Выбрать город: Дніпро
RUS
0 (800) 50-90-90
Уважаемые пациенты! Сайт находится на модерации, просьба уточнять информацию по телефону 0 (800) 50-90-90.
печать

№209 Нейро-специфічна енолаза (Neuron-specific enolase NSE)

  • Описання
  • Подготовка
  • Показания
  • Интерпретация результатов
Маркер нейроендокринних пухлин.

NSE – гліколитичний фермент (2-фосфо-D-гліцерат гідролаза, м.в. 80 кДа), що існує в різних варіантах димерів, які складаються із трьох імунологічно різних субодиниць (альфа, бета ігама). Альфа-субодиниця енолази виявляється в різних тканинах, бета-субодиниця – лише в сердці та поперечно-смугастій мускулатурі. Ізоформи енолази альфа-гама та гама-гама, які позначаються як нейрон-специфічна енолаза (NSE) або гама-енолаза, спочатку були виявлені у високих концентраціях у нейронах та нервовоендокринних клітинах, а також у пухлинах, що беруть початок із цих клітин.

NSE - специфічний сироватковий маркер нейроендокринних пухлин клітин системи APUD (Amine Precursor Uptake and Decarboxylation – поглинання та декарбоксилювання попередників амінів), представлених у різних тканинах, і пухлин, асоційованих із нейроендокринним джерелом. До числа цих пухлин відносяться нейробластома, ретинобластома, медулярна карцинома щитовидної залози, карцинома острівних клітин підшлункової залози, карциноїд, феохромоцитома, дрібноклітинний рак легенів. Активність ферменту корелює із клінічним статусом та використовується при моніторуванні захворювання та із прогностичною метою (помітно підвищені величини свідчать про несприятливий прогноз), особливо при дрібноклітинному раку легенів та нейробластомі.

Рак бронхів. NSE є основним маркером дрібноклітинного раку легенів (підвищення спостерігається у 60-81% усіх випадків дрібноклітинного раку бронхів). НЕ спостерігається кореляція з локалізацією метастазів чи з церебральними метастазами, але спостерігається добра кореляція із клінічною стадією (прогресуванням) даної патології. 

У пацієнтів, що відповідають на хіміотерапію, спостерігається тимчасове зростання рівня NSE через 24 - 72 години після першого терапевтичного циклу, як результат цитолізу клітин пухлини. Протягом тижня піля цього чи в кінці першого циклу терапії відбувається швидке падіння концентрації  NSE в сироватці (збільшеного до початку терапії) до референсних значень. У випадках, коли немає відповіді на терапію, спостерігають постійно підвищені рівні NSE, або зниження не до рівня референсних значень. Під час ремісії 80-96% пацієнтів демонструють нормальні значення NSE. Зростання концентрації маркера спостерігається у випадку рецидиву (латентний період при цьому може складати 1-4 місяці, динаміка експоненціальна із періодом подвоєння 10-94 дні, корелює із прогнозом).  

У контролі лікування NSE може використовуватися в якості єдиного прогностичного фактора (діагностична чутливість 93%, позитивна прогностична цінність 92%).  

Нейробластома. Підвищення NSE виявляеться у 62% дітей із ранньою патологією. Зростання корелює зі стадією захворювання.

АПУДома. Підвищений рівень NSE виявляють у 34% випадків (маркер може бути застосований із метою моніторингу).

Семінома. Клінічно достовірне підвищення концентрації NSE виявляеться у 68 - 73% пацієнтів, ступінь підвищення корелює зі стадією хвороби.
Інші пухлини. Нелегеневі злоякісні захворювання поєднуються із підвищенням NSE у 22% випадків, у тому числі, пухлини мозку – лише у частині випадків.
Доброякісні захворювання. Підвищення рівня NSE може спостерігатися також при септичному шоку, пневмонії.

Нервова система. NSE підвищена при інсульті, травмі нервової системи, доброякісних захворюваннях мозку та є несприятливим прогнозом неврологічного дефіциту. 

NSE виявлена в еритроцитах, тромбоцитах і плазматичних клітинах, тому сироватка повинна бути відокремлена від клітин крові по можливості швидко (максимально, протягом  1 години).

Литература

  1. Энциклопедия клинических лабораторных тестов / Под ред. Тица  Н. У. М.: Лабинформ, М.: 1997. - 942 с.
  2. Vogl M., Muller M. Tumor Markers: Review and Clinical Application. (IFCC Series), 2002.
  3. Материалы фирмы - производителя реагентов (Roche Diagnostics, Швейцария).
  4. Wu A. Tietz clinical guide to laboratory tests. Saunders, 2006, p. 358 - 359.
Загружаю корзину...
Цена 385 грн.
+ Взяття крові із вени:  30 грн.

Срок исполнения

(указанный срок не включает день взятия биоматериала)

5 рабочих дней

Обращаем внимание на возможное увеличение сроков исполнения в региональных медицинских офисах

Досліджуваний матеріал

Сироватка крові

Метод визначення

Імуноаналіз.