Выбрать город: Дніпро
RUS
0 (800) 50-90-90
Шановні пацієнти! Сайт знаходиться на модерації, прохання уточнювати інформацію за телефоном 0(67)6780378.

біохімічні дослідження

Название Стоимость

біохімічні дослідження

глюкоза та метаболіти вуглеводного обміну

16 Глюкоза в крові 70
109 Цукор в сечі (Глюкоза, Глюкозурія) 70
18 Глікований гемоглобін 155
ГТТ Глюкозо-толерантний тест з визначенням глюкози у венозній крові 45
ГТТС Глюкозо-толерантний тест з визначенням глюкози та С-пептиду у венозній крові 350

Білки та амінокислоти

10 Альбумін в крові 50
153 Гомоцистеїн 325
28 Загальний білок в крові 50
95 Альбумін в сечі 130
97 Загальний білок в сечі 50

Низькомолекулярні азотисті речовини

111 Сечовина в сечі 50
112 Сечова кислова в сечі 50
96 Проба Реберга (кліренс ендогенного креатиніну, швидкість клубочкової фільтрації) 85
110 Креатинін в сечі 50
27 Сечова кислова в крові 50
26 Сечовина в крові 50
22 Креатинін в крові 50

пігменти

13 Білірубін загальний 50
14 Білірубін прямий (кон'югований, пов'язаний) 50

ліпіди

30 Тригліцериди 50
31 Холестерин (Холестерол загальний) 55
32 Холестерин ліпопротеїнів високої щільності (Холестерол ЛПВЩ) 50
33 Холестерин ЛПНЩ 50
219 Аполіпопротеїн А1 85
220 Аполіпопротеїн В 85
1071 Ліпопротеїн (a) (Lipoprotein (a) Lp(a)) 158

ферменти

108 Альфа-Амілаза (діастаза сечі) (порційна сечі) 50
36 Фосфатаза лужна (ALP) 50
24 ЛДГ (Лактатдегідрогеназа, LDH) 50
23 Ліпаза (Триацилгліцеролацилгідролаза) 75
19 Креатинкіназа (Креатинфосфокіназа, КК, КФК) 90
15 Гама-глутамілтранспептидаза (ГГТ, глутамілтранспептидаза) 50
12 Альфа-Амілаза панкреатична 95
11 Альфа-Амілаза (Діастаза) 50
9 АсАТ (АСТ, Аспартатамінотрансфераза) 50
8 АлАТ (АЛТ, Аланінамінотрасфераза) 50

вітаміни

118 Фолієва кислота 155
117 Вітамін B12 (цианокобаламін, кобаламін) 165

неорганічні речовини (макро- та мікроелементи)

113 Кальцій в сечі 50
37 Кальцій загальний 50
165 Кальцій іонізований (вільний кальцій) 100
115 Фосфор в сечі 50
48 Залізо 50
41 Фосфор неорганічний 50
40 Магній 50
39 Калій, Натрій, Хлор 135

Білки «гострої» фази та маркери запалення

44 Ревматоїдний фактор (РФ) 65
43 С-реактивний білок 65
42 АСЛ-О (АСЛО, Антистрептолізин-О) 60

Білки, що беруть участь у обміні заліза

49 Латетнта (ненасичена) залізозв'язуюча здатність сироватки крові (ЛЗЗС, НЗЗС, Unsaturated Iron Binding Capacity, UIBC) 120
50 Трансферин (Сидерофілин) 125
51 Феритин 160
840 Церулоплазмін 215

Кардіоспецифічні білки та маркери ризику серцево-судинних захворювань

157 Тропонін I 160

Маркери метаболізму кісткової тканини та остеопорозу

147 Дезоксипіридилонін (ДПИД) 460
146 N-Остеокальцин (N-ОК) 290

Онкомаркери

92 Альфа-фетопротеїн (АФП) 150
103 ПСА загальний (простатоспецифічний антиген) 150
104 ПСА вільний (простатоспецифічний антиген вільний) 150
141 РЕА (Раково-ембріональний антиген) 170
142 Са 15-3 (Вуглеводний антиген 15-3) 170
143 Са-125 (Вулеводний антиген 125) 170
144 Са 19-9 (Вуглеводний антиген 19-9) 170
166 Cа 72-4 (Вуглеводний антиген 72-4) 365
208 Бета-2-мікроглобулін в крові 160
1281 HE4, білок 4 епидидіамиса людини 380
10ROMA Оцінка ризику рака яєчників за алгоритмом ROMA 495
209 Нейро-специфічна енолаза 385
1280 CA-242 (Вуглеводний антиген СА-242) 260

лікарський моніторинг

90 Вальпроєва кислота 170
91 Карбамазепін 210
Загружаю корзину...