Выбрать город: Дніпро
RUS
0 (800) 50-90-90

біохімічні дослідження

Название Стоимость

біохімічні дослідження

глюкоза та метаболіти вуглеводного обміну

16 Глюкоза в крові 65
109 Глюкоза в сечі 65
18 Глікірований гемоглобін (HbA1C) 150
ГТT Глюкозо-толерантний тест із визначенням глюкози в венозній крові натщесерце та після навантаження через 2 години 45
ГТГС Глюкозо-толерантний тест із визначенням глюкози та С-пептиду в венозній крові натщесерце та після навантаження через 2 години 350

Білки та амінокислоти

10 Альбумін (у крові) 45
153 Гомоцистеїн 310
28 Загальний білок (у крові) 45
95 Альбумін (у сечі) 125
97 Загальний білок (в сечі) 45

Низькомолекулярні азотисті речовини

111 Сечовина (в сечі) 45
112 Сечова кислота в сечі 45
96 Проба Реберга (кліренс андогенного креатиніну, швидкість клубочкової фільтрації) 80
110 Креатинін (в сечі) 45
27 Сечова кислота в крові 45
26 Сечовина (в крові) 45
22 Креатинін (у крові) 45

пігменти

13 Білірубін загальний 45
14 Білірубін прямий (білірубін кон’югований, пов’язаний) 45

ліпіди

30 Тригліцериди 45
31 Холестерол загальний (холестерин) 55
32 Холестерол-ЛПВЩ (Холестерин ліпопротеїнів високої щільності) 50
33 Холестерол-ЛПНП (Холестерин ліпопротеїнів низької щільності, ЛПНЩ) 50
219 Аполіпопротеїн А1 80
220 Аполіпопротеїн В 80
1071 Ліпопротеїн (a) (Lipoprotein (a) Lp(a)) 158

ферменти

108 Альфа-Амілаза (Діастаза сечі) 45
36 Фосфатаза лужна (ЛФ) 45
24 ЛДГ (Лактатдегідрогеназа, L-лактат: НАД+Оксидоредуктаза) 45
23 Ліпаза 75
19 Креатинкіназа (Креатинфосфокіназа) 80
15 Гама-глутамілтранспептидаза (ГГТ, глутамілтранспептидаза) 45
12 Альфа-Амілаза панкреатична 90
11 Альфа - Амілаза (Діастаза) 45
9 АсАТ (АСТ, аспартатамінотрансфераза) 45
8 АлАТ (АЛТ, Аланінамінотрансфераза, аланінтрансаміназа) 45

вітаміни

118 Фолієва кислота 145
117 Вітамін B12 (ціанокобаламін, кобаламін) 160

неорганічні речовини (макро- та мікроелементи)

113 Кальцій (у сечі) 45
37 Кальцій загальний (Ca) 45
165 Кальцій іонізований (Ca++) 95
115 Фосфор (у сечі) 45
48 Залізо (Fe) 45
41 Фосфор неорганічний (P) 45
40 Магній (Мg) 45
39 Калій (К+), Натрій (Na+), Хлор (Сl-) 120

Білки «гострої» фази та маркери запалення

44 Ревматоїдний фактор (РФ) 60
43 С-реактивний білок (СРБ) 65
42 АСЛ-О (АСЛО, Антистрептолізин-О) 55

Білки, що беруть участь у обміні заліза

49 Латентна (ненасичена) залізозв’язуюча здатність сироватки крові (ЛЗЗС, НЗЗС) 110
50 Трансферин (Сидерофілин) 120
51 Феритин 150
840 Церулоплазмін 200

Кардіоспецифічні білки та маркери ризику серцево-судинних захворювань

157 Тропонiн-I 150
1631 Натріуретічеського гормону (В-типа) n-кінцевої пропептід (Nt-probnp) 360

Маркери метаболізму кісткової тканини та остеопорозу

147 Дезоксипіридинолін (ДПИД) 440
146 N-Остеокальцин (N-ОК) 290

Онкомаркери

92 Альфа-фетопротеїн (АФП) 145
103 ПСА загальний (Простатичний специфічний антиген загальний) 145
104 ПСА вільний (Простатичний специфічний антиген вільний) 145
141 Раково-ембріональний антиген (РЭА, карциноембріональний антиген) 165
142 Са 15-3 (Вуглеводний антиген) 165
143 Са-125 (Вуглеводний антиген 125) 165
144 Са 19-9 (Вуглеводний антиген 19-9) 165
166 Cа 72-4 (Вуглеводний антиген 72-4) 350
208 Бета-2-мікроглобулін (у крові) 150
1281 HE4, білок 4 епідидиміса людини 375
10ROMA ROMA 485
209 Нейро-специфічна енолаза (Neuron-specific enolase NSE) 370
1280 Ca-242 260

лікарський моніторинг

90 Вальпроєва кислота 160
91 Карбамазепін 200
Загружаю корзину...