Шановні пацієнти! Сайт знаходиться на модерації, прохання уточнювати інформацію за телефоном 0 800 50 90 90 Увага! Відкрився другий кабінет УЗД в районі Підстанції (пр.Гагаріна, 171.) Записуйтесь за тел. 0-800-50-90-90 (вартість дзвінків безкоштовна).

Система Orphus

біохімічні дослідження

назва вартість

глюкоза та метаболіти вуглеводного обміну

16 Глюкоза в крові 60
109 Глюкоза в сечі 60
18 Глікірований гемоглобін (HbA1C) 135
ГТT Глюкозо-толерантний тест із визначенням глюкози в венозній крові натщесерце та після навантаження через 2 години 45
ГТГС Глюкозо-толерантний тест із визначенням глюкози та С-пептиду в венозній крові натщесерце та після навантаження через 2 години 280

Білки та амінокислоти

10 Альбумін (у крові) 40
153 Гомоцистеїн 260
28 Загальний білок (у крові) 40
95 Альбумін (у сечі) 110
97 Загальний білок (в сечі) 40

Низькомолекулярні азотисті речовини

111 Сечовина (в сечі) 40
112 Сечова кислота в сечі 40
96 Проба Реберга (кліренс андогенного креатиніну, швидкість клубочкової фільтрації) 65
110 Креатинін (в сечі) 40
27 Сечова кислота в крові 40
26 Сечовина (в крові) 40
22 Креатинін (у крові) 40

пігменти

13 Білірубін загальний 40
14 Білірубін прямий (білірубін кон’югований, пов’язаний) 40

ліпіди

30 Тригліцериди 40
31 Холестерол загальний (холестерин) 50
32 Холестерол-ЛПВЩ (Холестерин ліпопротеїнів високої щільності) 45
33 Холестерол-ЛПНП (Холестерин ліпопротеїнів низької щільності, ЛПНЩ) 45
219 Аполіпопротеїн А1 67
220 Аполіпопротеїн В 67
1071 Ліпопротеїн (a) (Lipoprotein (a) Lp(a)) 158

ферменти

108 Альфа-Амілаза (Діастаза сечі) 40
36 Фосфатаза лужна (ЛФ) 40
24 ЛДГ (Лактатдегідрогеназа, L-лактат: НАД+Оксидоредуктаза) 40
23 Ліпаза 67
19 Креатинкіназа (Креатинфосфокіназа) 65
15 Гама-глутамілтранспептидаза (ГГТ, глутамілтранспептидаза) 40
12 Альфа-Амілаза панкреатична 75
11 Альфа - Амілаза (Діастаза) 40
9 АсАТ (АСТ, аспартатамінотрансфераза) 40
8 АлАТ (АЛТ, Аланінамінотрансфераза, аланінтрансаміназа) 40

вітаміни

118 Фолієва кислота 120
117 Вітамін B12 (ціанокобаламін, кобаламін) 140

неорганічні речовини (макро- та мікроелементи)

 описання
113 Кальцій (у сечі) 40
37 Кальцій загальний (Ca) 40
165 Кальцій іонізований (Ca++) 87
115 Фосфор (у сечі) 40
114ДНП Калій, натрій (в сечі) 87
48 Залізо (Fe) 40
41 Фосфор неорганічний (P) 40
40 Магній (Мg) 40
39 Калій (К+), Натрій (Na+), Хлор (Сl-) 87

специфічні білки

Білки «гострої» фази та маркери запалення
44 Ревматоїдний фактор (РФ) 56
43 С-реактивний білок (СРБ) 60
42 АСЛ-О (АСЛО, Антистрептолізин-О) 50
Білки, що беруть участь у обміні заліза
49 Латентна (ненасичена) залізозв’язуюча здатність сироватки крові (ЛЗЗС, НЗЗС) 90
50 Трансферин (Сидерофілин) 100
51 Феритин 130
840 Церулоплазмін 165
Кардіоспецифічні білки та маркери ризику серцево-судинних захворювань
157 Тропонiн-I 120
1631 Натріуретічеського гормону (В-типа) n-кінцевої пропептід (Nt-probnp) 360
Маркери метаболізму кісткової тканини та остеопорозу
147 Дезоксипіридинолін (ДПИД) 365
146 N-Остеокальцин (N-ОК) 240
Онкомаркери
92 Альфа-фетопротеїн (АФП) 110
103 ПСА загальний (Простатичний специфічний антиген загальний) 120
104 ПСА вільний (Простатичний специфічний антиген вільний) 120
141 Раково-ембріональний антиген (РЭА, карциноембріональний антиген) 140
142 Са 15-3 (Вуглеводний антиген) 140
143 Са-125 (Вуглеводний антиген 125) 135
144 Са 19-9 (Вуглеводний антиген 19-9) 140
166 Cа 72-4 (Вуглеводний антиген 72-4) 265
208 Бета-2-мікроглобулін (у крові) 110
1281 HE4, білок 4 епідидиміса людини 345
10ROMA ROMA 445
209 Нейро-специфічна енолаза (Neuron-specific enolase NSE) 290
1280 Ca-242 260

лікарський моніторинг

 описання
90 Вальпроєва кислота 130
91 Карбамазепін 170