Ви використовуєте застарілу версію сайту.
Перейти на нову версію сайту Ви можете за посиланням
Не зараз
Выбрать город: Дніпро
RUS
0 (800) 50-90-90
Шановні пацієнти! Звертаємо вашу увагу на зміни в графіках роботи медичних офісів та обмеження щодо прийому біоматеріалу на період карантину. Детальну інформацію дізнавайтесь за телефоном гарячої лінії 0800-50-90-90 (дзвінки на території України безкоштовні).
Название Стоимость

Гематологічні дослідження

Клінічний аналіз крові

1515ДНП Клінічний аналіз крові 160
5ДНП Загальний аналіз крові (без лейкоцитарної формули та ШОЕ) 110
119 Лейкоцитарна формула (WBC) 60
139 ШОЕ (Швидкість Осідання Еритроцитів) 60
150 Ретикулоцити 120

Алоімунні антитіла

140 Алоімунні антитіла (включаючи антитіла до Rh-антигену) 385

Групова приналежність крові

93/94 Група крові та резус-приналежність 155

Коагулологічні дослідження (коагулограма)

1 АЧТЧ (АПТЧ, активований частковий (парціальний) тромбопластиновий час, кефалін-каоліновий час) 70
2 Протромбін+МНО 105
194 Тромбіновий час 65
3 Фібриноген 90
164 D-димер 175
4 Антитромбін III (АТ3) 255
190 Вовчаковий антикоагулянт 240
1296 SCCA (SCC, антиген плоскоклітинної карциноми) 375
1306 Час згортання крові 75

Біохімічні дослідження

Глюкоза та метаболіти вуглеводного обміну

16 Глюкоза в крові 85
109 Цукор в сечі (Глюкоза, Глюкозурія) 80
18 Глікований гемоглобін 165
ГТТ Глюкозо-толерантний тест з визначенням глюкози у венозній крові 45
ГТГС Глюкозо-толерантний тест з визначенням глюкози та С-пептиду у венозній крові 445

Білки та амінокислоти

10 Альбумін в крові 60
153 Гомоцистеїн 340
28 Загальний білок в крові 60
95 Альбумін в сечі 160
97 Загальний білок в сечі 60

Низькомолекулярні азотисті речовини

111 Сечовина в сечі 60
112 Сечова кислова в сечі 60
96 Проба Реберга (кліренс ендогенного креатиніну, швидкість клубочкової фільтрації) 105
110 Креатинін в сечі 60
27 Сечова кислова в крові 60
26 Сечовина в крові 60
22 Креатинін в крові 60

Пігменти

13 Білірубін загальний 60
14 Білірубін прямий (кон'югований, пов'язаний) 60

Ліпіди

30 Тригліцериди 60
31 Холестерин (Холестерол загальний) 65
32 Холестерин ліпопротеїнів високої щільності (Холестерол ЛПВЩ) 60
33 Холестерин ЛПНЩ 60
219 Аполіпопротеїн А1 100
220 Аполіпопротеїн В 100
1071 Ліпопротеїн (a) (Lipoprotein (a) Lp(a)) 158

Ферменти

108 Альфа-Амілаза (діастаза сечі) (порційна сечі) 60
36 Фосфатаза лужна (ALP) 60
24 ЛДГ (Лактатдегідрогеназа, LDH) 60
23 Ліпаза (Триацилгліцеролацилгідролаза) 90
19 Креатинкіназа (Креатинфосфокіназа, КК, КФК) 110
15 Гама-глутамілтранспептидаза (ГГТ, глутамілтранспептидаза) 60
12 Альфа-Амілаза панкреатична 100
11 Альфа-Амілаза (Діастаза) 60
9 АсАТ (АСТ, Аспартатамінотрансфераза) 60
8 АлАТ (АЛТ, Аланінамінотрасфераза) 60

Вітаміни

118 Фолієва кислота 180
117 Вітамін B12 (цианокобаламін, кобаламін) 200

Неорганічні речовини (макро- та мікроелементи)

113 Кальцій в сечі 60
37 Кальцій загальний 60
165 Кальцій іонізований (вільний кальцій) 120
115 Фосфор в сечі 60
48 Залізо 60
41 Фосфор неорганічний 60
40 Магній 60
39 Калій, Натрій, Хлор 165

Білки «гострої» фази та маркери запалення

44 Ревматоїдний фактор (РФ) 75
43 С-реактивний білок 75
42 АСЛ-О (АСЛО, Антистрептолізин-О) 70

Білки, що беруть участь у обміні заліза

49 Латетнта (ненасичена) залізозв'язуюча здатність сироватки крові (ЛЗЗС, НЗЗС, Unsaturated Iron Binding Capacity, UIBC) 145
50 Трансферин (Сидерофілин) 155
51 Феритин 180
840 Церулоплазмін 235

Кардіоспецифічні білки та маркери ризику серцево-судинних захворювань

157 Тропонін I 195

Маркери метаболізму кісткової тканини та остеопорозу

147 Дезоксипіридилонін (ДПИД) 555
146 N-Остеокальцин (N-ОК) 350

Онкомаркери

92 Альфа-фетопротеїн (АФП) 180
103 ПСА загальний (простатоспецифічний антиген) 180
104 ПСА вільний (простатоспецифічний антиген вільний) 180
141 РЕА (Раково-ембріональний антиген) 200
142 Са 15-3 (Вуглеводний антиген 15-3) 205
143 Са-125 (Вулеводний антиген 125) 190
144 Са 19-9 (Вуглеводний антиген 19-9) 190
166 Cа 72-4 (Вуглеводний антиген 72-4) 400
208 Бета-2-мікроглобулін в крові 195
1281 HE4, білок 4 епидидіамиса людини 400
10ROMA Оцінка ризику рака яєчників за алгоритмом ROMA 545
209 Нейро-специфічна енолаза 425
1280 CA-242 (Вуглеводний антиген СА-242) 490

Лікарський моніторинг

90 Вальпроєва кислота 200
91 Карбамазепін 220

Гормональні дослідження

222 Еритропоетин 325

Лабораторна оцінка гіпофізарно-надниркової системи

100 АКТГ (Адренокортикотропний гормон, кортикотропін) 240
65 Кортизол (Гідрокортизон) 230

Лабораторна оцінка гормональної регуляції обміну кальцію і фосфору

102 Паратиреоїдний гормон (Паратгормон) 180
171 Кальцитонін 300

Гіпофізарні гонадотропні гормони та пролактин

59 Фолікулостимулюючий гормон (ФСГ) 170
60 Лютеїніззуючий гормон (ЛГ, LH) 170
61 Пролактин 170
1309 Макропролактин (якісний), пролактин (кількісний) 315

Естрогени та прогестини

62 Естрадіол 160
63 Прогестерон 170

Моніторинг вагітності, біохімічні маркери стану плода

66 Хоріонічний гонадотропін людини (ХГЛ) 180
134 Вільний естріол 60
161 PAPP-A (Асоційований з вагітністю протеїн-А плазми) 230
189 Вільний b-ХГЛ (вільна b-субодиниця хоріонічного гонадотропіна людини) 65
207 Плацентарний лактоген 595

Оцінка андрогенної функції

64 Тестостерон 170
101 Дегідроепіандростерон-сульфат 180
149 Глобулін, що зв'язує статеві гормони 170
154 17-ОН прогестерон 185
169 Вільний тестостерон 210

Скринінг хромосомної патології плода (пренатальний скринінг)

PRS1 Пренатальний скринінг трисомій з врахуванням індивідуального ризику: 1 триместр 370
PRS2 Пренатальний скринінг трисомій з врахуванням індивідуального ризику: 2 триместр 475
PRN3 Пренатальний скринінг 2 триместр (15-19 тиждень, МоМ для АФП і ЕЗ) 475
PRN2 Пренатальний скринінг 2 триместр (15-19 тиждень) 465
PRN1 Пренатальний скринінг 1 триместр (9-13 тиждень) 360

Лабораторна оцінка ендокринної функції підшлункової, залози та діагностика діабету

148 С-Пептид 170
172 Інсулін 165

Лабораторна оцінка соматропної функції гіпофіза

99 Соматропний гормон (соматропін, СТГ) 205

Лабораторна оцінка функції щитовидної залози

53 Трийодтиронін вільний (ТЗ вільний, FT3) 50
54 Тироксин загальний (Т; загальний) 50
55 Тироксин вільний (Т4 вільний) 50
56 Тиреотропний гормон (ТТГ, тиротропін) 150
57 Антитіла до тиреоглобуліну 60
58 Антитіла до тиреоїдної периоксидази 175
197 ТГ (Тиреоглобулін) 175
199 АТ до рТТГ (антитіла до рецепторів ТТГ) 360
52 Трийодтиронін загальний (ТЗ загальний) 150

Нестероїдні регуляторні фактори статевих залоз

1144 АнтиМюлерів гормон (АМГ) 490

Iмунологічні дослідження

Визначення загального IgE

67 Імуноглобулін Е загальний (IgE загальний) 180

Визначення специфічних IgE

665 Панель різні алергени, IgE 885
Респіраторні алергени
666 Панель респіраторних алергенів №1 885
Розгорнуті панелі (відповідь по кожному алергену з панелі)
670 Панель педіатрична, IgE 885
Харчові алергени
669 Панель харчових алергенів №1 885
270 Антитіла класу IgG до гліадину 455

Алергологічні дослідження

948 Еозінофільний катіонний білок 525

Лабораторна оцінка гуморального та клітинного імунітету

193 Компоненти системи комплемента 305

Імуноглобуліни

45 Імуноглобуліни класу А (IgA) 130
46 Імуноглобуліни класу M (IgM) 130
47 Імуноглобуліни класу G (IgG) 130

Комплексні імунологічні дослідження

191 Імунологічне обстеження скринінгове 2155
192 Імунологічне обстеження розширене 2905

Маркери аутоімунних захворювань

125 Антиядерні антитіла (АЯА, антинуклеарні антитіла) 320
126 Антитіла класу IgG до двоспіральної (нативної) ДНК 525
137/138 Антитіла до фосфоліпідів IgM / IgG 495
804 Антитіла до мітохондрій 525
967 Антитіла до кардіоліпіду (скринінг IgM, IgG) 445
1204 Антитіла до циклічного цитрулінованого пептиду 500
1373 Антитіла до тканинної трансглютамінази сумарні (IGA, IGG) 535
1332 Антитіла до модифікованого цитрулінованого виментину, IgG 640

Дослідження сечі

225 Бета 2 мікроглобулін в сечі 195

Клінічний аналіз сечі

401 Проба Сулковича 120
116 Загальний аналіз сечі з мікроскопією осаду 100
272 Аналіз сечі за Нечипоренко 95
98 pH сечі (кислотність) 60
1304-1 Трьохстаканна проба сечі 110
1305 Кетонові тіла (ацетон в сечі) 70

Дослідження калу

Біохімічний аналіз калу

240ДНП Визначення прихованої крові в калі 295

Клінічний аналіз калу

158 Копрограма 145

Дослідження сперми

599 Спермограма 290

Антиспермальні антитіла

223 Антиспермальні АТ до крові 195
224 Антиспермальні АТ до сперми 225

Мікроскопічні, цитологічні дослідження

456/479 Дизбактеріоз кишківника (з антибіотикограмою) 510
380 ФЕМОФЛОР СКРИН 685
390 ФЕМОФЛОР 4 260
995 Дослідження на наявність клітин патогенних грибів (нігтової пластини, лусочки шкіри, волосся) 140
5507 Мікроскопічні доследження секрету предміхурової залози 125
505 Дослідження зішкрібів шийки матки та цервікального каналу 140
512 Дослідження зішкрібів (мазків) зі слизової оболонки порожнини носа, у тому числі на наявність еозинофілів (назальний секрет) 140
504 Дослідження ендоскопічного матеріалу 140

Дисбіотічні стани кишечнику та піхви: фемофлор, скрінінг

Загальна оцінка природної мікрофлори організму

447 Дослідження на біоценоз піхви та визначення чутливості до антибіотиків (з мікроскопією нативного препарату) (Vaginal Culture, Routine, quantitative. Aerobic Bacteria Identification and Susceptibility) 555
456 Дизбактеріоз кишківника 445

Гарднерельоз: бактеріальний вагіноз

3305 Гарднерела (Gardnerella vaginalis), визначення ДНК (сеча, сперма, секрет простати) 68
305УРО Гарднерела, визначення ДНК у зішкрібі епітеліальних клітин урогенитального тракту 60
305СП Гарднерела, визначення ДНК у секреті простати, еякулянті 195
305МОЧ Гарднерела, визначення ДНК у сечі 195

Фемофлор (17+КВМ)

389 Андрофлор, дослідження мікрофлори урогенитального тракту чоловіка методом ПЦР в режимі реального часу (якісний та кількісний формат) 1080

Діагностика інфекційних захворювань

25Д Дослідження вій на демодекс 140

Загальні оглядові дослідження: бактеріоскопічні та культуральні

441-А Посів на флору та чутливість до антибіотиків (сеча) 340
443 Чутливість до бактеріофагів 175
446-А Посів на флору та чутливість до антибіотиків (речовини, що відділяються від статевих органів) 340
464-А Посів на флору та чутливість до антибіотиків (грудне молоко) 340
465-А Посів на флору та чутливість до антибіотиків ( речовини, що виділяються з ока) 340
467-А Посів на флору та чутливість до антибіотиків (зів, ніс, пазухи) 340
473-А Посів на флору та чутливість до антибіотиків ( речовини, що виділяються з вуха) 340
474-А Посів на флору та чутливість до антибіотиків (гній, речовини, що виділяються з ран) 340
477-А Посів на флору та чутливість до антибіотиків 340
478 Антибіотикограма 110
472-А Посів на флору та чутливість до антибіотиків ( з мікроскопією нативного препарату) 340
Гонорея
306УРО Гонокок, визначення ДНК у зішкрібі епітеліальних клітин урогенитального тракту 60
306СП Гонокок, визначення ДНК у секреті простати, еякулянті 195
306РОТ Гонокок, визначення ДНК у зішкрібі епітеліальних клітин ротоглотки 195
306ПРК Гонокок, визначення ДНК у зішкрібі епітеліальних клітин слизової прямої кишки 195
306МОЧ Гонокок, визначення ДНК у сечі 195
306ГЛЗ Гонокок, визначення ДНК у зішкрібі епітеліальних клітин кон'юнктиви 195
449 Посів на гонокок та чутливість до антибіотиків 310
Мікоплазмова інфекція
347СЛН Мікроплазма, визначення ДНК в слині 380
347РОТ Мікроплазма, визначення ДНК у зішкрібі епітеліальних клітин ротоглотки 380
347МК Мікроплазма, визначення ДНК в мокротинні, змивах, лаважній рідині 380
308УРО Мікроплазма, визначення ДНК у зішкрібі епітеліальних клітин урогенитального тракту 60
308СП Мікроплазма, визначення ДНК у секреті простати, еякулянті 195
308МОЧ Мікроплазма, визначення ДНК у сечі 195
302УРО Мікроплазма, визначення ДНК у зішкрібі епітеліальних клітин урогенитального тракту 60
302СП Мікроплазма, визначення ДНК у секреті простати, еякулянті 195
302МОЧ Мікроплазма, визначення ДНК у сечі 195
440/444 Посів на уреаплазму, мікроплазму та чутливість до антибіотиків 360
180 Антитіла класу IgG до Mycoplasma hominis 180
Сифіліс
69ДНП Сифіліс RPR (Rapid Plasma Reagin – антикардіоліпіновий тест) 195
70 Сифіліс EIA (ИФА) IgG/IgM (антитіла до антигенів Treponema pallidum IgG/IgM) 195
Стафілококова інфекція
459-А Посів на золотистий стафілокок та чутливість до антибіотиків 220
Хелікобактерна інфекція
484 Хелікобактер пілорі 220
Хламідійна інфекція
105 Антитіла класу IgA до Chlamydia trachomatis 195
106 Антитіла класу IgG до Chlamydia trachomatis 180
105/6 Антитіла класу IgG, IgA до Chlamydia trachomatis 340
301УРО Хламідії, визначення ДНК у зішкрібі епітеліальних клітин урогенитального тракту 60
301СП Хламідії, визначення ДНК в секреті простати, еякулянті 195
301РОТ Хламідії, визначення ДНК у зішкрібі епітеліальних клітин ротоглотки 195
301ПРК Хламідії, визначення ДНК у зішкрібі епітеліальних клітин слизової прямої кишки 195
301МОЧ Хламідії, визначення ДНК у сечі 195
301ГЛЗ Хламідії, визначення ДНК у зішкрібі епітеліальних клітин кон'юнктиви 195
301ВПТ Хламідії, визначення ДНК у випоті 195
349 Хламідії, визначення ДНК в мокротинні, змивах, лаважній рідині 380
Ротавирус
463 Ротавирус (Rotavirus, диарейный синдром), антигенный тест, (кал) 170

Вірус імунодефіциту людини (ВІЛ)

68 ВІЛ 1/2 (антитіла і антиген) 290
Гепатит A
72 Антитіла класу IgM до вірусу гепатиту А 200
Гепатит B
73 HBs-антиген, Австралійский антиген (якісний) 200
74 Hbе-антиген вірусу гепатиту В 265
75 Антитіла класів IgM і IgG до HB-core антигену вірусу гепатиту B 200
76 Антитіла класів IgM до HB-core антигену вірусу гепатиту B 360
77 Антитіла до HBе-антигену вірусу гепатиту B 290
78 Антитіла до HBs-антигену вірусу гепатиту B 280
319СВ Вірус гепатиту В, визначення ДНК (HBV-DNA) якісне в сироватці крові 360
320СВ Вірус гепатиту В, визначення ДНК (HBV-DNA) кількісне в сироватці крові 760
Гепатит C
79 Антитіла до антигенів вірусу гепатиту С 265
321СВ Вірус гепатиту С в сироватці крові 420
324ПЛ Вірус гепатиту С, визначення РНК, генотипування, в плазмі крові 590
7253 Імуногенетика Il28b (Прогнозування відповіді на противірусну терапію при лікуванні вирусного гепатиту З) 730
Гепатит D, G
325ПЛ Вірус гепатиту D, визначення РНК (HDV-RNA) в сироватці крові 350
326ПЛ Вірус гепатиту G, визначення РНК (HDV-RNA) в сироватці крові 380

Інфекції, викликані вірусами герпесу

3215 Вітряна віспа, оперізувальний герпес (Varicella-zoster virus), визначення ДНК 285
3327 Вітряна віспа, оперізувальний герпес (Varicella-zoster virus), визначення ДНК (плазма крові) 285
3401 Вірус простого герпесу 1+2 (HSV 1+2), визначення ДНК (роздільне) 105
Герпесвірус людини 6 типу
352УРО Вірус Герпесу 6 типу у зішкрібі епітеліальних клітин урогенитального тракту, визначення ДНК 215
352СП Вірус Герпесу 6 типу в секреті простати, еякулянті, визначення ДНК 215
352СМЖ Вірус Герпесу 6 типу у спинномозковій рідині, визначення ДНК 215
352СЛН Вірус Герпесу 6 типу в слині, визначення ДНК 215
352РОТ Вірус Герпесу 6 типу у зішкрібі епітеліальних клітин ротоглотки, визначення ДНК 215
352НОС Вірус Герпесу 6 типу у зішкрібі епітеліальних клітин слизової носа, визначення ДНК 215
352МОЧ Вірус Герпесу 6 типу в сечі, визначення ДНК 215
352КР Вірус Герпесу 6 типу в крові, визначення ДНК 215
352ВПТ Вірус Герпесу 6 типу у випоті, визначення ДНК 215
Герпетична інфекція: віруси простого герпесу людини 1 і 2 типів
122 Антитіла класу IgG до вірусу простого герпесу I та II типів 195
123 Антитіла класу IgМ до вірусу простого герпесу I та II типів 170
Інфекційний мононуклеоз: Вірус Епштейна-Барр (вірус герпесу людини 4 типу)
186 Антитіла класу IgM до капсидного антигена вірусу Епштейна-Барр 170
187 Антитіла класу LgG до капсидного антигена вірусу Епштейна-Барр 170
255 Антитіла класу LgG до раннього антигена вірусу Епштейна-Барр 170
351КР Вірус Епштейна-Барр, визначення ДНК в крові 205
351УРО Вірус Епштейна-Барр, визначення ДНК у зішкрібі епітеліальних клітин урогенитального тракту 205
351СП Вірус Епштейна-Барр, визначення ДНК у секреті простати, еякулянті 205
351СМЖ Вірус Епштейна-Барр, визначення ДНК у спинномозковій рідині 205
351СЛН Вірус Епштейна-Барр, визначення ДНК у слині 205
351РОТ Вірус Епштейна-Барр, визначення ДНК у зішкрібі епітеліальних клітин ротоглотки 205
351НОС Вірус Епштейна-Барр, визначення ДНК у зішкрібі епітеліальних клітин слизової носа 205
351МОЧ Вірус Епштейна-Барр, визначення ДНК у сечі 205
351ВПТ Вірус Епштейна-Барр, визначення ДНК у випоті 205
Цитомегаловірусна інфекція: вірус герпесу людини 5 типу
82 Антитіла класу IgG до цитомегаловірусу , ЦМВ, CMV 165
83 Антитіла класу IgМ до цитомегаловірусу , ЦМВ, CMV 165
310КОЖ Цитомегаловірус, визначення ДНК в зішкрібі епітеліальних клітин шкіри 185
310ГЛЗ Цитомегаловірус, визначення ДНК в зішкрібі епітеліальних клітин кон'юнктиви 185
310ВПТ Цитомегаловірус, визначення ДНК у випоті 185
310УРО Цитомегаловірус, визначення ДНК у зішкрібі епітеліальних клітин урогенітального тракту 185
310СП Цитомегаловірус, визначення ДНК в секреті простати, еякулянті 185
310СМЖ Цитомегаловірус, визначення ДНК у спинномозковій рідині 185
310СЛН Цитомегаловірус, визначення ДНК в слині 185
310РОТ Цитомегаловірус, визначення ДНК в зішкрібі епітеліальних клітин ротоглотки 185
310НОС Цитомегаловірус, визначення ДНК в зішкрібі епітеліальних клітин слизової носа 185
310МОЧ Цитомегаловірус, визначення ДНК в сечі 185
310КР Цитомегаловірус, визначення ДНК в крові 185

Краснуха

84 Антитіла класу IgG до вірусу краснухи 170
85 Антитіла класу IgМ до вірусу краснухи 170

Папіломавірусна інфекція

312УРО Диференційоване визначення ДНК ВПЛ (Вірус папіломи людини, Human papillomavirus, HPV) високого анкогенного ризику 2-х типів (16, 18) + КВМ у зішкрібі епітеліальних клітин урогенитального тракту 220
313УРО Диференційоване визначення ДНК ВПЛ високого онкогенного ризику 12 типів + КВМ у зішкрібі епітеліальних клітин урогенитального тракту 190
Аденовірусна інфекція
400 Рото-аденовірус, антиген 340

Герпетична інфекція

3401 Вірус простого герпесу 1,2 (HSV 1,2), визначення ДНК (роздільне) 105

Кандидоз

442 Посів на Candida та чутливість до антимікотичних препаратів 205

Гельмінтози

159 Аналіз калу на яйця гельмінтів (глистів) 70
Аскаридоз
237 Антитіла класу IgG до антигенів аскарид 295
Ентеробіоз
160ОСТ Аналіз калу на ентробіозу (яйца гостриць, глисти) 110
Ехінококоз
229 Антитіла класу IgG до антигенів ехінококу 220
Опісторхоз
230 Антитіла класу IgG до антигенів опісторхісу 220
Токсокароз
232 Антитіла класу IgG до антигенів токсокар 225
Трихінельоз
233 Антитіла класу IgG до антигенів трихінел 220
Лямбліоз
234 Антитіла до антигенів лямблій сумарні IgA, IgM, IgG 220
483 Антиген лямблії 225
Токсоплазмоз
80 Антитіла класу IgG до Тoxoplasma gondii 170
81 Антитіла класу IgМ до Тoxoplasma gondii 170
335СМЖ Токсоплазма, визначення ДНК у спинномозковій рідині 220
335СВ Токсоплазма, визначення ДНК в сироватці крові 180
335ВПТ Токсоплазма, визначення ДНК у випоті 220
1AVTOXO Авідність антитіл IgG до токсоплазми 285
Трихомоніаз
261 Антитіла класу IgG до Trichomonas vaginalis 180
307УРО Трихомонада, визначення ДНК у зішкрібі епітеліальних клітин урогенитального тракту 60
307СП Трихомонада, визначення ДНК у секреті простати, еякулянті 195
307МОЧ Трихомонада, визначення ДНК у сечі 195

Урогенітальні інфекції

3153 Андрофлор, дослідження мікрофлори урогенитального тракту чоловіка методом ПЦР в режимі реального часу (якісний та кількісний формат) 1090
3150УРО Андрофлор, дослідження мікрофлори урогенитального тракту чоловіка методом ПЦР в режимі реального часу (якісний та кількісний формат) 1320

Генетичні схильності

7252 Генетичне чоловіче безпліддя. Делеція AZF локуса 690
7251 КардіоГенетика тромбофілія 1590
7253 імуногенетика IL28B 730

Система згортання крові

19ГП/БЗ Розгортуне обстеження генів системи гемостаза ( схильність до розвитку судинних тромбозів). Поліморфізми (12): F2, F5, F13, FGB, ITGA2, ITGB3, F7, PAI-1, MTHFR (677 и 1298), MTR, MTRR. 1

Цитологические исследования

4445-М Мікроскопія урогенитального мазка 30
Загружаю корзину...