Вибрати місто: Дніпро

  Ваше місто: Ви перебуваєте в місті: Дніпро

  Вибрати інше
  Від обраного міста залежать ціни та способи оплати.
  РУС
  0-800-302-200 Безкоштовно на території України 0 (67) 678-03-78 Безкоштовно на території України
  Отримати результати аналізів

  Магній (відношення магній/креатинін), разова порція сечі

  Описання
  Досліджуваний матеріал Добова сеча

  Синоніми
  Відношення магній/креатинін в сечі, солі магнію в разовій сечі, Urine Magnesium (Mg), quantitative (random urine), Urine Magnesium/Creatinine ratio level.

  Клінічне значення, діагностичні особливості, тощо

  Спосіб оцінки рівня сечового виділення магнію з використанням разової порції сечі, найбільш доцільний для використання в педіатричній практиці.
  Магній, як і калій, відноситься до основних внутрішньоклітинних катіонів. Близько 99% всьєї кількості цього елемента в організмі знаходиться всередині клітин, переважно в кістковій тканині (85%), а також м'я-зах і інших м'яких тканинах, і тільки близько 1% - у позаклітинному просторі. Іони магнію служать кофакто-ром багатьох ферментних систем (зокрема, вони необхідні для всіх АТФ-залежних реакцій). Концентрація ма-гнію в плазмі крові підтримується у вузьких межах, в числі інших механізмів, за допомогою регуляції його ви-ділення з сечею. Екскреція магнію з сечею вариабельна та залежить від рівня його споживання з їжею і про-цесів кишкового всмоктування, поточних гормональних впливів, функціонального стану нирок, впливу прийнятих лікарських препаратів.
  Порушення всмоктування жирів в кишечнику, діарея призводять до втрати магнію з калом, гіпомагнеімії і зниження виділення магнію з сечею. Причинами підвищеної сечовий екскреції магнію можуть бути вроджені порушення метаболізму, ендокринні розлади (включаючи гіперальдостеронізм і гиперпаратиреоідизм), хроні-чний алкоголізм, вплив лікарської терапії.
  Оцінка виділення магнію з сечею дозволяє виявити ниркові причини зниження рівня магнію в крові: при зниженій концентрації магнію в сироватці рівень його екскреції з сечею менше 0,5 ммоль / добу відповідає адекватній роботі нирок, а виділення понад 1 ммоль / добу вказує на аномальний рівень ниркових втрат маг-нію. Нирки здатні істотно підвищувати фракційну екскрецію магнію при його підвищеному надходженні, тому істотне збільшення магнію сироватки зазвичай спостерігається тільки на тлі порушення функції нирок і над-мірного споживання магнію.
  Дослідження рівня магнію в сечі використовують також в комплексній оцінці ризику утворення каменів в сечовивідних шляхах. У сечі іони магнію діють як інгібітор утворення солей кальцію.
  Дослідження добової екскреції магнію з сечею найбільш точно відображає рівень його виділення нирками. Оскільки збір добової сечі може бути складним, особливо у дітей, для скринінгової оцінки допустимо дослі-дження разової порції (з розрахунком відношення магній / креатинін - для стандартизації показника).
  Для розрахунку співвідношення магній/креатинін в досліджуваній пробі сечі додатково визначається рі-вень креатиніну (комплексний аналіз). Окрема оцінка креатиніну можлива тільки в добовій порції сечі.

   

  Лiтература

  1. Клиническое руководство Тица по лабораторным тестам (ред.Alan H.B.Wu). М., Лабора, 2013, 1280 c.
  2. Мазо А.М. с соавт. Фракционная экскреция натрия и литогенные субстанции в моче у детей с уролитиазом. Нефрология и диализ, 2010, т.12, №4. 299-303.
  3. Ayuk J, Gittoes NJ. Contemporary view of the clinical relevance of magnesium homeostasis.. Ann Clin Biochem. 2014, 51 (Pt 2), pp.179-188.
  4. Материалы фирмы-производителя реагентов.
  Підготовка

  Для дослідження рекомендовано виконати взяття середньої порції сечі при другому ранковому сечовипус-канні. Зберігати і транспортувати зразок сечі при температурі +2 ... +8 0С.

   

  Лiтература

  1. Клиническое руководство Тица по лабораторным тестам (ред.Alan H.B.Wu). М., Лабора, 2013, 1280 c.
  2. Мазо А.М. с соавт. Фракционная экскреция натрия и литогенные субстанции в моче у детей с уролитиазом. Нефрология и диализ, 2010, т.12, №4. 299-303.
  3. Ayuk J, Gittoes NJ. Contemporary view of the clinical relevance of magnesium homeostasis.. Ann Clin Biochem. 2014, 51 (Pt 2), pp.179-188.
  4. Материалы фирмы-производителя реагентов.
  Показання

  Оцінка метаболізму магнію, уточнення причин зміни концентрації магнію в сироватці.
  Контроль адекватності застосування харчових добавок магнію.
  Комплексна оцінка ризику ниркового каменеутворення.

   

  Лiтература

  1. Клиническое руководство Тица по лабораторным тестам (ред.Alan H.B.Wu). М., Лабора, 2013, 1280 c.
  2. Мазо А.М. с соавт. Фракционная экскреция натрия и литогенные субстанции в моче у детей с уролитиазом. Нефрология и диализ, 2010, т.12, №4. 299-303.
  3. Ayuk J, Gittoes NJ. Contemporary view of the clinical relevance of magnesium homeostasis.. Ann Clin Biochem. 2014, 51 (Pt 2), pp.179-188.
  4. Материалы фирмы-производителя реагентов.
  Інтерпретація результатів

  Інтерпретація результатів дослідження містить інформацію для лікаря і не є діагнозом. Інформацію з цього розділу не можна використовувати для самодіагностики і самолікування. Точний діагноз ставить лікар, використовуючи як результати цього обстеження, так і потрібну інформацію з інших джерел: анамнезу, результатів інших обстежень і так далі.

  Одиниці виміру в лабораторії ІНВІТРО
  Концентрація магнію в сечі – ммоль/л;
  Концентрація креатиніну в сечі - мкмоль/л;
  Магній / креатинін відношення: ммоль/ммоль.
  Альтернативні одиниці виміру магнію: мг/дл, мэкв/л.
  Перерахунок одиниць вимірювання магнію: мг/дл*0,411 =>ммоль/л; мэкв/л*0,5 =>ммоль/л.
  Альтернативні одиниці відношення магній/креатинін: ммоль Mg/г креатиніну.
  Перерахунок одиниць відношення магній/креатинін: ммоль Mg/г креатиніну * 0,113 => ммоль Mg/ммоль кре-атиніну.

  Референсні значення
  Концентрація магнію сечі - референсні значення не надаються. Значення концентрації магнію в досліджува-ній пробі сечі використовується для розрахунку стандартизованого відношення магній/креатинін.
  Концентрація креатиніну в сечі - референсні значення не надаються. Значення концентрації креатиніну в до-сліджуваній пробі сечі використовується для розрахунку стандартизованого відношення магній/креатинін.

  Магній / креатинін відношення:

  Вік

  Референсні значення

  Відношення магній/креатинін, ммоль/ммоль

  <6 міс.

  0,6-2,3

  6-12 міс.

  0,6-2,2

  1-2 роки

  0,4-1,7

  2-3 роки

  0,3-1,6

  3-5 років

  0,3-1,3

  5-7 років

  0,3-1,0

  7-10 років

  0,2-0,7

  10-14 років

  0,2-0,7

  14-17 років

  0,2-0,6

  Старші 17 років

  чоловіки

  жінки

  0,1-0,5

  0,1-0,6


  Примітка: якщо концентрація магнію або креатиніну в сечі виявляється нижче межі чутливості ме-тода, то розрахунок відносини магній / креатинін неможливий (результат видається як «нерозрахунок»). Це означає, що в порції сечі, яка досліджувалася, рівень магнію і (або) креатиніну нижче порога чутливості методу.

  Підвищення рівня / позитивний результат

  1. Ниркові причини втрати магнію (добова втрата магнію з сечею більше 1 ммоль / день при наявності зниженого рівня магнію в сироватці крові, може свідчити про ниркових механізми втрати магнію) - хроніч-ний гломерулонефрит, тощо.
  2. Застосування діуретиків, кортикостероїдів, терапія цис-платиною.
  3. Синдром Бартера (форма гіперальдостеронізму).
  4. Алкоголізм.

  Зниження рівня / негативний результат
  1. Неадекватно низьке споживання магнію.
  2. Шлунково-кишкові причини втрати магнію.
  3. Погіршення ниркової функції (при дегідратації, діабетичному кетоацидозі, хвороби Аддісона, хронічній нирковій недостатності).
  4. Синдром неадекватної секреції антидіуретичного гормону (синдром Пархона).
  5. Гіперкальціурія.

  Інтерферуючи фактори
  Причини хибнозавищеного результату: кров у сечі, препарати альдостерону, глюкокортикоїди, цисплатин, етакринова кислота, тіазидні діуретики (фуросемід, гіпотіазид), гентаміцин, амфотерицин, циклоспорин.
  Причини хибнозаниженого результату: тетрациклін.

   

  Лiтература

  1. Клиническое руководство Тица по лабораторным тестам (ред.Alan H.B.Wu). М., Лабора, 2013, 1280 c.
  2. Мазо А.М. с соавт. Фракционная экскреция натрия и литогенные субстанции в моче у детей с уролитиазом. Нефрология и диализ, 2010, т.12, №4. 299-303.
  3. Ayuk J, Gittoes NJ. Contemporary view of the clinical relevance of magnesium homeostasis.. Ann Clin Biochem. 2014, 51 (Pt 2), pp.179-188.
  4. Материалы фирмы-производителя реагентов.
  Артикул: 1318110
  Цiна: 150 грн.
  Разом: 150 грн.
  Здати аналіз «Магній (відношення магній/креатинін), разова порція сечі» ви можете у Дніпрі та інших містах України. Зверніть увагу, що ціна аналізу, вартість процедури взяття біоматеріалу, методи та терміни виконання досліджень в регіональних медичних офісах можуть відрізнятись.
  Вгору