Ви використовуєте застарілу версію сайту.
Перейти на нову версію сайту Ви можете за посиланням
Не зараз
Выбрать город: Дніпро
RUS
0 (800) 50-90-90
Шановні пацієнти! Сайт знаходиться на модерації, прохання уточнювати інформацію за телефоном 0(67)6780378.

Біохімічні дослідження

Название Стоимость

Біохімічні дослідження

Глюкоза та метаболіти вуглеводного обміну

16 Глюкоза в крові 75
109 Цукор в сечі (Глюкоза, Глюкозурія) 75
18 Глікований гемоглобін 165
ГТТ Глюкозо-толерантний тест з визначенням глюкози у венозній крові 45
ГТГС Глюкозо-толерантний тест з визначенням глюкози та С-пептиду у венозній крові 405

Білки та амінокислоти

10 Альбумін в крові 55
153 Гомоцистеїн 340
28 Загальний білок в крові 55
95 Альбумін в сечі 145
97 Загальний білок в сечі 55

Низькомолекулярні азотисті речовини

111 Сечовина в сечі 55
112 Сечова кислова в сечі 55
96 Проба Реберга (кліренс ендогенного креатиніну, швидкість клубочкової фільтрації) 95
110 Креатинін в сечі 55
27 Сечова кислова в крові 55
26 Сечовина в крові 55
22 Креатинін в крові 55

Пігменти

13 Білірубін загальний 55
14 Білірубін прямий (кон'югований, пов'язаний) 55

Ліпіди

30 Тригліцериди 55
31 Холестерин (Холестерол загальний) 60
32 Холестерин ліпопротеїнів високої щільності (Холестерол ЛПВЩ) 55
33 Холестерин ЛПНЩ 55
219 Аполіпопротеїн А1 95
220 Аполіпопротеїн В 95
1071 Ліпопротеїн (a) (Lipoprotein (a) Lp(a)) 158

Ферменти

108 Альфа-Амілаза (діастаза сечі) (порційна сечі) 55
36 Фосфатаза лужна (ALP) 55
24 ЛДГ (Лактатдегідрогеназа, LDH) 55
23 Ліпаза (Триацилгліцеролацилгідролаза) 85
19 Креатинкіназа (Креатинфосфокіназа, КК, КФК) 100
15 Гама-глутамілтранспептидаза (ГГТ, глутамілтранспептидаза) 55
12 Альфа-Амілаза панкреатична 100
11 Альфа-Амілаза (Діастаза) 55
9 АсАТ (АСТ, Аспартатамінотрансфераза) 55
8 АлАТ (АЛТ, Аланінамінотрасфераза) 55

Вітаміни

118 Фолієва кислота 170
117 Вітамін B12 (цианокобаламін, кобаламін) 180

Неорганічні речовини (макро- та мікроелементи)

113 Кальцій в сечі 55
37 Кальцій загальний 55
165 Кальцій іонізований (вільний кальцій) 110
115 Фосфор в сечі 55
48 Залізо 55
41 Фосфор неорганічний 55
40 Магній 55
39 Калій, Натрій, Хлор 150

Білки «гострої» фази та маркери запалення

44 Ревматоїдний фактор (РФ) 70
43 С-реактивний білок 70
42 АСЛ-О (АСЛО, Антистрептолізин-О) 65

Білки, що беруть участь у обміні заліза

49 Латетнта (ненасичена) залізозв'язуюча здатність сироватки крові (ЛЗЗС, НЗЗС, Unsaturated Iron Binding Capacity, UIBC) 130
50 Трансферин (Сидерофілин) 140
51 Феритин 175
840 Церулоплазмін 235

Кардіоспецифічні білки та маркери ризику серцево-судинних захворювань

157 Тропонін I 175

Маркери метаболізму кісткової тканини та остеопорозу

147 Дезоксипіридилонін (ДПИД) 505
146 N-Остеокальцин (N-ОК) 320

Онкомаркери

92 Альфа-фетопротеїн (АФП) 165
103 ПСА загальний (простатоспецифічний антиген) 165
104 ПСА вільний (простатоспецифічний антиген вільний) 165
141 РЕА (Раково-ембріональний антиген) 185
142 Са 15-3 (Вуглеводний антиген 15-3) 185
143 Са-125 (Вулеводний антиген 125) 185
144 Са 19-9 (Вуглеводний антиген 19-9) 185
166 Cа 72-4 (Вуглеводний антиген 72-4) 400
208 Бета-2-мікроглобулін в крові 175
1281 HE4, білок 4 епидидіамиса людини 400
10ROMA Оцінка ризику рака яєчників за алгоритмом ROMA 545
209 Нейро-специфічна енолаза 425
1280 CA-242 (Вуглеводний антиген СА-242) 490

Лікарський моніторинг

90 Вальпроєва кислота 185
91 Карбамазепін 220
Загружаю корзину...