Выбрать город: Дніпро
RUS
0 (800) 50-90-90
Шановні пацієнти! Сайт знаходиться на модерації, прохання уточнювати інформацію за телефоном 0(67)6780378.

Название Стоимость

гематологічні дослідження

клінічний аналіз крові

1515ДНП Клінічний аналіз крові: загальний аналіз, лейкоформула, ШОЕ 130
5ДНП Загальний аналіз крові (без лейкоцитарної формули і ШОЕ) 90
119 Лейкоцитарна формула (диференційований підрахунок лейкоцитів, лейкоцитограма) 50
139 ШОЕ (Швидкість Осідання Еритроцитів) 50
150 Ретикулоцити 115

Алоімунні антитіла

140 Алоімунні антитіла (включаючи антитіла до Rh-антигена) 320

Групова приналежність крові

BGRH Група крові (АВ0) та резус-приналежність 155

коагулологічні дослідження (коагулограма)

1 АЧТЧ (АПТЧ, активований частковий (парціальний) тромбопластиновий час, кефалін-каоліновий час) 60
2 Протромбін + MHO (протромбіновий час) 85
194 Тромбіновий час 55
3 Фібриноген 80
164 D-димер 165
4 Антитромбін ІІІ 210
190 Вовчаковий антикоагулянт 200
197 Тіреоглобулін 145
1296 SCCA (SCC, антиген плоскоклітинної карциноми) 310
66 Хоріонічеський гонадотропін людини 150
1306 Час згортання крові (лише місто Дніпропетровськ: Чкалова 38, Мира 35, Привокзальна 4, Тітова 21) 65

біохімічні дослідження

глюкоза та метаболіти вуглеводного обміну

16 Глюкоза в крові 70
109 Глюкоза в сечі 70
18 Глікірований гемоглобін (HbA1C) 155
ГТT Глюкозо-толерантний тест із визначенням глюкози в венозній крові натщесерце та після навантаження через 2 години 45
ГТГС Глюкозо-толерантний тест із визначенням глюкози та С-пептиду в венозній крові натщесерце та після навантаження через 2 години 350

Білки та амінокислоти

10 Альбумін (у крові) 50
153 Гомоцистеїн 325
28 Загальний білок (у крові) 50
95 Альбумін (у сечі) 130
97 Загальний білок (в сечі) 50

Низькомолекулярні азотисті речовини

111 Сечовина (в сечі) 50
112 Сечова кислота в сечі 50
96 Проба Реберга (кліренс андогенного креатиніну, швидкість клубочкової фільтрації) 85
110 Креатинін (в сечі) 50
27 Сечова кислота в крові 50
26 Сечовина (в крові) 50
22 Креатинін (у крові) 50

пігменти

13 Білірубін загальний 50
14 Білірубін прямий (білірубін кон’югований, пов’язаний) 50

ліпіди

30 Тригліцериди 50
31 Холестерол загальний (холестерин) 55
32 Холестерол-ЛПВЩ (Холестерин ліпопротеїнів високої щільності) 50
33 Холестерол-ЛПНП (Холестерин ліпопротеїнів низької щільності, ЛПНЩ) 50
219 Аполіпопротеїн А1 85
220 Аполіпопротеїн В 85
1071 Ліпопротеїн (a) (Lipoprotein (a) Lp(a)) 158

ферменти

108 Альфа-Амілаза (Діастаза сечі) 50
36 Фосфатаза лужна (ЛФ) 50
24 ЛДГ (Лактатдегідрогеназа, L-лактат: НАД+Оксидоредуктаза) 50
23 Ліпаза 75
19 Креатинкіназа (Креатинфосфокіназа) 90
15 Гама-глутамілтранспептидаза (ГГТ, глутамілтранспептидаза) 50
12 Альфа-Амілаза панкреатична 95
11 Альфа - Амілаза (Діастаза) 50
9 АсАТ (АСТ, аспартатамінотрансфераза) 50
8 АлАТ (АЛТ, Аланінамінотрансфераза, аланінтрансаміназа) 50

вітаміни

118 Фолієва кислота 155
117 Вітамін B12 (ціанокобаламін, кобаламін) 165

неорганічні речовини (макро- та мікроелементи)

113 Кальцій (у сечі) 50
37 Кальцій загальний (Ca) 50
165 Кальцій іонізований (Ca++) 100
115 Фосфор (у сечі) 50
48 Залізо (Fe) 50
41 Фосфор неорганічний (P) 50
40 Магній (Мg) 50
39 Калій (К+), Натрій (Na+), Хлор (Сl-) 135

Білки «гострої» фази та маркери запалення

44 Ревматоїдний фактор (РФ) 65
43 С-реактивний білок (СРБ) 65
42 АСЛ-О (АСЛО, Антистрептолізин-О) 60

Білки, що беруть участь у обміні заліза

49 Латентна (ненасичена) залізозв’язуюча здатність сироватки крові (ЛЗЗС, НЗЗС) 120
50 Трансферин (Сидерофілин) 125
51 Феритин 160
840 Церулоплазмін 215

Кардіоспецифічні білки та маркери ризику серцево-судинних захворювань

157 Тропонiн-I 160
1631 Натріуретічеського гормону (В-типа) n-кінцевої пропептід (Nt-probnp) 360

Маркери метаболізму кісткової тканини та остеопорозу

147 Дезоксипіридинолін (ДПИД) 460
146 N-Остеокальцин (N-ОК) 290

Онкомаркери

92 Альфа-фетопротеїн (АФП) 150
103 ПСА загальний (Простатичний специфічний антиген загальний) 150
104 ПСА вільний (Простатичний специфічний антиген вільний) 150
141 Раково-ембріональний антиген (РЭА, карциноембріональний антиген) 170
142 Са 15-3 (Вуглеводний антиген) 170
143 Са-125 (Вуглеводний антиген 125) 170
144 Са 19-9 (Вуглеводний антиген 19-9) 170
166 Cа 72-4 (Вуглеводний антиген 72-4) 365
208 Бета-2-мікроглобулін (у крові) 160
1281 HE4, білок 4 епідидиміса людини 380
10ROMA ROMA 495
209 Нейро-специфічна енолаза (Neuron-specific enolase NSE) 385
1280 Ca-242 260

лікарський моніторинг

90 Вальпроєва кислота 170
91 Карбамазепін 210

гормональні дослідження

222 Еритропоетин 295

лабораторна оцінка гіпофізарно-надниркової системи

100 АКТГ (Адренокортикотропный гормон, кортикотропин) 200
65 Кортизол (Гідрокортизон) 220

Гіпофізарні гонадотропні гормони та пролактин

59 Фолікулостимулюючий гормон (ФСГ) 155
60 Лютеїнізуючий гормон (ФСГ) 155
61 Пролактин 155
1309 Макропролактин (якісне визначення), пролактин (кількісне визначення) 260

Естрогени та прогестини

62 Естрадіол (E2) 145
63 Прогестерон 155

Моніторинг вагітності, біохімічні маркери стану плода

66 Хоріонічний гонадотропін людини (ХГЛ, бета-ХГЛ, б-ХГЛ) 150
134 Вільний естріол (Е3) 150
161 PAPP-A (Асоційований із вагітністю протеїн-А плазми) 210
189 Вільна b-субодиниця хоріонічного гонадотропіну людини (вільний b-ХГЛ) 150
207 Плацентарний лактоген 565

Оцінка андрогенної функції

64 Тестостерон 155
101 Дегідроепіандростерон-сульфат (ДЭА-S04, ДЭА-С) 150
149 Глобулін, що зв’язує статеві гормони (ГЗСГ) 155
154 17-ОН прогестерон (17-ОП) 155
169 Вільний тестостерон 195

Скринінг хромосомної патології плода (пренатальний скринінг)

PRS1 Пренатальний скринінг трисомій з урахуванням індивідуального ризику: 1 триместр (PRISCA-1) 325
PRS2 Пренатальний скринінг трисомій із урахуванням індивідуального ризику 2 триместр (PRISCA-2) 405
PRN3 Пренатальний скринінг 2 триместр (15-19 тижнів, МОМ для АФП і ЕЗ) 405
PRN2 Пренатальный скринінг 2 триместр (15-19 неделі) 395
PRN1 Пренатальный скринінг 1 триместр (9-13 недели) 315

лабораторна оцінка ендокринної функції підшлункової, залози та діагностика діабету

148 С-Пептид 155
172 Інсулін 155

лабораторна оцінка соматропної функції гіпофіза

99 Соматотропний гормон (соматотропін) 170

лабораторна оцінка функції щитовидної залози

53 Трийодтиронін вільний (Т3 вільний) 135
54 Тироксин загальний (Т4 загальний, тетрайодтиронін загальний 135
55 Тироксин вільний (Т4 вільний) 135
56 Тиреотропний гормон (ТТГ) 135
57 Антитіла до тиреоглобуліну (АТ-ТГ) 145
58 Антитіла до тиреоїдної пероксидази (АТ-ТПО, мікросомальні антитіла) 145
197 ТГ (Тиреоглобулін) 145
199 АТ до рТТГ (антитіла до рецепторів ТТГ) 295
52 Трийодтиронин загальний (Т3 загальний, Total Triiodthyronine, TT3) 135

Лабораторная оценка гормональной регуляции обмена кальция и фосфора

102 Паратиреоїдний гормон (Паратгормон, Паратирин, ПТГ) 150
171 Кальцитонін 280

нестероїдні регуляторні фактори статевих залоз

1144 Анти-Мюллерів гормон 465

імунологічні дослідження

Визначення загального IgE

67 IgE загальний (Імуноглобулін Е загальний) 160

Визначення специфічних IgE

665 Панель різні алергени, IgE 730
Респіраторні алергени
666 Панель респіраторних алергенів №1 730
Розгорнуті панелі (відповідь по кожному алергену з панелі)
670 Панель педіатрична, IgE 730
Харчові алергени
669 Панель харчових алергенів №1 730
270 Антитіла класу IgG до гліадину 415

Алергологічні дослідження

948 Еозінофільний катіонний білок 430

лабораторна оцінка гуморального та клітинного імунітету

193 Компоненти системи комплементу С3, С4 250

Імуноглобуліни

45 Імуноглобуліни класу A 115
46 Імуноглобуліни класу М 115
47 Імуноглобуліни класу G 115

Комплексні імунологічні дослідження

191ДНП Імунологічне дослідження скринінгове (лейкоцити; лімфоцити CD3, CD4, CD8, CD19; фагоцитарна активність лейкоцитів; ЦІК; IgG; IgA; IgM) 1780
192ДНП Імунологічне дослідження розширене (лейкоцити; моноцити; гранулоцити; лімфоцити CD3, CD4, CD8, CD19; CD16; CD56; CD 3/HLA-DR; фагоцитарна активність лейкоцитів; ЦІК; IgG; IgA; IgM; С3; C4) 2400

маркери аутоімунних захворювань

125 Антиядерні антитіла (АЯА) 265
126 Антитіла класу IgG до двоспіральної (нативної) ДНК 430
137/138 Антитіла до фосфоліпідів IgM/IgG 410
804 Антитіла до мітохондрій 160
967 Антитела к кардиолипину (скрининг IgM, IgG) 370
1204 Антитіла до циклічного цитрулінованого пептиду (АЦЦП) 415
1373 Антитіла до тканинної трансглютамінази сумарні (IGA, IGG) 440
1332 Антитіла до модифікованого цитруллінірованному віментіну, IGG (АМЦВ, анти - MCV) 525
1284 Антитіла до бета 2-глікопротеїну I 340

дослідження сечі

225 β-2 мікроглобулін (в сечі) 160

клінічний аналіз сечі

401 Кальцій сечі, якісний тест (проба Сулковича) 100
116 Загальний аналіз сечі (із мікроскопією осаду) 90
272 Дослідження сечі за Нечипоренком 90
98 pH (рower Hydrogen, показник кислотності) 50
1304-1 Трьохстаканна проба сечі 90
1305 Кетонові тіла (ацетон) 60

дослідження калу

біохімічний аналіз калу

240ДНП Визначення прихованої крові в калі (якісне визначення гемоглобіну і транферину людини в калі) 245

клінічний аналіз калу

158 Копрограма 120

дослідження сперми

599 Спермограма 240

антиспермальні антитіла

223 Антиспермальні АТ (в крові) 185
224 Антиспермальні АТ (в спермі) (Anti-Spematozoa antibody, seminal plazma) 185

мікроскопічні, цитологічні дослідження

456/479 Дисбактеріоз кишечника (з антібіотикограммой) 465
380ДНП Фемофлор Скрин 685
390 ФЕМОФЛОР 4 215
25Д Дослідження на присутність шкірних кліщів: демодекса, коростявого кліща (лусочки шкіри, вії, вміст пустул) 115
995НОГ Дослідження на присутність клітин патогенних грибів (нігтьові пластини, часточки шкіри, волосся) 115
5507 Мікроскопічне дослідження секрету передміхурової залози 105
505 Дослідження зіскрібків шийки матки та цервікального каналу 115
512 Дослідження зіскрібків (мазків) зі слизової оболонки порожнини носа, у тому числі на наявність еозинофілів (назальний секрет) 115
4445 Мікроскопічне дослідження урогенітального мазка (с, v, u) 30
504ЭНД Дослідження ендоскопічного матеріалу 115

дисбіотічні стани кишечнику та піхви: фемофлор, скрінінг

загальна оцінка природної мікрофлори організму

447 Дослідження на біоценоз піхви та визначення чутливоті до антибіотиків (із мікроскопією нативного препарату) 460
456 Дисбактеріоз кишечника 370
456/479 Дисбактеріоз кишечника з антибіотикограмою 465

Гарднерельоз: бактеріальний вагіноз

3305 Гарднерела (Gardnerella vaginalis), визначення ДНК (сеча, сперма, секрет простати) 68
305уро Гарднерела, визначення ДНК (Gardnerella vaginalis, DNA) у зскрібку епітеліальних клітин урогенітального тракту 160
305сп Гарднерела, визначення ДНК (Gardnerella vaginalis, DNA) у секреті простати, еякуляті 160
305моч Гарднерела, визначення ДНК (Gardnerella vaginalis, DNA) у сечі 160

Фемофлор (17+КВМ)

389 ФЕМОФЛОР-17+КВМ*, вагінальний зіскрібок 1080

діагностика інфекційних захворювань

25Д Дослідження на демодекс (вії) 115

Загальні оглядові дослідження: бактеріоскопічні та культуральні

441-А Посів на флору та чутливість до антибіотиків (сеча) 280
443 Чутливість до бактеріофагів 145
446-А Посів на флору і чутливість до антибиотиків (речовини, що відділяються із статевих органів) 280
464-А Посів на флору і чутливість до антибиотиків (грудне молоко) 280
465-А Посів на флору і чутливість до антибиотиків (речовини, що виділяються з ока) 280
467-А Посів на флору і чутливість до антибиотиків (зів, ніс, пазухи) 280
473-А Посів на флору і чутливість до антибиотиків (речовини, що виділяються з вуха) 280
474-А Посів на флору і чутливість до антибиотиків (гній, речовини, що виділяються з ран) 280
477-А Посів на флору і чутливість до антибиотиків (пукційна аспіраційна рідина) 280
478 Додаткова антибіотикограма за показниками (одного збудника) 100
472-А Посів на флору і чутливість до антибиотиків (із мікроскопією нативного препарату) (мокротиння) 280
439 Посів на аеробні, факультативно - анаеробні мікроорганізми і чутливість до антибіотиків (кров) 420
Гонорея
306уро Гонокок, визначення ДНК (Neisseria gonorrhoeae, DNA) у зскрібку епітеліальних клітин урогенітального тракту 160
306сп Гонокок, визначення ДНК (Neisseria gonorrhoeae, DNA) у секреті простати, еякуляті 160
306рот Гонокок, визначення ДНК (Neisseria gonorrhoeae, DNA) у зскрібку епітеліальних клітин ротоглотки 160
306прк Гонокок, визначення ДНК (Neisseria gonorrhoeae, DNA) у зскрібку епітеліальних клітин слизистої прямої кишки 160
306моч Гонокок, визначення ДНК (Neisseria gonorrhoeae, DNA) у сечі 160
306глз Гонокок, визначення ДНК (Neisseria gonorrhoeae, DNA) у зскрібку епітеліальних клітин кон'юнктиви 160
3306 Гонокок (Neisseria gonorrhoeae), визначення ДНК 68
449 Посів на гонокок і чутливість до антибіотиків 255
Мікоплазмова інфекція
347слн Мікоплазма, визначення ДНК (Mycoplasma pneumoniae, DNA) у слині 315
347рот Мікоплазма, визначення ДНК (Mycoplasma pneumoniae, DNA) у зскрібку епітеліальних клітин ротоглотки 315
347мк Мікоплазма, визначення ДНК (Mycoplasma pneumoniae, DNA) у мокротинні, змиваннях, лаважній рідині 315
308уро Мікоплазма, визначення ДНК (Mycoplasma genitalium, DNA) у зскрібку епітеліальних клітин урогенітального тракту 160
308сп Мікоплазма, визначення ДНК (Mycoplasma genitalium, DNA) у секреті простати, еякуляті 160
308моч Мікоплазма, визначення ДНК (Mycoplasma genitalium, DNA) у сечі 160
302уро Мікоплазма, визначення ДНК (Mycoplasma hominis, DNA ) у зскрібку епітеліальних клітин урогенітального тракту 160
302сп Мікоплазма, визначення ДНК (Mycoplasma hominis, DNA ) у секреті простати, еякуляті 160
302моч Мікоплазма, визначення ДНК (Mycoplasma hominis, DNA ) у сечі 160
440/444 Посів на M.hominis і Ureaplasma spp і чутливість до антибіотиків 340
3302 Мікоплазма (Mycoplasma hominis), визначення ДНК (сеча, сперма, секрет простати) 68
180 Anti-Mycoplasma hominis-IgG (Антитіла класу IgG до Mycoplasma hominis) 160
3308 Мікоплазма (Mycoplasma genitalium), визначення ДНК (сеча, сперма, секрет простати) 68
Сифіліс
69ДНП Сифіліс RPR (Rapid Plasma Reagin – антикардіоліпіновий тест) 160
70 Сифіліс EIA (ИФА) IgG/IgM (антитіла до антигенів Treponema pallidum IgG/IgM, anti-Treponema pallidum IgG/IgM, Syphilis TP EIA) 160
69/70 Комплекс серологічних реакцій для діагностики сифилісу (КСР) 70
Стафілококова інфекція
459-А Посів на золотистий стафілокок і чутливість до антибіотиків (зів, ніс, пазухи, кал) 180
Туберкульоз
369 Туберкульоз (Mycobacterium tuberculosis), визначення ДНК 98
3341 Діагностика урогенітального туберкульозу (Mycobacterium tuberculosis), визначення ДНК 100
Уреаплазмова інфекція
3303 Уреаплазма (Ureaplasma urealyticum, биовар Т-960), визначення ДНК (сеча, сперма, секрет простати) 68
343 Уреаплазма (U.urealyticum, U.parvum), визначення ДНК (зіскрібок) 65
303 Уреаплазма (Ureaplasma urealyticum, біовар Т-960), визначення ДНК (зіскрібок) 68
Хелікобактерна інфекція
484 Хелікобактер пілорі (антиген H. pylori) 180
Хламідійна інфекція
105 Anti-Chlamydia tr.-IgA (Антитіла класу IgA до Chlamydia trachomatis) 160
106 Anti-Chlamydia tr.-IgG (Антитіла класу IgG до Chlamydia trachomatis) 160
105/6 Антитіла класу IgG, IgA до Chlamydia trachomatis 280
301уро Хламідії, визначення ДНК (Chlamydia trachomatis, DNA) у зскрібку епітеліальних клітин урогенітального тракту 160
301сп Хламідії, визначення ДНК (Chlamydia trachomatis, DNA) у секреті простати, еякуляті 160
301рот Хламідії, визначення ДНК (Chlamydia trachomatis, DNA) в зскрібку епітеліальних клітин ротоглотки 160
301прк Хламідії, визначення ДНК (Chlamydia trachomatis, DNA) у зскрібку епітеліальних клітин слизистої прямої кишки 160
301моч Хламідії, визначення ДНК (Chlamydia trachomatis, DNA) у сечі 160
301глз Хламідії, визначення ДНК (Chlamydia trachomatis, DNA) у зскрібку епітеліальних клітин кон'юнктиви 160
301впт Хламідії, визначення ДНК (Chlamydia trachomatis, DNA) у випоті 160
3301 Хламідії (Chlamydia trachomatis), визначення ДНК (сеча, сперма, секрет простати) 68
349слн Хламідія, визначення ДНК (Chlamydophila pneumoniae, DNA) у слині 315
349рот Хламідія, визначення ДНК (Chlamydophila pneumoniae, DNA) у зскрібку епітеліальних клітин ротоглотки 315
349мк Хламідія, визначення ДНК (Chlamydophila pneumoniae, DNA) у мокротинні, змиваннях, лаважній рідині 315

Вірус імунодефіциту людини (ВІЛ)

68 ВІЛ 1/2 (антитіла та антиген) 240
Гепатит A
72 Anti-HAV-IgM (Антитіла класу IgM до вірусу гепатиту А) 175
Гепатит B
73 HBsAg, якісний тест (HBs-антиген, поверхневий антиген вірусу гепатиту B, «австралійский» антиген) 180
74 HBеAg (HBе-антиген вірусу гепатиту В) 240
75 Anti-HBс-total (Антитіла класів IgM і IgG до HB-core антигена вірусу гепатиту B) 180
76 Anti-HBс IgМ (Антитіла класу IgМ до HB-core-антигена вірусу гепатиту B) 295
77 Anti-HBе (Антитіла до HBе-антигена вірусу гепатиту B) 240
78 Anti-HBs (Антитіла до HBs-антигена вірусу гепатиту B) 230
319св Вірус гепатиту В, визначення ДНК (HBV-DNA) як. у сироватці крові 295
320св Вірус гепатиту B, визначення ДНК (HBV-DNA) кол. у сироватці крові 625
Гепатит C
79 Anti-HCV-total (Антитіла до антигенів вірусу гепатиту C) 220
321св Вірус гепатиту С, визначення РНК як. (HCV-RNA, qualitative) у сироватці крові 345
323 Вірус гепатиту С, визначення РНК (кількісне) (HCV-RNA) 400
324пл Вірус гепатиту С, визначення РНК кол. (HCV-RNA, quantitative) у плазмі крові 485
7253 Імуногенетика Il28b (Прогнозування відповіді на противірусну терапію при лікуванні вирусного гепатиту З) 730
Гепатит D, G
325св Вірус гепатиту D, визначення РНК (HDV-RNA) у сироватці крові 350
325 Вірус гепатиту D, визначення РНК (HDV-RNA) 140
326св Вірус гепатиту G, визначення РНК (HDV-RNA) у сироватці крові 380
326 Вирус гепатита G, определение РНК 190

Інфекції, викликані вірусами герпесу

309уро Герпес-вірус людини 1-го і 2-го типу (вірус простого герпесу 1-го і 2-го типу), визначення ДНК (Human herpesvirus 1, 2 (Hhv-1, Hhv-2), Herpes simplex virus 1, 2 (Hsv-1, Hsv-2), DNA) у зскрібку епітеліальних клітин урогенітального тракту 160
309сп Герпес-вірус людини 1-го і 2-го типу (вірус простого герпесу 1-го і 2-го типу), визначення ДНК (Human herpesvirus 1, 2 (Hhv-1, Hhv-2), Herpes simplex virus 1, 2 (Hsv-1, Hsv-2), DNA) у секреті простати, еякуляті 160
309смж Герпес-вірус людини 1-го і 2-го типу (вірус простого герпесу 1-го і 2-го типу), визначення ДНК (Human herpesvirus 1, 2 (Hhv-1, Hhv-2), Herpes simplex virus 1, 2 (Hsv-1, Hsv-2), DNA) у спинномозковій рідині 160
309слн Герпес-вірус людини 1-го і 2-го типу (вірус простого герпесу 1-го і 2-го типу), визначення ДНК (Human herpesvirus 1, 2 (Hhv-1, Hhv-2), Herpes simplex virus 1, 2 (Hsv-1, Hsv-2), DNA) у слині 160
309рот Герпес-вірус людини 1-го і 2-го типу (вірус простого герпесу 1-го і 2-го типу), визначення ДНК (Human herpesvirus 1, 2 (Hhv-1, Hhv-2), Herpes simplex virus 1, 2 (Hsv-1, Hsv-2), DNA) у зскрібку епітеліальних клітин ротоглотки 160
309нос Герпес-вірус людини 1-го і 2-го типу (вірус простого герпесу 1-го і 2-го типу), визначення ДНК (Human herpesvirus 1, 2 (Hhv-1, Hhv-2), Herpes simplex virus 1, 2 (Hsv-1, Hsv-2), DNA) у зскрібку епітеліальних клітин слизової оболонки носу 160
309моч Герпес-вірус людини 1-го і 2-го типу (вірус простого герпесу 1-го і 2-го типу), визначення ДНК (Human herpesvirus 1, 2 (Hhv-1, Hhv-2), Herpes simplex virus 1, 2 (Hsv-1, Hsv-2), DNA) у сечі 160
309кож Герпес-вірус людини 1-го і 2-го типу (вірус простого герпесу 1-го і 2-го типу), визначення ДНК, типірування (Human herpesvirus 1, 2 (Hhv-1, Hhv-2), Herpes simplex virus 1, 2 (Hsv-1, Hsv-2), DNA) у зскрібку епітеліальних клітин шкіри 160
309глз Герпес-вірус людини 1-го і 2-го типу (вірус простого герпесу 1-го і 2-го типу), визначення ДНК, типірування (Human herpesvirus 1, 2 (Hhv-1, Hhv-2), Herpes simplex virus 1, 2 (Hsv-1, Hsv-2), DNA) у зскрібку епітеліальних клітин кон'юнктиви 160
309впт Герпес-вірус людини 1-го і 2-го типу (вірус простого герпесу 1-го і 2-го типу), визначення ДНК, типірування (Human herpesvirus 1, 2 (Hhv-1, Hhv-2), Herpes simplex virus 1, 2 (Hsv-1, Hsv-2), DNA) у випоті 160
3215 Вітряна віспа, що оперізує герпес (Varicella-zoster virus), визначення ДНК 235
3327 Вітряна віспа, що оперізує герпес (Varicella-zoster virus), визначення ДНК (плазма крові) 235
1389 ІММУНОБЛОТ IGM до Epstein-barr virus (5 антигенів) 335
3401 Вірус простого герпесу 1+2 (HSV 1+2), визначення ДНК (роздільне) 105
Герпесвірус людини 6 типу
352уро Герпес-вірус людини 6-го типу, визначення ДНК (Hhv-6, DNA) у зскрібку епітеліальних клітин урогенітального тракту 175
352сп Герпес-вірус людини 6-го типу, визначення ДНК (Hhv-6, DNA) у секреті простати, еякуляті 175
352смж Герпес-вірус людини 6-го типу, визначення ДНК (HHV-6, DNA) у спинномозковій рідині 175
352слн Герпес-вірус людини 6-го типу, визначення ДНК (Hhv-6, DNA) у слиніу епітеліальних клітин ротоглотки 175
352рот Герпес-вірус людини 6-го типу, визначення ДНК (Hhv-6, DNA) у зскрібку епітеліальних клітин ротоглотки 175
352нос Герпес-вірус людини 6-го типу, визначення ДНК (Hhv-6, DNA) у зскрібку епітеліальних клітин слизової оболонки носу 175
352моч Герпес-вірус людини 6-го типу, визначення ДНК (Hhv-6, DNA) у сечі 175
352кр Герпес-вірус людини 6-го типу, визначення ДНК (Hhv-6, DNA) у крові 175
352впт Герпес-вірус людини 6-го типу, визначення ДНК (Hhv-6, DNA) у випоті 175
3352 Герпесвірус 6 типу (Human herpes virus 6), визначення ДНК 76
Герпетична інфекція: віруси простого герпесу людини 1 і 2 типів
122 Anti-HSV-IgG (антитіла класу IgG до вірусу простого герпесу I и II типів) 160
123 Anti-HSV-IgG (антитіла класу IgM до вірусу простого герпесу I и II типів) 160
3312 Вірус звичайного герпесу 1+2 (HSV 1+2), визначення ДНК (сеча, сперма, секрет простати, ліквор) 65
3304 Вірус звичайного герпесу 1+2 (HSV 1+2), визначення ДНК (зіскрібок) 67
Інфекційний мононуклеоз: Вірус Епштейна-Барр (вірус герпесу людини 4 типу)
186 Антитіла класу IgM до капсидного антигена вірусу Епштейна-Барр 155
187 Антитіла класу LgG до нуклеарного антигена вірусу Епштейна-Барр (anti-EBV IgG к NA) 155
255 Антитіла класу IgG до раннього антигена вірусу Епштейна-Барр (anti-EBV IgG к EA) 155
351кр Вірус Епштейна-барр, визначення ДНК (Epstein Barr virus, DNA) у крові 170
351уро Вірус Епштейна-барр, визначення ДНК (Epstein Barr virus, DNA) у зскрібку епітеліальних клітин урогенітального тракту 170
351сп Вірус Епштейна-барр, визначення ДНК (Epstein Barr virus, DNA) у секреті простати, еякуляті 170
351смж Вірус Епштейна-барр, визначення ДНК (Epstein Barr virus, DNA) у спинномозковій рідині 170
351слн Вірус Епштейна-барр, визначення ДНК (Epstein Barr virus, DNA) у слині 170
351рот Вірус Епштейна-барр, визначення ДНК (Epstein Barr virus, DNA) у зскрібку епітеліальних клітин ротоглотки 170
351нос Вірус Епштейна-барр, визначення ДНК (Epstein Barr virus, DNA) у зскрібку епітеліальних клітин слизової оболонки носа 170
351моч Вірус Епштейна-барр, визначення ДНК (Epstein Barr virus, DNA) у сечі 170
351впт Вірус Епштейна-барр, визначення ДНК (Epstein Barr virus, DNA) у випоті 170
Цитомегаловірусна інфекція: вірус герпесу людини 5 типу
82 Anti-CMV-IgG (Антитіла класу IgG до цитомегаловірусу, ЦМВ, CMV) 155
83 Anti-CMV-IgG (Антитіла класу IgM до цитомегаловірусу, ЦМВ, CMV) 155
310кож Цитомегаловірус, визначення ДНК (Cytomegalovirus, DNA) у зскрібку епітеліальних клітин шкіри 155
310глз Цитомегаловірус, визначення ДНК (Cytomegalovirus, DNA) у зскрібку епітеліальних клітин кон'юнктиви 155
310впт Цитомегаловірус, визначення ДНК (Cytomegalovirus, DNA) у випоті 155
310уро Цитомегаловірус, визначення ДНК (Cytomegalovirus, DNA) у зскрібку епітеліальних клітин урогенітального тракту 155
310сп Цитомегаловірус, визначення ДНК (Cytomegalovirus, DNA) у секреті простати, еякуляті 155
310смж Цитомегаловірус, визначення ДНК (Cytomegalovirus, DNA) у спинномозковій рідині 155
310слн Цитомегаловірус, визначення ДНК (Cytomegalovirus, DNA) у слині 155
310рот Цитомегаловірус, визначення ДНК, Cytomegalovirus, DNA у зскрібку епітеліальних клітин ротоглотки 155
310нос Цитомегаловірус, визначення ДНК, Cytomegalovirus, DNA у зскрібку епітеліальних клітин слизової оболонки носу 155
310моч Цитомегаловірус, визначення ДНК (Cytomegalovirus, DNA) у сечі 155
310кр Цитомегаловірус, визначення ДНК (Cytomegalovirus, DNA) у крові 155
3310 Цитомегаловірус, визначення ДНК (сеча, сперма, секрет простати, ліквор) 67

Краснуха

84 Anti-Rubella-IgG (Антитіла класу IgG до вірусу краснухи) 155
85 Anti-Rubella-IgM (Антитіла класу IgM до вірусу краснухи) 155

Папіломавірусна інфекція

313уро Диференційоване визначення ДНК ВПЛ (вірус папіломи людини, Human papillomavirus, HPV) високого онкогенного ризику 14 типів (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68) + КВМ у зскрібку епітеліальних клітин урогенітального тракту 325
312уро Диференційоване визначення ДНК ВПЛ (вірус папіломи людини, Human papillomavirus, HPV) високого онкогенного ризику 2 типів (16, 18) + КВМ у зскрібку епітеліальних клітин урогенітального тракту 180
313 Віруси папіломи людини високого онкогенного ризику, визначення ДНК (зіскрібок) 190
Аденовірусна інфекція
400 Рото-аденовірус, антиген 285

Герпетична інфекція

3401 Вірус простого герпесу 1,2 (HSV 1,2), визначення ДНК (роздільне) 105

грибкові інфекції

995КОЖ Мікроскопічне дослідження проб шкіри та нігтів на присутність клітин грибів 115

Кандидоз

344уро Кандида, визначення ДНК (Candida albicans, DNA) у зскрібку епітеліальних клітин урогенітального тракту 150
344сп Кандида, визначення ДНК (Candida albicans, DNA) у секреті простати, еякуляті 150
344слн Кандида, визначення ДНК (Candida albicans, DNA) у слині 150
344рот Кандида, визначення ДНК (Candida albicans, DNA) у зскрібку епітеліальних клітин ротоглотки 150
344прк Кандида, визначення ДНК (Candida albicans, DNA) у зскрібку епітеліальних клітин слизистої прямої кишки 150
344моч Кандида, визначення ДНК (Candida albicans, DNA) у сечі 150
344кож Кандида, визначення ДНК (Candida albicans, DNA) у зскрібку епітеліальних клітин шкіри 150
344впт Кандида, визначення ДНК (Candida albicans, DNA) у випоті 150
3344 Кандида (Candida albicans), визначення ДНК 68
442 Посів на Candida і чутливість до антимікотичних препаратів (сеча, кал, речовини, що виділяютьсяіз статевих органів, пазухи, гній, зів) 170

Гельмінтози

159ЯГ Аналіз калу на яйця гельмінтів (яйця глистів, helminth eggs) 50
Аскаридоз
237 Антитіла класу IgG до антигенів аскарид (Аnti – Ascaris lumbricoides IgG) 245
Ентеробіоз
160ОСТ Аналіз калу на ентеробіоз (яйця гостриць, enterobiasis) 100
Ехінококоз
229 Антитіла класу IgG до антигенів ехінококу (Анти-Ехінокок-IgG) 185
Опісторхоз
230 Антитіла класу IgG до антигенів опісторхісу (Анти–Опісторхіс-IgG) 185
Токсокароз
232 Антитіла класу IgG до антигенів токсокар (Аnti-Toxocara IgG) 185
Трихінельоз
233 Антитіла класу IgG до антигенів трихінел (Аnti-Trichinella IgG) 185
Лямбліоз
234 Антитіла до антигенів лямблій сумарні IgA, IgM, IgG (Анти-Lamblia intestinalis IgA, IgM, IgG сумарні) 200
483 Лямблії (антиген Giardia liamblia) 185
Токсоплазмоз
80 Anti-Toxo-IgG (Антитіла класу IgG до Тoxoplasma gondii) 155
81 Anti-Toxo-IgM (Антитіла класу IgM до Тoxoplasma gondii). 155
335смж Токсоплазма, визначення ДНК (Toxoplasma gondii, DNA) у спинномозковій рідині 180
335св Токсоплазма, визначення ДНК (Toxoplasma gondii, DNA) у сироватці крові 180
335впт Токсоплазма, визначення ДНК (Toxoplasma gondii, DNA) у випоті 180
1AVTOXO Авідність антитіл класу IgG до Toxoplasma gondii (anti-Toxo-IgG avidity) 235
Трихомоніаз
261 Антитіла класу IgG до Trichomonas vaginalis 160
307уро Трихомонада, визначення ДНК (Trichomonas vaginalis, DNA) у зскрібку епітеліальних клітин урогенітального тракту 160
307сп Трихомонада, визначення ДНК (Trichomonas vaginalis, DNA) у секреті простати, еякуляті 160
307моч Трихомонада, визначення ДНК (Trichomonas vaginalis, DNA) у сечі 160
3307 Трихомонада (Trichomonas vaginalis), визначення ДНК 68

урогенітальні інфекції

3153СП Андрофлор , дослідження мікрофлори урогенітального тракту чоловіків методом ПЛР в режимі реального часу ( якісний і кількісний формат ) 1090
3150УРО Андрофлор , дослідження мікрофлори урогенітального тракту чоловіків методом ПЛР в режимі реального часу ( якісний і кількісний формат ) 1090

Генетичні схильності

7252 Репродуктівна Генетика ЧОЛОВІЧЕ БЕЗПЛІДДЯ 690
7251 КардіоГенетика тромбофілія 1445
7253 імуногенетика IL28B 730
Загружаю корзину...