друк

№PRS2 Пренатальний скринінг трисомій із урахуванням індивідуального ризику 2 триместр (PRISCA-2)

 

 Дослідження виконується для скринінгового обстеження вагітних жінок із метою оцінки ризику хромосомних аномалій плода – трисомії 21 (синдром Дауна), трисомії 18 (синдром Едвардса), дефекту нервової рубки (ДНТ). Кількісна оцінка результатів досліджень проводиться із використанням автоматизованої програми PRISCA.

Увага! Для даного дослідження необхідна наявність результатів УЗД!

Біохімічний скринінг ІІ триместру вагітності («потрійний тест») другого триместру складається з наступних досліджень:

  1. Хоріонічний гонадотропін людини (ХГЛ, бета-ХГЛ, б-ХГЛ, Human Chorionic gonadotropin, HCG), тест № 66;
  2. Альфа-фетопротеїн (АФП, а-Fetoprotein), тест № 92;
  3. Вільний естріол (некон’югований естріол, unconjugated estriol), тест, тест № 134.

Визначення концентрації цих маркерів рекомендовано Наказом Міністерства охорони здоров’я України №417 від 15.07.2011 для біохімічного скринінга вагітних жінок у першому триместрі вагітності з метою оцінки ризику хромосомних аномалій плода. Дослідження проводиться між 14 і 21 тижнями вагітності. Оптимальні терміни для проведення дослідження – від 16 до 18 тижня вагітності.

Ціна 380 грн.

+ Взяття крові із вени:  30 грн.
термін виконання
вказаний термін не включає день взяття біоматеріалу
1 робочий день
Досліджуваний матеріал
Сироватка крові