Вибрати місто: Дніпро

  Ваше місто: Ви перебуваєте в місті: Дніпро

  Вибрати інше
  Від обраного міста залежать ціни та способи оплати.
  РУС
  0-800-302-200 Безкоштовно на території України 0 (67) 678-03-78 Безкоштовно на території України
  Отримати результати аналізів

  Контроль якості

  Всі дослідження проходять подвійне підтвердження - технологічне та медичне. Для виявлення та попередження неприпустимих похибок, які можуть з'явитися в процесі виконання лабораторних досліджень, в ІНВІТРО створена ефективна система контролю якості. Ця система заснована на принципах стандартизації всіх етапів лабораторних досліджень (преаналітичного, аналітичного і постаналітичного), аналіті результатів внутрішньолабораторного контролю якості та зовнішній оцінці якості. Аналізатори, використовувані в лабораторії, об'єднані унікальною лабораторної інформаційною системою Analytix, спеціально адаптованої для ІНВІТРО в Україні. Analytix забезпечує надійну реєстрацію, збереження і швидкий пошук результатів досліджень.

  Що таке якість в лабораторній діагностиці?

  В Європі прийнято наступне визначення: якість, стосовно до медичних лабораторій, - це правильно і своєчасно призначений тест необхідний для пацієнта, виконаний на достатньому аналітичному рівні з необхідною інформацією для його інтерпретації. Важливо розуміти, що, як і в будь-якій сфері людської діяльності, помилки, що здійснюються в клініко-діагностичних лабораторіях, неминучі. Завдання кожної лабораторії за допомогою системи забезпечення якості створити надійний набір інструментів, що дозволяє виявляти помилки і проводити цілеспрямовані заходи, що зводять їх до мінімуму. Під забезпеченням якості розуміється сукупність планованих і систематично проведених заходів, необхідних для створення впевненості, що діагностична інформація, що міститься в авторизованому звіті, задовольняє певним вимогам якості. Рекомендації Міжнародної організації стандартизації (ISO) і національні нормативні документи передбачають стандарти і рекомендації щодо забезпечення якості всіх етапів лабораторних досліджень. Тільки при хорошій організації і якісному проведенні всіх стадій лабораторного дослідження - преаналітичного, аналітичної та постаналітичного - можна розраховувати, що кожен вироблений лабораторією результат, представлений в авторизованому звіті, може бути використаний лікарем для прийняття діагностичних рішень чи рішень, що змінюють схему лікування.

  Етапи лабораторного аналізу

  Продукція медичної лабораторії - авторизований звіт, що містить результати лабораторного дослідження, а також дані про пацієнта (ім'я, вік, стать, діагноз), вид біологічної проби, час її взяття і доставки в лабораторію, актуальні референсні інтервали для кожного аналізу та іншу інформацію. Іншими словами, лабораторія виробляє і поставляє клініцисту в тій чи іншій мірі достовірну, частіше об'єктивну діагностичну інформацію.

  Цикл виробництва цього продукту прийнято розділяти на три основних етапи:

  • преаналітичний - призначення тесту лікарем, взяття матеріалу, транспортування зразка в лабораторію;
  • аналітичний - дослідження зразка в лабораторії;
  • постаналітичний - інтерпретація результатів, діагноз і лікування пацієнта.
  преаналітичний етап
  аналітичний етап
  постаналітичний етап

  Висновок

  Існуючі уявлення про забезпечення якості результатів лабораторних досліджень як про якісне виконання тільки аналітичного етапу є дуже вузьким і не може вважатися повноцінною та достатньою основою забезпечення гарантованої якості роботи фахівців клінічної лабораторної діагностики. Їх робота може виявитися безплідною при неправильно складеної заявці на дослідження, при порушенні правил взяття крові, помилках, допущених при транспортуванні біоматеріалу в лабораторію. Так само як із запізненням доставлений лікуючого лікаря звіт про лабораторні дослідження або не використання клініцистом отриманої інформації знецінює всі попередні зусилля, спрямовані на забезпечення якості власне вимірі.

  Вгору