Выбрать город: Дніпро
RUS
0 (800) 50-90-90
Уважаемые пациенты! Сайт находится на модерации, просьба уточнять информацию по телефону 0 (800) 50-90-90.

біохімічні дослідження

Название Стоимость

біохімічні дослідження

глюкоза та метаболіти вуглеводного обміну

16 Глюкоза в крові 70
109 Глюкоза в сечі 70
18 Глікірований гемоглобін (HbA1C) 155
ГТT Глюкозо-толерантний тест із визначенням глюкози в венозній крові натщесерце та після навантаження через 2 години 45
ГТГС Глюкозо-толерантний тест із визначенням глюкози та С-пептиду в венозній крові натщесерце та після навантаження через 2 години 350

Білки та амінокислоти

10 Альбумін (у крові) 50
153 Гомоцистеїн 325
28 Загальний білок (у крові) 50
95 Альбумін (у сечі) 130
97 Загальний білок (в сечі) 50

Низькомолекулярні азотисті речовини

111 Сечовина (в сечі) 50
112 Сечова кислота в сечі 50
96 Проба Реберга (кліренс андогенного креатиніну, швидкість клубочкової фільтрації) 85
110 Креатинін (в сечі) 50
27 Сечова кислота в крові 50
26 Сечовина (в крові) 50
22 Креатинін (у крові) 50

пігменти

13 Білірубін загальний 50
14 Білірубін прямий (білірубін кон’югований, пов’язаний) 50

ліпіди

30 Тригліцериди 50
31 Холестерол загальний (холестерин) 55
32 Холестерол-ЛПВЩ (Холестерин ліпопротеїнів високої щільності) 50
33 Холестерол-ЛПНП (Холестерин ліпопротеїнів низької щільності, ЛПНЩ) 50
219 Аполіпопротеїн А1 85
220 Аполіпопротеїн В 85
1071 Ліпопротеїн (a) (Lipoprotein (a) Lp(a)) 158

ферменти

108 Альфа-Амілаза (Діастаза сечі) 50
36 Фосфатаза лужна (ЛФ) 50
24 ЛДГ (Лактатдегідрогеназа, L-лактат: НАД+Оксидоредуктаза) 50
23 Ліпаза 75
19 Креатинкіназа (Креатинфосфокіназа) 90
15 Гама-глутамілтранспептидаза (ГГТ, глутамілтранспептидаза) 50
12 Альфа-Амілаза панкреатична 95
11 Альфа - Амілаза (Діастаза) 50
9 АсАТ (АСТ, аспартатамінотрансфераза) 50
8 АлАТ (АЛТ, Аланінамінотрансфераза, аланінтрансаміназа) 50

вітаміни

118 Фолієва кислота 155
117 Вітамін B12 (ціанокобаламін, кобаламін) 165

неорганічні речовини (макро- та мікроелементи)

113 Кальцій (у сечі) 50
37 Кальцій загальний (Ca) 50
165 Кальцій іонізований (Ca++) 100
115 Фосфор (у сечі) 50
48 Залізо (Fe) 50
41 Фосфор неорганічний (P) 50
40 Магній (Мg) 50
39 Калій (К+), Натрій (Na+), Хлор (Сl-) 135

Білки «гострої» фази та маркери запалення

44 Ревматоїдний фактор (РФ) 65
43 С-реактивний білок (СРБ) 65
42 АСЛ-О (АСЛО, Антистрептолізин-О) 60

Білки, що беруть участь у обміні заліза

49 Латентна (ненасичена) залізозв’язуюча здатність сироватки крові (ЛЗЗС, НЗЗС) 120
50 Трансферин (Сидерофілин) 125
51 Феритин 160
840 Церулоплазмін 215

Кардіоспецифічні білки та маркери ризику серцево-судинних захворювань

157 Тропонiн-I 160
1631 Натріуретічеського гормону (В-типа) n-кінцевої пропептід (Nt-probnp) 360

Маркери метаболізму кісткової тканини та остеопорозу

147 Дезоксипіридинолін (ДПИД) 460
146 N-Остеокальцин (N-ОК) 290

Онкомаркери

92 Альфа-фетопротеїн (АФП) 150
103 ПСА загальний (Простатичний специфічний антиген загальний) 150
104 ПСА вільний (Простатичний специфічний антиген вільний) 150
141 Раково-ембріональний антиген (РЭА, карциноембріональний антиген) 170
142 Са 15-3 (Вуглеводний антиген) 170
143 Са-125 (Вуглеводний антиген 125) 170
144 Са 19-9 (Вуглеводний антиген 19-9) 170
166 Cа 72-4 (Вуглеводний антиген 72-4) 365
208 Бета-2-мікроглобулін (у крові) 160
1281 HE4, білок 4 епідидиміса людини 380
10ROMA ROMA 495
209 Нейро-специфічна енолаза (Neuron-specific enolase NSE) 385
1280 Ca-242 260

лікарський моніторинг

90 Вальпроєва кислота 170
91 Карбамазепін 210
Загружаю корзину...