Ви використовуєте застарілу версію сайту.
Перейти на нову версію сайту Ви можете за посиланням
Не зараз
Выбрать город: Дніпро
RUS
0 (800) 50-90-90
Шановні пацієнти! Сайт знаходиться на модерації, прохання уточнювати інформацію за телефоном 0(67)6780378.

Название Стоимость

Гематологічні дослідження

Клінічний аналіз крові

1515ДНП Клінічний аналіз крові 145
5ДНП Загальний аналіз крові (без лейкоцитарної формули та ШОЕ) 100
119 Лейкоцитарна формула (WBC) 55
139 ШОЕ (Швидкість Осідання Еритроцитів) 55
150 Ретикулоцити 120

Алоімунні антитіла

140 Алоімунні антитіла (включаючи антитіла до Rh-антигену) 350

Групова приналежність крові

93/94 Група крові та резус-приналежність 155

Коагулологічні дослідження (коагулограма)

1 АЧТЧ (АПТЧ, активований частковий (парціальний) тромбопластиновий час, кефалін-каоліновий час) 65
2 Протромбін+МНО 95
194 Тромбіновий час 60
3 Фібриноген 90
164 D-димер 175
4 Антитромбін III (АТ3) 230
190 Вовчаковий антикоагулянт 220
1296 SCCA (SCC, антиген плоскоклітинної карциноми) 340
1306 Час згортання крові 70

Біохімічні дослідження

Глюкоза та метаболіти вуглеводного обміну

16 Глюкоза в крові 75
109 Цукор в сечі (Глюкоза, Глюкозурія) 75
18 Глікований гемоглобін 165
ГТТ Глюкозо-толерантний тест з визначенням глюкози у венозній крові 45
ГТГС Глюкозо-толерантний тест з визначенням глюкози та С-пептиду у венозній крові 405

Білки та амінокислоти

10 Альбумін в крові 55
153 Гомоцистеїн 340
28 Загальний білок в крові 55
95 Альбумін в сечі 145
97 Загальний білок в сечі 55

Низькомолекулярні азотисті речовини

111 Сечовина в сечі 55
112 Сечова кислова в сечі 55
96 Проба Реберга (кліренс ендогенного креатиніну, швидкість клубочкової фільтрації) 95
110 Креатинін в сечі 55
27 Сечова кислова в крові 55
26 Сечовина в крові 55
22 Креатинін в крові 55

Пігменти

13 Білірубін загальний 55
14 Білірубін прямий (кон'югований, пов'язаний) 55

Ліпіди

30 Тригліцериди 55
31 Холестерин (Холестерол загальний) 60
32 Холестерин ліпопротеїнів високої щільності (Холестерол ЛПВЩ) 55
33 Холестерин ЛПНЩ 55
219 Аполіпопротеїн А1 95
220 Аполіпопротеїн В 95
1071 Ліпопротеїн (a) (Lipoprotein (a) Lp(a)) 158

Ферменти

108 Альфа-Амілаза (діастаза сечі) (порційна сечі) 55
36 Фосфатаза лужна (ALP) 55
24 ЛДГ (Лактатдегідрогеназа, LDH) 55
23 Ліпаза (Триацилгліцеролацилгідролаза) 85
19 Креатинкіназа (Креатинфосфокіназа, КК, КФК) 100
15 Гама-глутамілтранспептидаза (ГГТ, глутамілтранспептидаза) 55
12 Альфа-Амілаза панкреатична 100
11 Альфа-Амілаза (Діастаза) 55
9 АсАТ (АСТ, Аспартатамінотрансфераза) 55
8 АлАТ (АЛТ, Аланінамінотрасфераза) 55

Вітаміни

118 Фолієва кислота 170
117 Вітамін B12 (цианокобаламін, кобаламін) 180

Неорганічні речовини (макро- та мікроелементи)

113 Кальцій в сечі 55
37 Кальцій загальний 55
165 Кальцій іонізований (вільний кальцій) 110
115 Фосфор в сечі 55
48 Залізо 55
41 Фосфор неорганічний 55
40 Магній 55
39 Калій, Натрій, Хлор 150

Білки «гострої» фази та маркери запалення

44 Ревматоїдний фактор (РФ) 70
43 С-реактивний білок 70
42 АСЛ-О (АСЛО, Антистрептолізин-О) 65

Білки, що беруть участь у обміні заліза

49 Латетнта (ненасичена) залізозв'язуюча здатність сироватки крові (ЛЗЗС, НЗЗС, Unsaturated Iron Binding Capacity, UIBC) 130
50 Трансферин (Сидерофілин) 140
51 Феритин 175
840 Церулоплазмін 235

Кардіоспецифічні білки та маркери ризику серцево-судинних захворювань

157 Тропонін I 175

Маркери метаболізму кісткової тканини та остеопорозу

147 Дезоксипіридилонін (ДПИД) 505
146 N-Остеокальцин (N-ОК) 320

Онкомаркери

92 Альфа-фетопротеїн (АФП) 165
103 ПСА загальний (простатоспецифічний антиген) 165
104 ПСА вільний (простатоспецифічний антиген вільний) 165
141 РЕА (Раково-ембріональний антиген) 185
142 Са 15-3 (Вуглеводний антиген 15-3) 185
143 Са-125 (Вулеводний антиген 125) 185
144 Са 19-9 (Вуглеводний антиген 19-9) 185
166 Cа 72-4 (Вуглеводний антиген 72-4) 400
208 Бета-2-мікроглобулін в крові 175
1281 HE4, білок 4 епидидіамиса людини 400
10ROMA Оцінка ризику рака яєчників за алгоритмом ROMA 545
209 Нейро-специфічна енолаза 425
1280 CA-242 (Вуглеводний антиген СА-242) 490

Лікарський моніторинг

90 Вальпроєва кислота 185
91 Карбамазепін 220

Гормональні дослідження

222 Еритропоетин 325

Лабораторна оцінка гіпофізарно-надниркової системи

100 АКТГ (Адренокортикотропний гормон, кортикотропін) 220
65 Кортизол (Гідрокортизон) 230

Лабораторна оцінка гормональної регуляції обміну кальцію і фосфору

102 Паратиреоїдний гормон (Паратгормон) 165
171 Кальцитонін 295

Гіпофізарні гонадотропні гормони та пролактин

59 Фолікулостимулюючий гормон (ФСГ) 170
60 Лютеїніззуючий гормон (ЛГ, LH) 170
61 Пролактин 170
1309 Макропролактин (якісний), пролактин (кількісний) 285

Естрогени та прогестини

62 Естрадіол 160
63 Прогестерон 170

Моніторинг вагітності, біохімічні маркери стану плода

66 Хоріонічний гонадотропін людини (ХГЛ) 165
134 Вільний естріол 165
161 PAPP-A (Асоційований з вагітністю протеїн-А плазми) 230
189 Вільний b-ХГЛ (вільна b-субодиниця хоріонічного гонадотропіна людини) 165
207 Плацентарний лактоген 595

Оцінка андрогенної функції

64 Тестостерон 170
101 Дегідроепіандростерон-сульфат 165
149 Глобулін, що зв'язує статеві гормони 170
154 17-ОН прогестерон 170
169 Вільний тестостерон 205

Скринінг хромосомної патології плода (пренатальний скринінг)

PRS1 Пренатальний скринінг трисомій з врахуванням індивідуального ризику: 1 триместр 355
PRS2 Пренатальний скринінг трисомій з врахуванням індивідуального ризику: 2 триместр 445
PRN3 Пренатальний скринінг 2 триместр (15-19 тиждень, МоМ для АФП і ЕЗ) 450
PRN2 Пренатальний скринінг 2 триместр (15-19 тиждень) 435
PRN1 Пренатальний скринінг 1 триместр (9-13 тиждень) 345

Лабораторна оцінка ендокринної функції підшлункової, залози та діагностика діабету

148 С-Пептид 170
172 Інсулін 165

Лабораторна оцінка соматропної функції гіпофіза

99 Соматропний гормон (соматропін, СТГ) 185

Лабораторна оцінка функції щитовидної залози

53 Трийодтиронін вільний (ТЗ вільний, FT3) 150
54 Тироксин загальний (Т; загальний) 150
55 Тироксин вільний (Т4 вільний) 150
56 Тиреотропний гормон (ТТГ, тиротропін) 150
57 Антитіла до тиреоглобуліну 160
58 Антитіла до тиреоїдної периоксидази 160
197 ТГ (Тиреоглобулін) 160
199 АТ до рТТГ (антитіла до рецепторів ТТГ) 325
52 Трийодтиронін загальний (ТЗ загальний) 150

Нестероїдні регуляторні фактори статевих залоз

1144 АнтиМюлерів гормон (АМГ) 490

Iмунологічні дослідження

Визначення загального IgE

67 Імуноглобулін Е загальний (IgE загальний) 175

Визначення специфічних IgE

665 Панель різні алергени, IgE 805
Респіраторні алергени
666 Панель респіраторних алергенів №1 805
Розгорнуті панелі (відповідь по кожному алергену з панелі)
670 Панель педіатрична, IgE 805
Харчові алергени
669 Панель харчових алергенів №1 805
270 Антитіла класу IgG до гліадину 455

Алергологічні дослідження

948 Еозінофільний катіонний білок 475

Лабораторна оцінка гуморального та клітинного імунітету

193 Компоненти системи комплемента 275

Імуноглобуліни

45 Імуноглобуліни класу А (IgA) 125
46 Імуноглобуліни класу M (IgM) 125
47 Імуноглобуліни класу G (IgG) 125

Комплексні імунологічні дослідження

191 Імунологічне обстеження скринінгове 1960
192 Імунологічне обстеження розширене 2640

Маркери аутоімунних захворювань

125 Антиядерні антитіла (АЯА, антинуклеарні антитіла) 290
126 Антитіла класу IgG до двоспіральної (нативної) ДНК 475
137/138 Антитіла до фосфоліпідів IgM / IgG 450
804 Антитіла до мітохондрій 475
967 Антитіла до кардіоліпіду (скринінг IgM, IgG) 405
1204 Антитіла до циклічного цитрулінованого пептиду 455
1373 Антитіла до тканинної трансглютамінази сумарні (IGA, IGG) 485
1332 Антитіла до модифікованого цитрулінованого виментину, IgG 580

Дослідження сечі

225 Бета 2 мікроглобулін в сечі 175

Клінічний аналіз сечі

401 Проба Сулковича 110
116 Загальний аналіз сечі з мікроскопією осаду 100
272 Аналіз сечі за Нечипоренко 95
98 pH сечі (кислотність) 55
1304-1 Трьохстаканна проба сечі 100
1305 Кетонові тіла (ацетон в сечі) 65

Дослідження калу

Біохімічний аналіз калу

240ДНП Визначення прихованої крові в калі 270

Клінічний аналіз калу

158 Копрограма 130

Дослідження сперми

599 Спермограма 265

Антиспермальні антитіла

223 Антиспермальні АТ до крові 195
224 Антиспермальні АТ до сперми 205

Мікроскопічні, цитологічні дослідження

456/479 Дизбактеріоз кишківника (з антибіотикограмою) 510
380 ФЕМОФЛОР СКРИН 685
390 ФЕМОФЛОР 4 235
995 Дослідження на наявність клітин патогенних грибів (нігтової пластини, лусочки шкіри, волосся) 125
5507 Мікроскопічні доследження секрету предміхурової залози 115
505 Дослідження зішкрібів шийки матки та цервікального каналу 125
512 Дослідження зішкрібів (мазків) зі слизової оболонки порожнини носа, у тому числі на наявність еозинофілів (назальний секрет) 125
504 Дослідження ендоскопічного матеріалу 125

Дисбіотічні стани кишечнику та піхви: фемофлор, скрінінг

Загальна оцінка природної мікрофлори організму

447 Дослідження на біоценоз піхви та визначення чутливості до антибіотиків (з мікроскопією нативного препарату) (Vaginal Culture, Routine, quantitative. Aerobic Bacteria Identification and Susceptibility) 505
456 Дизбактеріоз кишківника 405

Гарднерельоз: бактеріальний вагіноз

3305 Гарднерела (Gardnerella vaginalis), визначення ДНК (сеча, сперма, секрет простати) 68
305УРО Гарднерела, визначення ДНК у зішкрібі епітеліальних клітин урогенитального тракту 175
305СП Гарднерела, визначення ДНК у секреті простати, еякулянті 175
305МОЧ Гарднерела, визначення ДНК у сечі 175

Фемофлор (17+КВМ)

389 Андрофлор, дослідження мікрофлори урогенитального тракту чоловіка методом ПЦР в режимі реального часу (якісний та кількісний формат) 1080

Діагностика інфекційних захворювань

25Д Дослідження вій на демодекс 125

Загальні оглядові дослідження: бактеріоскопічні та культуральні

441-А Посів на флору та чутливість до антибіотиків (сеча) 310
443 Чутливість до бактеріофагів 160
446-А Посів на флору та чутливість до антибіотиків (речовини, що відділяються від статевих органів) 310
464-А Посів на флору та чутливість до антибіотиків (грудне молоко) 310
465-А Посів на флору та чутливість до антибіотиків ( речовини, що виділяються з ока) 310
467-А Посів на флору та чутливість до антибіотиків (зів, ніс, пазухи) 310
473-А Посів на флору та чутливість до антибіотиків ( речовини, що виділяються з вуха) 310
474-А Посів на флору та чутливість до антибіотиків (гній, речовини, що виділяються з ран) 310
477-А Посів на флору та чутливість до антибіотиків 310
478 Антибіотикограма 105
472-А Посів на флору та чутливість до антибіотиків ( з мікроскопією нативного препарату) 310
Гонорея
306УРО Гонокок, визначення ДНК у зішкрібі епітеліальних клітин урогенитального тракту 175
306СП Гонокок, визначення ДНК у секреті простати, еякулянті 175
306РОТ Гонокок, визначення ДНК у зішкрібі епітеліальних клітин ротоглотки 175
306ПРК Гонокок, визначення ДНК у зішкрібі епітеліальних клітин слизової прямої кишки 175
306МОЧ Гонокок, визначення ДНК у сечі 175
306ГЛЗ Гонокок, визначення ДНК у зішкрібі епітеліальних клітин кон'юнктиви 175
449 Посів на гонокок та чутливість до антибіотиків 280
Мікоплазмова інфекція
347СЛН Мікроплазма, визначення ДНК в слині 345
347РОТ Мікроплазма, визначення ДНК у зішкрібі епітеліальних клітин ротоглотки 345
347МК Мікроплазма, визначення ДНК в мокротинні, змивах, лаважній рідині 345
308УРО Мікроплазма, визначення ДНК у зішкрібі епітеліальних клітин урогенитального тракту 175
308СП Мікроплазма, визначення ДНК у секреті простати, еякулянті 175
308МОЧ Мікроплазма, визначення ДНК у сечі 175
302УРО Мікроплазма, визначення ДНК у зішкрібі епітеліальних клітин урогенитального тракту 175
302СП Мікроплазма, визначення ДНК у секреті простати, еякулянті 175
302МОЧ Мікроплазма, визначення ДНК у сечі 175
440/444 Посів на уреаплазму, мікроплазму та чутливість до антибіотиків 360
180 Антитіла класу IgG до Mycoplasma hominis 175
Сифіліс
69ДНП Сифіліс RPR (Rapid Plasma Reagin – антикардіоліпіновий тест) 175
70 Сифіліс EIA (ИФА) IgG/IgM (антитіла до антигенів Treponema pallidum IgG/IgM) 175
Стафілококова інфекція
459-А Посів на золотистий стафілокок та чутливість до антибіотиків 200
Хелікобактерна інфекція
484 Хелікобактер пілорі 200
Хламідійна інфекція
105 Антитіла класу IgA до Chlamydia trachomatis 175
106 Антитіла класу IgG до Chlamydia trachomatis 175
105/6 Антитіла класу IgG, IgA до Chlamydia trachomatis 310
301УРО Хламідії, визначення ДНК у зішкрібі епітеліальних клітин урогенитального тракту 175
301СП Хламідії, визначення ДНК в секреті простати, еякулянті 175
301РОТ Хламідії, визначення ДНК у зішкрібі епітеліальних клітин ротоглотки 175
301ПРК Хламідії, визначення ДНК у зішкрібі епітеліальних клітин слизової прямої кишки 175
301МОЧ Хламідії, визначення ДНК у сечі 175
301ГЛЗ Хламідії, визначення ДНК у зішкрібі епітеліальних клітин кон'юнктиви 175
301ВПТ Хламідії, визначення ДНК у випоті 175
349 Хламідії, визначення ДНК в мокротинні, змивах, лаважній рідині 345
Ротавирус
463 Ротавирус (Rotavirus, диарейный синдром), антигенный тест, (кал) 143

Вірус імунодефіциту людини (ВІЛ)

68 ВІЛ 1/2 (антитіла і антиген) 265
Гепатит A
72 Антитіла класу IgM до вірусу гепатиту А 195
Гепатит B
73 HBs-антиген, Австралійский антиген (якісний) 200
74 Hbе-антиген вірусу гепатиту В 265
75 Антитіла класів IgM і IgG до HB-core антигену вірусу гепатиту B 200
76 Антитіла класів IgM до HB-core антигену вірусу гепатиту B 325
77 Антитіла до HBе-антигену вірусу гепатиту B 265
78 Антитіла до HBs-антигену вірусу гепатиту B 255
319СВ Вірус гепатиту В, визначення ДНК (HBV-DNA) якісне в сироватці крові 325
320СВ Вірус гепатиту В, визначення ДНК (HBV-DNA) кількісне в сироватці крові 690
Гепатит C
79 Антитіла до антигенів вірусу гепатиту С 240
321СВ Вірус гепатиту С в сироватці крові 380
324ПЛ Вірус гепатиту С, визначення РНК, генотипування, в плазмі крові 535
7253 Імуногенетика Il28b (Прогнозування відповіді на противірусну терапію при лікуванні вирусного гепатиту З) 730
Гепатит D, G
325ПЛ Вірус гепатиту D, визначення РНК (HDV-RNA) в сироватці крові 350
326ПЛ Вірус гепатиту G, визначення РНК (HDV-RNA) в сироватці крові 380

Інфекції, викликані вірусами герпесу

3215 Вітряна віспа, оперізувальний герпес (Varicella-zoster virus), визначення ДНК 260
3327 Вітряна віспа, оперізувальний герпес (Varicella-zoster virus), визначення ДНК (плазма крові) 260
3401 Вірус простого герпесу 1+2 (HSV 1+2), визначення ДНК (роздільне) 105
Герпесвірус людини 6 типу
352УРО Вірус Герпесу 6 типу у зішкрібі епітеліальних клітин урогенитального тракту, визначення ДНК 195
352СП Вірус Герпесу 6 типу в секреті простати, еякулянті, визначення ДНК 195
352СМЖ Вірус Герпесу 6 типу у спинномозковій рідині, визначення ДНК 195
352СЛН Вірус Герпесу 6 типу в слині, визначення ДНК 195
352РОТ Вірус Герпесу 6 типу у зішкрібі епітеліальних клітин ротоглотки, визначення ДНК 195
352НОС Вірус Герпесу 6 типу у зішкрібі епітеліальних клітин слизової носа, визначення ДНК 195
352МОЧ Вірус Герпесу 6 типу в сечі, визначення ДНК 195
352КР Вірус Герпесу 6 типу в крові, визначення ДНК 195
352ВПТ Вірус Герпесу 6 типу у випоті, визначення ДНК 195
Герпетична інфекція: віруси простого герпесу людини 1 і 2 типів
122 Антитіла класу IgG до вірусу простого герпесу I та II типів 175
123 Антитіла класу IgМ до вірусу простого герпесу I та II типів 170
Інфекційний мононуклеоз: Вірус Епштейна-Барр (вірус герпесу людини 4 типу)
186 Антитіла класу IgM до капсидного антигена вірусу Епштейна-Барр 170
187 Антитіла класу LgG до капсидного антигена вірусу Епштейна-Барр 170
255 Антитіла класу LgG до раннього антигена вірусу Епштейна-Барр 170
351КР Вірус Епштейна-Барр, визначення ДНК в крові 185
351УРО Вірус Епштейна-Барр, визначення ДНК у зішкрібі епітеліальних клітин урогенитального тракту 185
351СП Вірус Епштейна-Барр, визначення ДНК у секреті простати, еякулянті 185
351СМЖ Вірус Епштейна-Барр, визначення ДНК у спинномозковій рідині 185
351СЛН Вірус Епштейна-Барр, визначення ДНК у слині 185
351РОТ Вірус Епштейна-Барр, визначення ДНК у зішкрібі епітеліальних клітин ротоглотки 185
351НОС Вірус Епштейна-Барр, визначення ДНК у зішкрібі епітеліальних клітин слизової носа 185
351МОЧ Вірус Епштейна-Барр, визначення ДНК у сечі 185
351ВПТ Вірус Епштейна-Барр, визначення ДНК у випоті 185
Цитомегаловірусна інфекція: вірус герпесу людини 5 типу
82 Антитіла класу IgG до цитомегаловірусу , ЦМВ, CMV 165
83 Антитіла класу IgМ до цитомегаловірусу , ЦМВ, CMV 165
310КОЖ Цитомегаловірус, визначення ДНК в зішкрібі епітеліальних клітин шкіри 170
310ГЛЗ Цитомегаловірус, визначення ДНК в зішкрібі епітеліальних клітин кон'юнктиви 170
310ВПТ Цитомегаловірус, визначення ДНК у випоті 170
310УРО Цитомегаловірус, визначення ДНК у зішкрібі епітеліальних клітин урогенітального тракту 170
310СП Цитомегаловірус, визначення ДНК в секреті простати, еякулянті 170
310СМЖ Цитомегаловірус, визначення ДНК у спинномозковій рідині 170
310СЛН Цитомегаловірус, визначення ДНК в слині 170
310РОТ Цитомегаловірус, визначення ДНК в зішкрібі епітеліальних клітин ротоглотки 170
310НОС Цитомегаловірус, визначення ДНК в зішкрібі епітеліальних клітин слизової носа 170
310МОЧ Цитомегаловірус, визначення ДНК в сечі 170
310КР Цитомегаловірус, визначення ДНК в крові 170

Краснуха

84 Антитіла класу IgG до вірусу краснухи 170
85 Антитіла класу IgМ до вірусу краснухи 170

Папіломавірусна інфекція

312УРО Диференційоване визначення ДНК ВПЛ (Вірус папіломи людини, Human papillomavirus, HPV) високого анкогенного ризику 2-х типів (16, 18) + КВМ у зішкрібі епітеліальних клітин урогенитального тракту 200
313УРО Диференційоване визначення ДНК ВПЛ високого онкогенного ризику 12 типів + КВМ у зішкрібі епітеліальних клітин урогенитального тракту 190
Аденовірусна інфекція
400 Рото-аденовірус, антиген 315

Герпетична інфекція

3401 Вірус простого герпесу 1,2 (HSV 1,2), визначення ДНК (роздільне) 105

Кандидоз

442 Посів на Candida та чутливість до антимікотичних препаратів 185

Гельмінтози

159 Аналіз калу на яйця гельмінтів (глистів) 65
Аскаридоз
237 Антитіла класу IgG до антигенів аскарид 270
Ентеробіоз
160ОСТ Аналіз калу на ентробіозу (яйца гостриць, глисти) 110
Ехінококоз
229 Антитіла класу IgG до антигенів ехінококу 205
Опісторхоз
230 Антитіла класу IgG до антигенів опісторхісу 205
Токсокароз
232 Антитіла класу IgG до антигенів токсокар 205
Трихінельоз
233 Антитіла класу IgG до антигенів трихінел 205
Лямбліоз
234 Антитіла до антигенів лямблій сумарні IgA, IgM, IgG 220
483 Антиген лямблії 205
Токсоплазмоз
80 Антитіла класу IgG до Тoxoplasma gondii 170
81 Антитіла класу IgМ до Тoxoplasma gondii 170
335СМЖ Токсоплазма, визначення ДНК у спинномозковій рідині 200
335СВ Токсоплазма, визначення ДНК в сироватці крові 180
335ВПТ Токсоплазма, визначення ДНК у випоті 200
1AVTOXO Авідність антитіл IgG до токсоплазми 260
Трихомоніаз
261 Антитіла класу IgG до Trichomonas vaginalis 175
307УРО Трихомонада, визначення ДНК у зішкрібі епітеліальних клітин урогенитального тракту 175
307СП Трихомонада, визначення ДНК у секреті простати, еякулянті 175
307МОЧ Трихомонада, визначення ДНК у сечі 175

Урогенітальні інфекції

3153 Андрофлор, дослідження мікрофлори урогенитального тракту чоловіка методом ПЦР в режимі реального часу (якісний та кількісний формат) 1090
3150УРО Андрофлор, дослідження мікрофлори урогенитального тракту чоловіка методом ПЦР в режимі реального часу (якісний та кількісний формат) 1200

Генетичні схильності

7252 Генетичне чоловіче безпліддя. Делеція AZF локуса 690
7251 КардіоГенетика тромбофілія 1590
7253 імуногенетика IL28B 730

Система згортання крові

19ГП/БЗ Розгортуне обстеження генів системи гемостаза ( схильність до розвитку судинних тромбозів). Поліморфізми (12): F2, F5, F13, FGB, ITGA2, ITGB3, F7, PAI-1, MTHFR (677 и 1298), MTR, MTRR. 1

Цитологические исследования

4445-М Мікроскопія урогенитального мазка 30
Загружаю корзину...