPV) високого онкогенного ризику 2 типів (16, 18) + КВМ у зскрібку епітеліальних клітин урогенітального тракту 130
313уро Диференційоване визначення ДНК ВПЛ (вірус папіломи людини, Human papillomavirus, HPV) високого онкогенного ризику 14 типів (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68) + КВМ у зскрібку епітеліальних клітин урогенітального тракту 250
Профілі досліджень для виявлення папіломавірусної інфекції
ВПЛ скринінг (4+КВМ)
376 ВПЧ скрининг (4+КВМ*), уретральный соскоб 220
Типування ВПЛ (21+КВМ)
391УРО Типування ВПЛ (21+КВМ*), (уретральний, вагінальний, цервікальний зіскрібки) 440

Респіраторні вірусні інфекції

Аденовірусна інфекція
400 Рото-аденовірус, антиген 235

Герпетична інфекція

3401 Вірус простого герпесу 1,2 (HSV 1,2), визначення ДНК (роздільне) 105

грибкові інфекції

995 Мікроскопічне дослідження проб шкіри та нігтів на присутність клітин грибів 90

Кандидоз

442 Посів на Candida і чутливість до антимікотичних препаратів (сеча, кал, речовини, що виділяютьсяіз статевих органів, пазухи, гній, зів) 135
3344 Кандида (Candida albicans), визначення ДНК 68
344впт Кандида, визначення ДНК (Candida albicans, DNA) у випоті 130
344кож Кандида, визначення ДНК (Candida albicans, DNA) у зскрібку епітеліальних клітин шкіри 130
344моч Кандида, визначення ДНК (Candida albicans, DNA) у сечі 130
344прк Кандида, визначення ДНК (Candida albicans, DNA) у зскрібку епітеліальних клітин слизистої прямої кишки 130
344рот Кандида, визначення ДНК (Candida albicans, DNA) у зскрібку епітеліальних клітин ротоглотки 130
344слн Кандида, визначення ДНК (Candida albicans, DNA) у слині 130
344сп Кандида, визначення ДНК (Candida albicans, DNA) у секреті простати, еякуляті 130
344уро Кандида, визначення ДНК (Candida albicans, DNA) у зскрібку епітеліальних клітин урогенітального тракту 130

паразитарні інфекції

Гельмінтози

159ЯГ Аналіз калу на яйця гельмінтів (яйця глистів, helminth eggs) 40
Аскаридоз
237 Антитіла класу IgG до антигенів аскарид (Аnti – Ascaris lumbricoides IgG) 190
Ентеробіоз
160ОСТ Аналіз калу на ентеробіоз (яйця гостриць, enterobiasis) 80
Ехінококоз
229 Антитіла класу IgG до антигенів ехінококу (Анти-Ехінокок-IgG) 140
Опісторхоз
230 Антитіла класу IgG до антигенів опісторхісу (Анти–Опісторхіс-IgG) 140
Токсокароз
232 Антитіла класу IgG до антигенів токсокар (Аnti-Toxocara IgG) 140
Трихінельоз
233 Антитіла класу IgG до антигенів трихінел (Аnti-Trichinella IgG) 160

Протозойні інфекції

Лямбліоз
234 Антитіла до антигенів лямблій сумарні IgA, IgM, IgG (Анти-Lamblia intestinalis IgA, IgM, IgG сумарні) 160
483 Лямблії (антиген Giardia liamblia) 140
Токсоплазмоз
80 Anti-Toxo-IgG (Антитіла класу IgG до Тoxoplasma gondii) 120
81 Anti-Toxo-IgM (Антитіла класу IgM до Тoxoplasma gondii). 120
1AVTOXO Авідність антитіл класу IgG до Toxoplasma gondii (anti-Toxo-IgG avidity) 190
335впт Токсоплазма, визначення ДНК (Toxoplasma gondii, DNA) у випоті 155
335св Токсоплазма, визначення ДНК (Toxoplasma gondii, DNA) у сироватці крові 155
335смж Токсоплазма, визначення ДНК (Toxoplasma gondii, DNA) у спинномозковій рідині 155
Трихомоніаз
3307 Трихомонада (Trichomonas vaginalis), визначення ДНК 68
261 Антитіла класу IgG до Trichomonas vaginalis 125
307моч Трихомонада, визначення ДНК (Trichomonas vaginalis, DNA) у сечі 125
307сп Трихомонада, визначення ДНК (Trichomonas vaginalis, DNA) у секреті простати, еякуляті 125
307уро Трихомонада, визначення ДНК (Trichomonas vaginalis, DNA) у зскрібку епітеліальних клітин урогенітального тракту 125

Генетичні схильності

7253 імуногенетика IL28B 580
7251 КардіоГенетика тромбофілія 1090
7252 Репродуктівна Генетика ЧОЛОВІЧЕ БЕЗПЛІДДЯ 800