друк

№189 Вільна b-субодиниця хоріонічного гонадотропіну людини (вільний b-ХГЛ, free b-HCG)

 

Вільний b-ХГЛ – в онкології маркер трофобластних і тестикулярних новоутворень, у пренатальній діагностиці – біохімічний маркер, який використовується при скринінгу І і ІІ триместрів вагітності для оцінки ризику трисомії 21 (синдром Дауна) і трисомії 18.

b-субодиниця хоріонічного гонадотропіну людини - одна із двох субодиниць димерної молекули ХГЛ (а- і b-), пов’язаних між собою нековалентним зв’язком. Синтез а- і b-субодиниць відбувається незалежно. У кров надходять як димерні (інтактні) молекули гормону, так і вільні (незв’язані) субодиниці ХГЛ. Біологічну активність проявляють лише інтактні молекули гормону. А-субодиниця ХГЛ ідентична до а-субодиниці гомологічних гіпофізарних гормонів (лютеїнізуючого, фолікулостимулюючого, тиреотропного), b-субодиниця визначає біологочну та імунореактивну уникальність b-ХГЛ. Тому в імунометричних методах визначення концентрації ХГЛ використовуються антитіла, специфічні до b-субодиниці (звідси термін «b -ХГЛ»). Сучасні методи дослідження дозволяють ізольовано визначати концентрацію інтактних (димерних) молекул b-ХГЛ або вільної b-субодиниці ХГЛ, а також загального b-ХГЛ (сумарно інтактного b-ХГЛ і вільної b-субодиниці, в ІНВІТРО це тест №66). 

Дослідження концентрації вільної b-субодиниці ХГЛ застосовується в діагностиці та моніторингу трофобластних захворювань і певних тестикулярних пухлин, при яких відмічається підвищений вміст вільної b-субодиниці ХГЛ. У деяких випадках подібні пухлини можуть секретувати лише вільну b-субодиницю ХГЛ. Важливою сферою застосування даного тесту є біохімічний скринінг вагітних жінок для виявлення ризику хромосомних аномалій плода.

Ціна 140 грн.

+ Взяття крові із вени:  30 грн.
термін виконання
вказаний термін не включає день взяття біоматеріалу
до 6 робочих днів
Терміново за 4 години
Досліджуваний матеріал
Сироватка крові
Метод визначення
Імуноаналіз.