Вибрати місто: Дніпро

  Ваше місто: Ви перебуваєте в місті: Дніпро

  Вибрати інше
  Від обраного міста залежать ціни та способи оплати.
  РУС
  0-800-302-200 Безкоштовно на території України 0 (67) 678-03-78 Безкоштовно на території України
  Отримати результати аналізів

  Прокальцитонин (Procalcitonin)

  Описання
  Досліджуваний матеріал Сироватка крові

  Тест застосовують для диференціації бактеріальних інфекцій від інших причин запалення, оцінки тяжкості бактеріальної інфекції, уточнення показань до початку або припинення терапії антибіотиками.

  Прокальцитонін – 116-амінокислотний пептид був відкритий і описаний як попередник кальцитоніну (гормону, який виробляється парафолликулярными клітинами щитовидної залози і бере участь в регуляції обміну кальцію). Утворення кальцитоніну з прокальцитонина відбувається всередині З-клітин щитоподібної залози; він секретується у відповідь на підвищення рівня кальцію в крові. Прокальцитонін в ході цих процесів у кров не надходить практично весь він перетвориться в кальцитонін. У здорових людей прокальцитонін у крові присутній лише в слідової концентрації, його джерелом є щитовподібна залоза, в мінімальному ступені – нейроендокринна тканина легенів.

  Виявлено, що при тяжкому системному запаленні, переважно пов'язаному із бактеріальними інфекціями, рівень прокальцитоніна в крові різко підвищується. Можливе зростання в десятки, сотні і тисячі разів від референсних значень. При бактеріальному сепсисі великі кількості прокальцитонина секретуються різними тканинами по за щитоподібною залозою (зазначено і у осіб після тиреоїдектомії). Концентрація кальцитоніну при цьому не змінюється. Стимулами для освіти прокальцитоніна клітинами різних тканин в цих обставинах служать ліпополісахариди бактеріальної стінки, токсини, що виділяються бактеріями, а також різні медіатори запалення, у тому числі інтерлейкін-6, ФНП-альфа та ін

  Підвищення концентрації циркулюючого прокальцитоніна може спостерігатися через 2-4 години після індукції бактеріальними стимулами, з швидким зростанням від звичайних значень менше 0,1 нг/мл аж до декількох сотень нг/мл при тяжкому сепсисі та септичному шоці. Плато досягається через 6-12 годин, рівень залишається високим до 48 годин, знижуючись до базального значення через кілька днів при контрольованій інфекції (період напіввиведення прокальцитоніна становить близько 24-30 годин). Тест знайшов своє застосування спочатку в оцінці ризику розвитку тяжкого сепсису та септичного шоку у пацієнтів, що надходять у відділення реанімації та інтенсивної терапії. Дослідження прокальцитоніна найбільш інформативно при використанні в динаміці: на початковій стадії інфекції може бути доцільний повтор протягом 6-24 годин. Досить короткий період напіввиведення прокальцитоніна дозволяє швидко відстежити також і зниження рівня при поліпшенні стану пацієнта, що вказує на позитивний прогноз (сприятливою ознакою вважають зниження рівня більш ніж на 80% від пікового значення за чотири дні).

  В даний час область застосування тесту розширюється. Накопичені доказові дані клінічних досліджень свідчать про доцільність використання цього маркера щодо призначення, продовження або заміні емпіричної терапії антибіотиками при гострих респіраторних захворюваннях і сепсисі. Завдяки включенню вимірювань прокальцитоніна в протоколи лікування пацієнтів з респіраторними інфекціями можна домогтися істотного зниження частоти проведення емпіричної антибактеріальної терапії в ситуаціях низького ризику (бронхіти, загострення ХОЗЛ). У більш важких клінічних ситуаціях (пневмонія, сепсис) моніторинг концентрації прокальцитоніна дозволяє скоротити строки проведення антибіотикотерапії. Це може знизити частоту небажаних побічних ефектів з поліпшенням результатів лікування. Подібний підхід важливий також з точки зору стратегії стримування зростання резистентності бактерій до антибіотиків.

  На підставі ряду рандомізованих досліджень можна виділити два клінічних варіанти використання прокальцитоніна з метою безпечного зниження застосування антибіотиків. Для критично хворих пацієнтів з підозрою на сепсис початкове застосування антибіотиків не затримується, але рівень прокальцитоніна менше 0,5 нг/мл або його зниження більш ніж на 80% від пікового підвищення пропонується розглядати як одне із свідчень на користь припинення прийому антибіотиків, як тільки стан пацієнта стабілізується. Для стабільних, низького ризику пацієнтів з респіраторними інфекціями рівень прокальцитоніна нижче 0,25 нг/мл може бути підставою для того, щоб утримуватися від застосування антибіотиків або припинити його раніше.

  Дослідження прокальцитоніна знаходить застосування в диференціальній діагностиці тяжких локалізованих бактеріальних інфекцій: диференціації бактеріального та вірусного менінгіту, бактеріальної та вірусної пневмонії, в діагностиці бактеріальних інфекцій у нейтропенических пацієнтів. Тест використовують в діагностиці тяжкої бактеріальної інфекції і прихованої бактеріємії у дітей з лихоманкою без осередка інфекції. Визначення рівня прокальцитоніна застосовують в обстеженні дітей з інфекцієй сечових шляхів, для оцінки ймовірного залучення нирок і наявності гострого пієлонефриту (порівняно з неускладненою інфекцією нижніх відділів). Прокальцитонін проявляє порівнянну з С-реактивним білком (СРБ) чутливість в прогнозі гострого пієлонефриту, але відносно велику специфічність.

  При використанні прокальцитонінового тесту діагностики бактеріємії у неонатальний період слід враховувати, що при дослідженні крові новонароджених відразу після народження відзначено фізіологічне підвищення рівня прокальцитоніна з піком приблизно через 24 години і поступовим зниженням у наступні 48 годин. Інтерпретація з використанням референсних меж прокальцитоніна для дорослих, за даними цих досліджень, застосовна після 72 годин.

  Навіть при однаковій локалізації інфекції індивідуальна вираженість імунної відповіді і різні клінічні обставини можуть бути асоційовані з різним ступенем підвищення концентрації прокальцитоніна. Отриманий результат слід інтерпретувати в контексті претестовой ймовірність бактеріальної інфекції і загальної клінічної оцінки тяжкості стану, дотримуючись розроблених клінічних рекомендацій/алгоритмам з використанням прокальцитоніна. Незважаючи на досить широке впровадження цього тесту в практику, стратегії його використання ще відпрацьовуються.

  Детальніше рекомендації щодо використання тесту стосовно до антибіотикотерапії, а також за оптимальними порогами диференціації бактеріальної інфекції при різних видах патології – див. конкретні клінічні рекомендації/алгоритми.

  Значне підвищення прокальцитоніна можливо при впливі серйозних запальних стимулів неінфекційного характеру, у т. ч. великих опіків, важких травм, хірургічних втручань, гострої поліорганної недостатності. Це може бути пов'язано як з неінфекційними стимулами, так і з транслокацією у даних ситуаціях бактерій або токсинів. У разі неінфекційних причин підвищення рівня прокальцитоніна очікується його зниження після 24-48 годин. Аутоімунні захворювання, хронічні запальні процеси, вірусні інфекції і помірні локальні бактеріальні інфекції рідко ведуть до підвищення прокальцитоніна більше 0,5 нг/мл

   

  Лiтература

  1. Боргів Ст. Ст., Меньшиков Ст. Ст. Клінічна лабораторна діагностика: національне керівництво. – T. I. – М. : ГЭОТАР-Медіа, 2012.
  2. Bréchot N., Hékimian G., Chastre J., Luyt C. Procalcitonin to guide antibiotic therapy in the ICU // Int J Antimicrob Agents. 2015 Dec;46 Suppl 1:S19-24.

  Підготовка
  Спеціальної підготовки не потрібно.

   

  Лiтература

  1. Боргів Ст. Ст., Меньшиков Ст. Ст. Клінічна лабораторна діагностика: національне керівництво. – T. I. – М. : ГЭОТАР-Медіа, 2012.
  2. Bréchot N., Hékimian G., Chastre J., Luyt C. Procalcitonin to guide antibiotic therapy in the ICU // Int J Antimicrob Agents. 2015 Dec;46 Suppl 1:S19-24.

  Показання

  • визначення ризику розвитку тяжкого сепсису та септичного шоку у критично хворих пацієнтів;
  • диференціація бактеріальних і небактериальных причин пневмонії та менінгіту;
  • діагностика інфекцій сечового тракту у дітей (оцінка ризику залучення нирок);
  • лихоманка без вогнища інфекції у дітей;
  • уточнення індивідуальних показань для терапії антибіотиками, моніторинг її ефективності в комплексі з клінічною оцінкою для прийняття рішень про початок або закінчення антибіотикотерапії у пацієнтів з гострими респіраторними інфекціями та про припинення терапії антібиотиками у пацієнтів з сепсисом;
  • виявлення вторинної бактеріальної інфекції у пацієнтів з ушкодженнями тканин внаслідок важких травм, опіків, хірургічних втручань, а також на тлі вірусної патології;
  • в діагностиці бактеріальних інфекцій у нейтропеничних пацієнтів.

   

  Лiтература

  1. Боргів Ст. Ст., Меньшиков Ст. Ст. Клінічна лабораторна діагностика: національне керівництво. – T. I. – М. : ГЭОТАР-Медіа, 2012.
  2. Bréchot N., Hékimian G., Chastre J., Luyt C. Procalcitonin to guide antibiotic therapy in the ICU // Int J Antimicrob Agents. 2015 Dec;46 Suppl 1:S19-24.

  Інтерпретація результатів

  Інтерпретація результатів дослідження містить інформацію для лікаря і не є діагнозом. Інформацію з цього розділу не можна використовувати для самодіагностики і самолікування. Точний діагноз ставить лікар, використовуючи як результати цього обстеження, так і потрібну інформацію з інших джерел: анамнезу, результатів інших обстежень і так далі.

  Одиниці виміру: нг/мл.

  Альтернативні одиниці: мкг/л.

  Перерахунок одиниць: нг/мл => мкг/л.

  Нижня межа виявлення: 0,07 нг/мл

  Діапазон визначення: 0,07 – 30 нг/мл.

  Референсні значення:

  Новороджені (до 72 годин): значення прокальцитоніна при народженні <2 нг/мл, до 18-30 години відзначається підвищення з можливим розкидом до <21 нг/мл, далі поступове зниження до 72 годин після народження до рівня дорослих (<0,07 нг/мл).
  діти (від 3-х днів) і дорослі: <0,07 нг/мл

  Інтерпретація результатів
  Рівень прокальцитоніна підвищується при клінічно значущої бактеріальної інфекції і зростає із збільшенням її тяжкості. Ступінь підвищення концентрації прокальцитоніна залежить від індивідуальної вираженості імунної відповіді. Результати дослідження необхідно інтерпретувати у комплексі з оцінкою клінічної і претестовой ймовірністю бактеріальної інфекції, з урахуванням клінічних рекомендацій. Результат оцінки концентрації прокальцитоніна в крові не може служити єдиною підставою для прийняття рішень за призначенням/скасування антибіотиків.

  Інтерпретація результатів визначення рівня прокальцитоніна в сироватці крові при діагностиці бактеріальних інфекцій:

  • менше 0,1 нг/мл – бактеріальну інфекцію з високою ймовірністю можна виключити.
  • 0,1-2,0 нг/мл – можлива бактеріальна інфекція:
   • 0,1-0,5 нг/мл – можливе локальне інфекційне запалення з низьким ризиком прогресування в системну запальну реакцію;
   • 0,5-2,0 нг/мл – висока ймовірність системної запальної реакції;
  • 2,0-10,0 нг/мл – системна запальна реакція, асоційована з бактеріальною інфекцією.
  • більше 10,0 нг/мл – прогресування запальної реакції в сепсис, септичний шок. 
  Для пацієнтів з неважкими респіраторними інфекціями рівень прокальцитонина нижче 0,25 нг/мл запропоновано вважати підставою для того, щоб утриматися від застосування антибіотиків, з повторною клінічною оцінкою, протягом наступних 24-48 годин.

  Примітки

  Підвищення концентрації прокальцитоніна не завжди пов'язане з системної бактеріальною інфекцією. Зростання рівня прокальцитоніна внаслідок небактериальних причин включає, але не обмежується наступними ситуаціями:

  фізіологічне підвищення в перші 48 годин у новонароджених;

  перші дні після значних запальних стимулів неінфекційного характеру (важкі травми, опіки, великі хірургічні втручання). Значення вище 2 нг/мл відзначають приблизно у 8% випадків після операцій на серці та легенях і майже у чверті пацієнтів при операціях на кишечнику. Значення вище 10 нг/мл практично не зустрічаються при нормальному перебігу післяопераційного періоду, але відзначені в 92% ситуацій при розвитку ускладнень. У разі неінфекційного підвищення рівня прокальцитоніна в таких ситуаціях очікується його зниження після 24-48 годин;

  терапія препаратами моноклональних антитіл – OKT3 (Муромонаб-CD3) та іншими лікарськими препаратами, що стимулюють вивільнення прозапальних цитокінів;

  у пацієнтів з інвазивними грибковими інфекціями;

  у пацієнтів з малярією;

  у пацієнтів з пролонгованим або важким кардіогенним шоком, пролонгованими тяжкими порушеннями перфузії органів, дрібноклітинний рак легенів, тяжким цирозом печінки, гострим або хронічним вірусним гепатитом, медуллярной З-клітинною карциномою щитовидної залози.

  Вірусні інфекції, аутоімунні захворювання, хронічні запальні процеси рідко ведуть до підвищення рівня прокальцитоніна більше 0,5 нг/мл

  Низький рівень прокальцитоніна не завжди виключає наявність бактеріальної інфекції. Низька концентрація прокальцитоніна можлива при ранній стадії бактеріальної інфекції, при локалізованих інфекціях, при підгострому інфекційному ендокардиті.

  Ревматоїдний фактор (РФ) сироватки крові пацієнта може реагувати з імуноглобулінами реагенту і давати інтерференцію при виконанні тесту. Проби пацієнтів, які отримують препарати на основі мишачих моноклональних антитіл з метою діагностики або терапії, можуть містити людські анти-мишачі антитіла (human antimurine antibody – HAMA). Такі проби можуть бути причиною інтерференцій, які можуть проявлятися як у вигляді хибно підвищеного, так і помилково низького результату визначення прокальцитонина, оскільки в реагентах, що застосовуються для дослідження, використовують мишачі моноклональні антитіла.

  Використовувати з обережністю для пацієнтів з імуносупресією (включаючи ВІЛ), муковісцидоз, панкреатитом, травмами, малярією, перенесли переливання великої кількості крові, у вагітних. Алгоритм з прокальцитоніновим тестом не повинен застосовуватися у пацієнтів з хронічними інфекціями (такими як абсцес, остеомієліт, ендокардит).

  Якщо результат дослідження не відповідає клінічним даними, рекомендується провести додаткові дослідження.

   

  Лiтература

  1. Боргів Ст. Ст., Меньшиков Ст. Ст. Клінічна лабораторна діагностика: національне керівництво. – T. I. – М. : ГЭОТАР-Медіа, 2012.
  2. Bréchot N., Hékimian G., Chastre J., Luyt C. Procalcitonin to guide antibiotic therapy in the ICU // Int J Antimicrob Agents. 2015 Dec;46 Suppl 1:S19-24.

  Артикул: 1700
  Цiна: 480 грн.
  Взяття крові із вени:
  + 30 грн.
  Разом: 510 грн.
  Здати аналіз «Прокальцитонин (Procalcitonin)» ви можете у Дніпрі та інших містах України. Зверніть увагу, що ціна аналізу, вартість процедури взяття біоматеріалу, методи та терміни виконання досліджень в регіональних медичних офісах можуть відрізнятись.
  Вгору