друк

№49 Латентна (ненасичена) залізозв’язуюча здатність сироватки крові (ЛЗЗС, НЗЗС, Unsaturated Iron Binding Capacity, UIBC)

 

Потенційна здатність сироватки до зв’язування заліза.

Плазма крові містить усього близько 2,5 мг заліза, яке знаходиться переважно у вигляді комплексу заліза з білком – трансферину (бета-1-глобулінова фракція). Це забезпечує ранспорт заліза та попереджає накопичення в крові його токсичних іонів.

В нормі трансферин насичений залізом приблизно на 30-40% його максимальної можливості насичення. При насиченні трансферину залізом більше, ніж на 50%, деяка частина заліза може бути пов’язана з іншими білками (альбуміном).

Загальна залізозв’язуюча здатність сироватки крові (ЗЗЗС) представляє суму сироваткового заліза та НЗЗС (ЛЗЗС). Визначення ЗЗЗС і НЗЗС (ЛЗЗС) сироватки крові використовується в діагностиці анемій.

Залізозв’язуюча здатність сироватки змінюється при порушеннях метаболізму заліза. При залізодефіцитній анемії ЗЗЗС та НЗЗС зростають, а насичення трансферину залізом знижується до 15% і вище. Низькі значення сироваткового заліза, що поєднуються з низькими значеннями ЗЗЗС і НЗЗС, характерні для анемії, пов’язаної з хронічними захворюваннями, злоякісними пухлинами, інфекціями (для диференціальної діагностики анемій у цих випадках важливо також визначення веритину). Замість визначення залізозв’язуючої здатності сироватки в тих самих цілях може бути використане визначення вмісту в сироватці трансферину.
Ціна 105 грн.

+ Взяття крові із вени:  30 грн.
термін виконання
вказаний термін не включає день взяття біоматеріалу
1 робочий день
Терміново за 4 години
Досліджуваний матеріал
Сироватка крові
Метод визначення
Пряме визначення із FerroZine (за різницею між величинами заліза, яке було додане в пробу і залишилось незв’язаним).