Выбрать город: Дніпро
RUS
0 (800) 50-90-90
Название Стоимость

гематологічні дослідження

клінічний аналіз крові

1515ДНП Клінічний аналіз крові: загальний аналіз, лейкоформула, ШОЕ 120
5ДНП Загальний аналіз крові (без лейкоцитарної формули і ШОЕ) 70
119 Лейкоцитарна формула (диференційований підрахунок лейкоцитів, лейкоцитограма) 45
139 ШОЕ (Швидкість Осідання Еритроцитів) 45
150 Ретикулоцити 105

Алоімунні антитіла

140 Алоімунні антитіла (включаючи антитіла до Rh-антигена) 290

Групова приналежність крові

BGRH Група крові (АВ0) та резус-приналежність 150

коагулологічні дослідження (коагулограма)

1 АЧТЧ (АПТЧ, активований частковий (парціальний) тромбопластиновий час, кефалін-каоліновий час) 50
2 Протромбін + MHO (протромбіновий час) 75
194 Тромбіновий час 45
3 Фібриноген 65
164 D-димер 150
4 Антитромбін ІІІ 180
190 Вовчаковий антикоагулянт 190
197 Тіреоглобулін 140
1296 SCCA (SCC, антиген плоскоклітинної карциноми) 290
66 Хоріонічеський гонадотропін людини 140
1306 Час згортання крові (лише місто Дніпропетровськ: Чкалова 38, Мира 35, Привокзальна 4, Тітова 21) 55

біохімічні дослідження

глюкоза та метаболіти вуглеводного обміну

16 Глюкоза в крові 65
109 Глюкоза в сечі 65
18 Глікірований гемоглобін (HbA1C) 145
ГТT Глюкозо-толерантний тест із визначенням глюкози в венозній крові натщесерце та після навантаження через 2 години 45
ГТГС Глюкозо-толерантний тест із визначенням глюкози та С-пептиду в венозній крові натщесерце та після навантаження через 2 години 325

Білки та амінокислоти

10 Альбумін (у крові) 45
153 Гомоцистеїн 295
28 Загальний білок (у крові) 45
95 Альбумін (у сечі) 120
97 Загальний білок (в сечі) 45

Низькомолекулярні азотисті речовини

111 Сечовина (в сечі) 45
112 Сечова кислота в сечі 45
96 Проба Реберга (кліренс андогенного креатиніну, швидкість клубочкової фільтрації) 75
110 Креатинін (в сечі) 45
27 Сечова кислота в крові 45
26 Сечовина (в крові) 45
22 Креатинін (у крові) 45

пігменти

13 Білірубін загальний 45
14 Білірубін прямий (білірубін кон’югований, пов’язаний) 45

ліпіди

30 Тригліцериди 45
31 Холестерол загальний (холестерин) 55
32 Холестерол-ЛПВЩ (Холестерин ліпопротеїнів високої щільності) 50
33 Холестерол-ЛПНП (Холестерин ліпопротеїнів низької щільності, ЛПНЩ) 50
219 Аполіпопротеїн А1 75
220 Аполіпопротеїн В 75
1071 Ліпопротеїн (a) (Lipoprotein (a) Lp(a)) 158

ферменти

108 Альфа-Амілаза (Діастаза сечі) 45
36 Фосфатаза лужна (ЛФ) 45
24 ЛДГ (Лактатдегідрогеназа, L-лактат: НАД+Оксидоредуктаза) 45
23 Ліпаза 75
19 Креатинкіназа (Креатинфосфокіназа) 75
15 Гама-глутамілтранспептидаза (ГГТ, глутамілтранспептидаза) 45
12 Альфа-Амілаза панкреатична 85
11 Альфа - Амілаза (Діастаза) 45
9 АсАТ (АСТ, аспартатамінотрансфераза) 45
8 АлАТ (АЛТ, Аланінамінотрансфераза, аланінтрансаміназа) 45

вітаміни

118 Фолієва кислота 140
117 Вітамін B12 (ціанокобаламін, кобаламін) 150

неорганічні речовини (макро- та мікроелементи)

113 Кальцій (у сечі) 45
37 Кальцій загальний (Ca) 45
165 Кальцій іонізований (Ca++) 95
115 Фосфор (у сечі) 45
48 Залізо (Fe) 45
41 Фосфор неорганічний (P) 45
40 Магній (Мg) 45
39 Калій (К+), Натрій (Na+), Хлор (Сl-) 95

Білки «гострої» фази та маркери запалення

44 Ревматоїдний фактор (РФ) 60
43 С-реактивний білок (СРБ) 65
42 АСЛ-О (АСЛО, Антистрептолізин-О) 55

Білки, що беруть участь у обміні заліза

49 Латентна (ненасичена) залізозв’язуюча здатність сироватки крові (ЛЗЗС, НЗЗС) 105
50 Трансферин (Сидерофілин) 115
51 Феритин 145
840 Церулоплазмін 185

Кардіоспецифічні білки та маркери ризику серцево-судинних захворювань

157 Тропонiн-I 140
1631 Натріуретічеського гормону (В-типа) n-кінцевої пропептід (Nt-probnp) 360

Маркери метаболізму кісткової тканини та остеопорозу

147 Дезоксипіридинолін (ДПИД) 420
146 N-Остеокальцин (N-ОК) 275

Онкомаркери

92 Альфа-фетопротеїн (АФП) 140
103 ПСА загальний (Простатичний специфічний антиген загальний) 140
104 ПСА вільний (Простатичний специфічний антиген вільний) 140
141 Раково-ембріональний антиген (РЭА, карциноембріональний антиген) 160
142 Са 15-3 (Вуглеводний антиген) 160
143 Са-125 (Вуглеводний антиген 125) 160
144 Са 19-9 (Вуглеводний антиген 19-9) 160
166 Cа 72-4 (Вуглеводний антиген 72-4) 340
208 Бета-2-мікроглобулін (у крові) 140
1281 HE4, білок 4 епідидиміса людини 360
10ROMA ROMA 465
209 Нейро-специфічна енолаза (Neuron-specific enolase NSE) 335
1280 Ca-242 260

лікарський моніторинг

90 Вальпроєва кислота 150
91 Карбамазепін 190

гормональні дослідження

222 Еритропоетин 265

лабораторна оцінка гіпофізарно-надниркової системи

100 АКТГ (Адренокортикотропный гормон, кортикотропин) 180
65 Кортизол (Гідрокортизон) 200

Гіпофізарні гонадотропні гормони та пролактин

59 Фолікулостимулюючий гормон (ФСГ) 145
60 Лютеїнізуючий гормон (ФСГ) 145
61 Пролактин 145
1309 Макропролактин (якісне визначення), пролактин (кількісне визначення) 245

Естрогени та прогестини

62 Естрадіол (E2) 135
63 Прогестерон 145

Моніторинг вагітності, біохімічні маркери стану плода

66 Хоріонічний гонадотропін людини (ХГЛ, бета-ХГЛ, б-ХГЛ) 140
134 Вільний естріол (Е3) 140
161 PAPP-A (Асоційований із вагітністю протеїн-А плазми) 195
189 Вільна b-субодиниця хоріонічного гонадотропіну людини (вільний b-ХГЛ) 140
207 Плацентарний лактоген 485

Оцінка андрогенної функції

64 Тестостерон 145
101 Дегідроепіандростерон-сульфат (ДЭА-S04, ДЭА-С) 140
149 Глобулін, що зв’язує статеві гормони (ГЗСГ) 145
154 17-ОН прогестерон (17-ОП) 145
169 Вільний тестостерон 180

Скринінг хромосомної патології плода (пренатальний скринінг)

PRS1 Пренатальний скринінг трисомій з урахуванням індивідуального ризику: 1 триместр (PRISCA-1) 300
PRS2 Пренатальний скринінг трисомій із урахуванням індивідуального ризику 2 триместр (PRISCA-2) 380
PRN3 Пренатальний скринінг 2 триместр (15-19 тижнів, МОМ для АФП і ЕЗ) 380
PRN2 Пренатальный скринінг 2 триместр (15-19 неделі) 370
PRN1 Пренатальный скринінг 1 триместр (9-13 недели) 290

лабораторна оцінка ендокринної функції підшлункової, залози та діагностика діабету

148 С-Пептид 145
172 Інсулін 145

лабораторна оцінка соматропної функції гіпофіза

99 Соматотропний гормон (соматотропін) 160

лабораторна оцінка функції щитовидної залози

53 Трийодтиронін вільний (Т3 вільний) 125
54 Тироксин загальний (Т4 загальний, тетрайодтиронін загальний 125
55 Тироксин вільний (Т4 вільний) 125
56 Тиреотропний гормон (ТТГ) 125
57 Антитіла до тиреоглобуліну (АТ-ТГ) 140
58 Антитіла до тиреоїдної пероксидази (АТ-ТПО, мікросомальні антитіла) 140
197 ТГ (Тиреоглобулін) 140
199 АТ до рТТГ (антитіла до рецепторів ТТГ) 280
52 Трийодтиронин загальний (Т3 загальний, Total Triiodthyronine, TT3) 125

Лабораторная оценка гормональной регуляции обмена кальция и фосфора

102 Паратиреоїдний гормон (Паратгормон, Паратирин, ПТГ) 135
171 Кальцитонін 265

нестероїдні регуляторні фактори статевих залоз

1144 Анти-Мюллерів гормон 440

імунологічні дослідження

Визначення загального IgE

67 IgE загальний (Імуноглобулін Е загальний) 150

Визначення специфічних IgE

665 Панель різні алергени, IgE 670
Респіраторні алергени
666 Панель респіраторних алергенів №1 670
Розгорнуті панелі (відповідь по кожному алергену з панелі)
670 Панель педіатрична, IgE 670
Харчові алергени
669 Панель харчових алергенів №1 670
270 Антитіла класу IgG до гліадину 385

Алергологічні дослідження

948 Еозінофільний катіонний білок 390

лабораторна оцінка гуморального та клітинного імунітету

193 Компоненти системи комплементу С3, С4 225

Імуноглобуліни

45 Імуноглобуліни класу A 105
46 Імуноглобуліни класу М 105
47 Імуноглобуліни класу G 105

Комплексні імунологічні дослідження

191ДНП Імунологічне дослідження скринінгове (лейкоцити; лімфоцити CD3, CD4, CD8, CD19; фагоцитарна активність лейкоцитів; ЦІК; IgG; IgA; IgM) 1620
192ДНП Імунологічне дослідження розширене (лейкоцити; моноцити; гранулоцити; лімфоцити CD3, CD4, CD8, CD19; CD16; CD56; CD 3/HLA-DR; фагоцитарна активність лейкоцитів; ЦІК; IgG; IgA; IgM; С3; C4) 2180

маркери аутоімунних захворювань

125 Антиядерні антитіла (АЯА) 240
126 Антитіла класу IgG до двоспіральної (нативної) ДНК 390
137/138 Антитіла до фосфоліпідів IgM/IgG 370
804 Антитіла до мітохондрій 390
967 Антитела к кардиолипину (скрининг IgM, IgG) 335
1204 Антитіла до циклічного цитрулінованого пептиду (АЦЦП) 375
1373 Антитіла до тканинної трансглютамінази сумарні (IGA, IGG) 400
1332 Антитіла до модифікованого цитруллінірованному віментіну, IGG (АМЦВ, анти - MCV) 475
1284 Антитіла до бета 2-глікопротеїну I 340

дослідження сечі

225 β-2 мікроглобулін (в сечі) 140

клінічний аналіз сечі

401 Кальцій сечі, якісний тест (проба Сулковича) 90
116 Загальний аналіз сечі (із мікроскопією осаду) 85
272 Дослідження сечі за Нечипоренком 85
98 pH (рower Hydrogen, показник кислотності) 45
1304-1 Трьохстаканна проба сечі 108
1305 Кетонові тіла (ацетон) 50

дослідження калу

біохімічний аналіз калу

240ДНП Визначення прихованої крові в калі (якісне визначення гемоглобіну і транферину людини в калі) 225

клінічний аналіз калу

158 Копрограма 110

дослідження сперми

599 Спермограма 220

антиспермальні антитіла

223 Антиспермальні АТ (в крові) 170
224 Антиспермальні АТ (в спермі) (Anti-Spematozoa antibody, seminal plazma) 170

мікроскопічні, цитологічні дослідження

456/479 Дисбактеріоз кишечника (з антібіотикограммой) 425
380ДНП Фемофлор Скрин 650
390 ФЕМОФЛОР 4 195
25Д Дослідження на присутність шкірних кліщів: демодекса, коростявого кліща (лусочки шкіри, вії, вміст пустул) 105
995НОГ Дослідження на присутність клітин патогенних грибів (нігтьові пластини, часточки шкіри, волосся) 105
5507 Мікроскопічне дослідження секрету передміхурової залози 95
505 Дослідження зіскрібків шийки матки та цервікального каналу 105
512 Дослідження зіскрібків (мазків) зі слизової оболонки порожнини носа, у тому числі на наявність еозинофілів (назальний секрет) 105
4445 Мікроскопічне дослідження урогенітального мазка (с, v, u) 30
504ЭНД Дослідження ендоскопічного матеріалу 105

дисбіотічні стани кишечнику та піхви: фемофлор, скрінінг

загальна оцінка природної мікрофлори організму

447 Дослідження на біоценоз піхви та визначення чутливоті до антибіотиків (із мікроскопією нативного препарату) 420
456 Дисбактеріоз кишечника 335
456/479 Дисбактеріоз кишечника з антибіотикограмою 425

Гарднерельоз: бактеріальний вагіноз

3305 Гарднерела (Gardnerella vaginalis), визначення ДНК (сеча, сперма, секрет простати) 68
305уро Гарднерела, визначення ДНК (Gardnerella vaginalis, DNA) у зскрібку епітеліальних клітин урогенітального тракту 145
305сп Гарднерела, визначення ДНК (Gardnerella vaginalis, DNA) у секреті простати, еякуляті 145
305моч Гарднерела, визначення ДНК (Gardnerella vaginalis, DNA) у сечі 145

Фемофлор (17+КВМ)

389 ФЕМОФЛОР-17+КВМ*, вагінальний зіскрібок 980

діагностика інфекційних захворювань

25Д Дослідження на демодекс (вії) 105

Загальні оглядові дослідження: бактеріоскопічні та культуральні

441-А Посів на флору та чутливість до антибіотиків (сеча) 250
443 Чутливість до бактеріофагів 135
446-А Посів на флору і чутливість до антибиотиків (речовини, що відділяються із статевих органів) 250
464-А Посів на флору і чутливість до антибиотиків (грудне молоко) 250
465-А Посів на флору і чутливість до антибиотиків (речовини, що виділяються з ока) 250
467-А Посів на флору і чутливість до антибиотиків (зів, ніс, пазухи) 250
473-А Посів на флору і чутливість до антибиотиків (речовини, що виділяються з вуха) 250
474-А Посів на флору і чутливість до антибиотиків (гній, речовини, що виділяються з ран) 250
477-А Посів на флору і чутливість до антибиотиків (пукційна аспіраційна рідина) 250
478 Додаткова антибіотикограма за показниками (одного збудника) 90
472-А Посів на флору і чутливість до антибиотиків (із мікроскопією нативного препарату) (мокротиння) 250
439 Посів на аеробні, факультативно - анаеробні мікроорганізми і чутливість до антибіотиків (кров) 380
Гонорея
306уро Гонокок, визначення ДНК (Neisseria gonorrhoeae, DNA) у зскрібку епітеліальних клітин урогенітального тракту 145
306сп Гонокок, визначення ДНК (Neisseria gonorrhoeae, DNA) у секреті простати, еякуляті 145
306рот Гонокок, визначення ДНК (Neisseria gonorrhoeae, DNA) у зскрібку епітеліальних клітин ротоглотки 145
306прк Гонокок, визначення ДНК (Neisseria gonorrhoeae, DNA) у зскрібку епітеліальних клітин слизистої прямої кишки 145
306моч Гонокок, визначення ДНК (Neisseria gonorrhoeae, DNA) у сечі 145
306глз Гонокок, визначення ДНК (Neisseria gonorrhoeae, DNA) у зскрібку епітеліальних клітин кон'юнктиви 145
3306 Гонокок (Neisseria gonorrhoeae), визначення ДНК 68
449 Посів на гонокок і чутливість до антибіотиків 235
Мікоплазмова інфекція
347слн Мікоплазма, визначення ДНК (Mycoplasma pneumoniae, DNA) у слині 235
347рот Мікоплазма, визначення ДНК (Mycoplasma pneumoniae, DNA) у зскрібку епітеліальних клітин ротоглотки 235
347мк Мікоплазма, визначення ДНК (Mycoplasma pneumoniae, DNA) у мокротинні, змиваннях, лаважній рідині 235
308уро Мікоплазма, визначення ДНК (Mycoplasma genitalium, DNA) у зскрібку епітеліальних клітин урогенітального тракту 145
308сп Мікоплазма, визначення ДНК (Mycoplasma genitalium, DNA) у секреті простати, еякуляті 145
308моч Мікоплазма, визначення ДНК (Mycoplasma genitalium, DNA) у сечі 145
302уро Мікоплазма, визначення ДНК (Mycoplasma hominis, DNA ) у зскрібку епітеліальних клітин урогенітального тракту 145
302сп Мікоплазма, визначення ДНК (Mycoplasma hominis, DNA ) у секреті простати, еякуляті 145
302моч Мікоплазма, визначення ДНК (Mycoplasma hominis, DNA ) у сечі 145
440/444 Посів на M.hominis і Ureaplasma spp і чутливість до антибіотиків 310
3302 Мікоплазма (Mycoplasma hominis), визначення ДНК (сеча, сперма, секрет простати) 68
180 Anti-Mycoplasma hominis-IgG (Антитіла класу IgG до Mycoplasma hominis) 145
3308 Мікоплазма (Mycoplasma genitalium), визначення ДНК (сеча, сперма, секрет простати) 68
Сифіліс
69ДНП Сифіліс RPR (Rapid Plasma Reagin – антикардіоліпіновий тест) 145
70 Сифіліс EIA (ИФА) IgG/IgM (антитіла до антигенів Treponema pallidum IgG/IgM, anti-Treponema pallidum IgG/IgM, Syphilis TP EIA) 145
69/70 Комплекс серологічних реакцій для діагностики сифилісу (КСР) 70
Стафілококова інфекція
459-А Посів на золотистий стафілокок і чутливість до антибіотиків (зів, ніс, пазухи, кал) 160
Туберкульоз
369 Туберкульоз (Mycobacterium tuberculosis), визначення ДНК 98
3341 Діагностика урогенітального туберкульозу (Mycobacterium tuberculosis), визначення ДНК 100
Уреаплазмова інфекція
3303 Уреаплазма (Ureaplasma urealyticum, биовар Т-960), визначення ДНК (сеча, сперма, секрет простати) 68
343 Уреаплазма (U.urealyticum, U.parvum), визначення ДНК (зіскрібок) 65
303 Уреаплазма (Ureaplasma urealyticum, біовар Т-960), визначення ДНК (зіскрібок) 68
Хелікобактерна інфекція
484 Хелікобактер пілорі (антиген H. pylori) 160
Хламідійна інфекція
105 Anti-Chlamydia tr.-IgA (Антитіла класу IgA до Chlamydia trachomatis) 145
106 Anti-Chlamydia tr.-IgG (Антитіла класу IgG до Chlamydia trachomatis) 145
105/6 Антитіла класу IgG, IgA до Chlamydia trachomatis 250
301уро Хламідії, визначення ДНК (Chlamydia trachomatis, DNA) у зскрібку епітеліальних клітин урогенітального тракту 145
301сп Хламідії, визначення ДНК (Chlamydia trachomatis, DNA) у секреті простати, еякуляті 145
301рот Хламідії, визначення ДНК (Chlamydia trachomatis, DNA) в зскрібку епітеліальних клітин ротоглотки 145
301прк Хламідії, визначення ДНК (Chlamydia trachomatis, DNA) у зскрібку епітеліальних клітин слизистої прямої кишки 145
301моч Хламідії, визначення ДНК (Chlamydia trachomatis, DNA) у сечі 145
301глз Хламідії, визначення ДНК (Chlamydia trachomatis, DNA) у зскрібку епітеліальних клітин кон'юнктиви 145
301впт Хламідії, визначення ДНК (Chlamydia trachomatis, DNA) у випоті 145
3301 Хламідії (Chlamydia trachomatis), визначення ДНК (сеча, сперма, секрет простати) 68
349слн Хламідія, визначення ДНК (Chlamydophila pneumoniae, DNA) у слині 245
349рот Хламідія, визначення ДНК (Chlamydophila pneumoniae, DNA) у зскрібку епітеліальних клітин ротоглотки 245
349мк Хламідія, визначення ДНК (Chlamydophila pneumoniae, DNA) у мокротинні, змиваннях, лаважній рідині 245

Вірус імунодефіциту людини (ВІЛ)

68 ВІЛ 1/2 (антитіла та антиген) 205
Гепатит A
72 Anti-HAV-IgM (Антитіла класу IgM до вірусу гепатиту А) 160
Гепатит B
73 HBsAg, якісний тест (HBs-антиген, поверхневий антиген вірусу гепатиту B, «австралійский» антиген) 160
74 HBеAg (HBе-антиген вірусу гепатиту В) 210
75 Anti-HBс-total (Антитіла класів IgM і IgG до HB-core антигена вірусу гепатиту B) 160
76 Anti-HBс IgМ (Антитіла класу IgМ до HB-core-антигена вірусу гепатиту B) 265
77 Anti-HBе (Антитіла до HBе-антигена вірусу гепатиту B) 210
78 Anti-HBs (Антитіла до HBs-антигена вірусу гепатиту B) 210
319св Вірус гепатиту В, визначення ДНК (HBV-DNA) як. у сироватці крові 265
320св Вірус гепатиту B, визначення ДНК (HBV-DNA) кол. у сироватці крові 565
Гепатит C
79 Anti-HCV-total (Антитіла до антигенів вірусу гепатиту C) 200
321св Вірус гепатиту С, визначення РНК як. (HCV-RNA, qualitative) у сироватці крові 315
323 Вірус гепатиту С, визначення РНК (кількісне) (HCV-RNA) 400
324пл Вірус гепатиту С, визначення РНК кол. (HCV-RNA, quantitative) у плазмі крові 440
7253 Імуногенетика Il28b (Прогнозування відповіді на противірусну терапію при лікуванні вирусного гепатиту З) 640
Гепатит D, G
325св Вірус гепатиту D, визначення РНК (HDV-RNA) у сироватці крові 265
325 Вірус гепатиту D, визначення РНК (HDV-RNA) 140
326св Вірус гепатиту G, визначення РНК (HDV-RNA) у сироватці крові 325
326 Вирус гепатита G, определение РНК 190

Інфекції, викликані вірусами герпесу

309уро Герпес-вірус людини 1-го і 2-го типу (вірус простого герпесу 1-го і 2-го типу), визначення ДНК (Human herpesvirus 1, 2 (Hhv-1, Hhv-2), Herpes simplex virus 1, 2 (Hsv-1, Hsv-2), DNA) у зскрібку епітеліальних клітин урогенітального тракту 145
309сп Герпес-вірус людини 1-го і 2-го типу (вірус простого герпесу 1-го і 2-го типу), визначення ДНК (Human herpesvirus 1, 2 (Hhv-1, Hhv-2), Herpes simplex virus 1, 2 (Hsv-1, Hsv-2), DNA) у секреті простати, еякуляті 145
309смж Герпес-вірус людини 1-го і 2-го типу (вірус простого герпесу 1-го і 2-го типу), визначення ДНК (Human herpesvirus 1, 2 (Hhv-1, Hhv-2), Herpes simplex virus 1, 2 (Hsv-1, Hsv-2), DNA) у спинномозковій рідині 145
309слн Герпес-вірус людини 1-го і 2-го типу (вірус простого герпесу 1-го і 2-го типу), визначення ДНК (Human herpesvirus 1, 2 (Hhv-1, Hhv-2), Herpes simplex virus 1, 2 (Hsv-1, Hsv-2), DNA) у слині 145
309рот Герпес-вірус людини 1-го і 2-го типу (вірус простого герпесу 1-го і 2-го типу), визначення ДНК (Human herpesvirus 1, 2 (Hhv-1, Hhv-2), Herpes simplex virus 1, 2 (Hsv-1, Hsv-2), DNA) у зскрібку епітеліальних клітин ротоглотки 145
309нос Герпес-вірус людини 1-го і 2-го типу (вірус простого герпесу 1-го і 2-го типу), визначення ДНК (Human herpesvirus 1, 2 (Hhv-1, Hhv-2), Herpes simplex virus 1, 2 (Hsv-1, Hsv-2), DNA) у зскрібку епітеліальних клітин слизової оболонки носу 145
309моч Герпес-вірус людини 1-го і 2-го типу (вірус простого герпесу 1-го і 2-го типу), визначення ДНК (Human herpesvirus 1, 2 (Hhv-1, Hhv-2), Herpes simplex virus 1, 2 (Hsv-1, Hsv-2), DNA) у сечі 145
309кож Герпес-вірус людини 1-го і 2-го типу (вірус простого герпесу 1-го і 2-го типу), визначення ДНК, типірування (Human herpesvirus 1, 2 (Hhv-1, Hhv-2), Herpes simplex virus 1, 2 (Hsv-1, Hsv-2), DNA) у зскрібку епітеліальних клітин шкіри 145
309глз Герпес-вірус людини 1-го і 2-го типу (вірус простого герпесу 1-го і 2-го типу), визначення ДНК, типірування (Human herpesvirus 1, 2 (Hhv-1, Hhv-2), Herpes simplex virus 1, 2 (Hsv-1, Hsv-2), DNA) у зскрібку епітеліальних клітин кон'юнктиви 145
309впт Герпес-вірус людини 1-го і 2-го типу (вірус простого герпесу 1-го і 2-го типу), визначення ДНК, типірування (Human herpesvirus 1, 2 (Hhv-1, Hhv-2), Herpes simplex virus 1, 2 (Hsv-1, Hsv-2), DNA) у випоті 145
3215 Вітряна віспа, що оперізує герпес (Varicella-zoster virus), визначення ДНК 220
3327 Вітряна віспа, що оперізує герпес (Varicella-zoster virus), визначення ДНК (плазма крові) 220
1389 ІММУНОБЛОТ IGM до Epstein-barr virus (5 антигенів) 335
3401 Вірус простого герпесу 1+2 (HSV 1+2), визначення ДНК (роздільне) 105
Герпесвірус людини 6 типу
352уро Герпес-вірус людини 6-го типу, визначення ДНК (Hhv-6, DNA) у зскрібку епітеліальних клітин урогенітального тракту 160
352сп Герпес-вірус людини 6-го типу, визначення ДНК (Hhv-6, DNA) у секреті простати, еякуляті 160
352смж Герпес-вірус людини 6-го типу, визначення ДНК (HHV-6, DNA) у спинномозковій рідині 160
352слн Герпес-вірус людини 6-го типу, визначення ДНК (Hhv-6, DNA) у слиніу епітеліальних клітин ротоглотки 160
352рот Герпес-вірус людини 6-го типу, визначення ДНК (Hhv-6, DNA) у зскрібку епітеліальних клітин ротоглотки 160
352нос Герпес-вірус людини 6-го типу, визначення ДНК (Hhv-6, DNA) у зскрібку епітеліальних клітин слизової оболонки носу 160
352моч Герпес-вірус людини 6-го типу, визначення ДНК (Hhv-6, DNA) у сечі 160
352кр Герпес-вірус людини 6-го типу, визначення ДНК (Hhv-6, DNA) у крові 160
352впт Герпес-вірус людини 6-го типу, визначення ДНК (Hhv-6, DNA) у випоті 160
3352 Герпесвірус 6 типу (Human herpes virus 6), визначення ДНК 76
Герпетична інфекція: віруси простого герпесу людини 1 і 2 типів
122 Anti-HSV-IgG (антитіла класу IgG до вірусу простого герпесу I и II типів) 145
123 Anti-HSV-IgG (антитіла класу IgM до вірусу простого герпесу I и II типів) 145
3312 Вірус звичайного герпесу 1+2 (HSV 1+2), визначення ДНК (сеча, сперма, секрет простати, ліквор) 65
3304 Вірус звичайного герпесу 1+2 (HSV 1+2), визначення ДНК (зіскрібок) 67
Інфекційний мононуклеоз: Вірус Епштейна-Барр (вірус герпесу людини 4 типу)
186 Антитіла класу IgM до капсидного антигена вірусу Епштейна-Барр 145
187 Антитіла класу LgG до нуклеарного антигена вірусу Епштейна-Барр (anti-EBV IgG к NA) 145
255 Антитіла класу IgG до раннього антигена вірусу Епштейна-Барр (anti-EBV IgG к EA) 145
351кр Вірус Епштейна-барр, визначення ДНК (Epstein Barr virus, DNA) у крові 160
351уро Вірус Епштейна-барр, визначення ДНК (Epstein Barr virus, DNA) у зскрібку епітеліальних клітин урогенітального тракту 160
351сп Вірус Епштейна-барр, визначення ДНК (Epstein Barr virus, DNA) у секреті простати, еякуляті 160
351смж Вірус Епштейна-барр, визначення ДНК (Epstein Barr virus, DNA) у спинномозковій рідині 160
351слн Вірус Епштейна-барр, визначення ДНК (Epstein Barr virus, DNA) у слині 160
351рот Вірус Епштейна-барр, визначення ДНК (Epstein Barr virus, DNA) у зскрібку епітеліальних клітин ротоглотки 160
351нос Вірус Епштейна-барр, визначення ДНК (Epstein Barr virus, DNA) у зскрібку епітеліальних клітин слизової оболонки носа 160
351моч Вірус Епштейна-барр, визначення ДНК (Epstein Barr virus, DNA) у сечі 160
351впт Вірус Епштейна-барр, визначення ДНК (Epstein Barr virus, DNA) у випоті 160
Цитомегаловірусна інфекція: вірус герпесу людини 5 типу
82 Anti-CMV-IgG (Антитіла класу IgG до цитомегаловірусу, ЦМВ, CMV) 145
83 Anti-CMV-IgG (Антитіла класу IgM до цитомегаловірусу, ЦМВ, CMV) 145
310кож Цитомегаловірус, визначення ДНК (Cytomegalovirus, DNA) у зскрібку епітеліальних клітин шкіри 145
310глз Цитомегаловірус, визначення ДНК (Cytomegalovirus, DNA) у зскрібку епітеліальних клітин кон'юнктиви 145
310впт Цитомегаловірус, визначення ДНК (Cytomegalovirus, DNA) у випоті 145
310уро Цитомегаловірус, визначення ДНК (Cytomegalovirus, DNA) у зскрібку епітеліальних клітин урогенітального тракту 145
310сп Цитомегаловірус, визначення ДНК (Cytomegalovirus, DNA) у секреті простати, еякуляті 145
310смж Цитомегаловірус, визначення ДНК (Cytomegalovirus, DNA) у спинномозковій рідині 145
310слн Цитомегаловірус, визначення ДНК (Cytomegalovirus, DNA) у слині 145
310рот Цитомегаловірус, визначення ДНК, Cytomegalovirus, DNA у зскрібку епітеліальних клітин ротоглотки 145
310нос Цитомегаловірус, визначення ДНК, Cytomegalovirus, DNA у зскрібку епітеліальних клітин слизової оболонки носу 145
310моч Цитомегаловірус, визначення ДНК (Cytomegalovirus, DNA) у сечі 145
310кр Цитомегаловірус, визначення ДНК (Cytomegalovirus, DNA) у крові 145
3310 Цитомегаловірус, визначення ДНК (сеча, сперма, секрет простати, ліквор) 67

Краснуха

84 Anti-Rubella-IgG (Антитіла класу IgG до вірусу краснухи) 145
85 Anti-Rubella-IgM (Антитіла класу IgM до вірусу краснухи) 145

Папіломавірусна інфекція

313уро Диференційоване визначення ДНК ВПЛ (вірус папіломи людини, Human papillomavirus, HPV) високого онкогенного ризику 14 типів (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68) + КВМ у зскрібку епітеліальних клітин урогенітального тракту 295
312уро Диференційоване визначення ДНК ВПЛ (вірус папіломи людини, Human papillomavirus, HPV) високого онкогенного ризику 2 типів (16, 18) + КВМ у зскрібку епітеліальних клітин урогенітального тракту 160
313 Віруси папіломи людини високого онкогенного ризику, визначення ДНК (зіскрібок) 190
Аденовірусна інфекція
400 Рото-аденовірус, антиген 255

Герпетична інфекція

3401 Вірус простого герпесу 1,2 (HSV 1,2), визначення ДНК (роздільне) 105

грибкові інфекції

995КОЖ Мікроскопічне дослідження проб шкіри та нігтів на присутність клітин грибів 105

Кандидоз

344уро Кандида, визначення ДНК (Candida albicans, DNA) у зскрібку епітеліальних клітин урогенітального тракту 145
344сп Кандида, визначення ДНК (Candida albicans, DNA) у секреті простати, еякуляті 145
344слн Кандида, визначення ДНК (Candida albicans, DNA) у слині 145
344рот Кандида, визначення ДНК (Candida albicans, DNA) у зскрібку епітеліальних клітин ротоглотки 145
344прк Кандида, визначення ДНК (Candida albicans, DNA) у зскрібку епітеліальних клітин слизистої прямої кишки 145
344моч Кандида, визначення ДНК (Candida albicans, DNA) у сечі 145
344кож Кандида, визначення ДНК (Candida albicans, DNA) у зскрібку епітеліальних клітин шкіри 145
344впт Кандида, визначення ДНК (Candida albicans, DNA) у випоті 145
3344 Кандида (Candida albicans), визначення ДНК 68
442 Посів на Candida і чутливість до антимікотичних препаратів (сеча, кал, речовини, що виділяютьсяіз статевих органів, пазухи, гній, зів) 150

Гельмінтози

159ЯГ Аналіз калу на яйця гельмінтів (яйця глистів, helminth eggs) 50
Аскаридоз
237 Антитіла класу IgG до антигенів аскарид (Аnti – Ascaris lumbricoides IgG) 220
Ентеробіоз
160ОСТ Аналіз калу на ентеробіоз (яйця гостриць, enterobiasis) 95
Ехінококоз
229 Антитіла класу IgG до антигенів ехінококу (Анти-Ехінокок-IgG) 170
Опісторхоз
230 Антитіла класу IgG до антигенів опісторхісу (Анти–Опісторхіс-IgG) 170
Токсокароз
232 Антитіла класу IgG до антигенів токсокар (Аnti-Toxocara IgG) 170
Трихінельоз
233 Антитіла класу IgG до антигенів трихінел (Аnti-Trichinella IgG) 170
Лямбліоз
234 Антитіла до антигенів лямблій сумарні IgA, IgM, IgG (Анти-Lamblia intestinalis IgA, IgM, IgG сумарні) 190
483 Лямблії (антиген Giardia liamblia) 170
Токсоплазмоз
80 Anti-Toxo-IgG (Антитіла класу IgG до Тoxoplasma gondii) 145
81 Anti-Toxo-IgM (Антитіла класу IgM до Тoxoplasma gondii). 145
335смж Токсоплазма, визначення ДНК (Toxoplasma gondii, DNA) у спинномозковій рідині 175
335св Токсоплазма, визначення ДНК (Toxoplasma gondii, DNA) у сироватці крові 175
335впт Токсоплазма, визначення ДНК (Toxoplasma gondii, DNA) у випоті 175
1AVTOXO Авідність антитіл класу IgG до Toxoplasma gondii (anti-Toxo-IgG avidity) 220
Трихомоніаз
261 Антитіла класу IgG до Trichomonas vaginalis 145
307уро Трихомонада, визначення ДНК (Trichomonas vaginalis, DNA) у зскрібку епітеліальних клітин урогенітального тракту 145
307сп Трихомонада, визначення ДНК (Trichomonas vaginalis, DNA) у секреті простати, еякуляті 145
307моч Трихомонада, визначення ДНК (Trichomonas vaginalis, DNA) у сечі 145
3307 Трихомонада (Trichomonas vaginalis), визначення ДНК 68

урогенітальні інфекції

3153СП Андрофлор , дослідження мікрофлори урогенітального тракту чоловіків методом ПЛР в режимі реального часу ( якісний і кількісний формат ) 990
3150УРО Андрофлор , дослідження мікрофлори урогенітального тракту чоловіків методом ПЛР в режимі реального часу ( якісний і кількісний формат ) 990

Генетичні схильності

7252 Репродуктівна Генетика ЧОЛОВІЧЕ БЕЗПЛІДДЯ 925
7251 КардіоГенетика тромбофілія 1260
7253 імуногенетика IL28B 640
Загружаю корзину...