Вибрати місто: Дніпро

  Ваше місто: Ви перебуваєте в місті: Дніпро

  Вибрати інше
  Від обраного міста залежать ціни та способи оплати.
  РУС
  0-800-302-200 Безкоштовно на території України 0 (67) 678-03-78 Безкоштовно на території України
  Отримати результати аналізів

  Білок, разова порція сечі (з креатиніном і розрахунком нормалізованого за креатиніном показника)

  Описання
  Досліджуваний матеріал Сеча (разова порція)

  Синоніми:
  Cпіввідношення білок/креатинін у сечі, протеїнурія в разовій сечі, білок у сечі, urine protein

  Коротка характеристика дослідження «Визначення білка в разовій порції сечі» Один з рекомендованих способів оцінки протеїнурії (наявність підвищеної кількості білка в сечі).

  Протеїнурія може спостерігатися внаслідок різних причин:

  • підвищена проникність мембрани клубочків нирок для високомолекулярних білків (гломерулярна протеїнурія),
  • неповна канальцева реабсорбція низькомолекулярних білків, які в нормі фільтруються в клубочках (канальцева протеїнурія),
  • підвищення в плазмі концентрації низькомолекулярних білків (протеїнурія гіперпродукції, наприклад, легких ланцюгів імуноглобулінів).
  Білок сечі може виділятися не тільки з плазми, але й із пошкоджених канальців нирок, а також нижніх відділів сечового тракту.
  Для оцінки альбумінурії/протеїнурії, відповідно до чинних національних рекомендацій з діагностики хронічної хвороби нирок, слід використовувати або оцінку виділення альбуміну та загального білка за добу (з використанням сечі, зібраної за 24 години), або розрахунок відношення їх концентрації до концентрації креатиніну в разової порції сечі, переважно ранкової. Розрахунок концентраційного відношення білок/креатинін під час дослідження порційної сечі дозволяє зменшити розкид показників, зумовлений різним ступенем концентрування сечі в разових порціях.

  Таблиця. Орієнтовне співвідношення категорій альбумінурії та протеїнурії (KDIGO 2012)

  Показник

  Норма або легке підвищення

  Помірне підвищення

  Значне підвищення

  Добова екскреція альбуміну, мг/доб

  <30

  30-300

  >300

  Добова екскреція білка, мг/доб

  <150

  150-500

  >500

  Альбумін/креатинін, відношення:

  мг/ммоль

  мг/г

  <3

  <30

  3-30

  30-300

  >30

  >300

  Білок/креатинін, відношення:

  мг/ммоль

  мг/г

  <15

  <150

  15-50

  150-500

  >50

  >500

  Білок, реагентні смужки

  Негативний до слідів

  Від слідів до «+»

  Від «+» і вище


  Примітка: Вказані співвідношення результатів поточних методів оцінки альбумінурії та протеїнурії не є точними, зокрема:
  1. Розраховані співвідношення між добовою екскрецією і нормалізованими за креатиніном показниками базуються на допущенні, що середня екскреція креатиніну становить близько 1,0 г/добу (10 ммоль/добу).
  2. Коефіцієнти переведення округлені для зручного практичного застосування (для точного переведення мг/г креатиніну в мг/ммоль креатиніну слід множити на 0,113).
  3. Екскреція креатиніну варіює залежно від віку, статі, раси, дієти, тому вказані відношення категорій є приблизними.
  4. Альбумін/креатинін відношення менше 10 мг/г креатиніну (<1 мг/ммоль креатиніну) оцінюють як «нормальне», а від 10 до 30 мг/г креатиніну (1-3 мг/ммоль креатиніну) – як область «високої норми» (від норми до легкого підвищення).
  5. Співвідношення між результатами дослідження білка реагентними смужками щодо інших методів залежить від концентрації сечі.

  Клінічна оцінка ступеня протеїнурії може залежати від розглянутого захворювання . Для розрахунку відношення білок/креатинін у досліджуваній пробі сечі додатково визначається рівень креатиніну (комплексний аналіз). Окрема оцінка креатиніну можлива тільки в добовій пробі сечі.

   

  Лiтература

  1. Национальные рекомендации. Хроническая болезнь почек: основные принципы скрининга, диагностики, профилактики и подходы к лечению / А. В. Смирнов, Е. М. Шилов, В. А. Добронравов и др. Клиническая нефрология. 2012. № 4. С. 4-26.
  2. Хроническая болезнь почек и нефропротективная терапия: метод. пособие для врачей / под ред. Е. М. Шилова. Москва, 2012. 83 с.
  3. Tietz Clinical guide to laboratory tests: ed. 4 / еd. Wu A. N. B. USA : W. B Sounders Company, 2006. 1798 p.
  4. KDIGO 2012 Clinical Practice Guideline for the Evaluation and Management of Chronic Kidney Disease.
  Підготовка

  Для дослідження рекомендовано взяти середню порцію сечі при другому ранковому сечовипусканні.
  Зберігати і транспортувати зразок сечі слід за температури + 2...+ 8 0С.

   

  Лiтература

  1. Национальные рекомендации. Хроническая болезнь почек: основные принципы скрининга, диагностики, профилактики и подходы к лечению / А. В. Смирнов, Е. М. Шилов, В. А. Добронравов и др. Клиническая нефрология. 2012. № 4. С. 4-26.
  2. Хроническая болезнь почек и нефропротективная терапия: метод. пособие для врачей / под ред. Е. М. Шилова. Москва, 2012. 83 с.
  3. Tietz Clinical guide to laboratory tests: ed. 4 / еd. Wu A. N. B. USA : W. B Sounders Company, 2006. 1798 p.
  4. KDIGO 2012 Clinical Practice Guideline for the Evaluation and Management of Chronic Kidney Disease.
  Показання
  • Діагностика, моніторинг перебігу, контроль терапії захворювань нирок.
  • У комплексі обстежень у разі підозри на моноклональні гамапатії.
  • Інфекційні захворювання, особливо дитячі інфекції.
  • Системні захворювання сполучної тканини.
  • Інтоксикації різного генезу.
  • Цукровий діабет.
  • Оцінка функції нирок під час лікування нефротоксичними препаратами (аміноглікозидами (гентаміцином), амфотерицином В, цисплатином, циклоспорином, нестероїдними протизапальними препаратами (аспірином, диклофенаком), інгібіторами АПФ (еналаприлом, раміприлом), сульфонамідами, пеніциліном, тіазидами, фуросемідом і деякими іншими).

   

  Лiтература

  1. Национальные рекомендации. Хроническая болезнь почек: основные принципы скрининга, диагностики, профилактики и подходы к лечению / А. В. Смирнов, Е. М. Шилов, В. А. Добронравов и др. Клиническая нефрология. 2012. № 4. С. 4-26.
  2. Хроническая болезнь почек и нефропротективная терапия: метод. пособие для врачей / под ред. Е. М. Шилова. Москва, 2012. 83 с.
  3. Tietz Clinical guide to laboratory tests: ed. 4 / еd. Wu A. N. B. USA : W. B Sounders Company, 2006. 1798 p.
  4. KDIGO 2012 Clinical Practice Guideline for the Evaluation and Management of Chronic Kidney Disease.
  Інтерпретація результатів

  Інтерпретація результатів дослідження містить інформацію для лікаря і не є діагнозом. Інформацію з цього розділу не можна використовувати для самодіагностики і самолікування. Точний діагноз ставить лікар, використовуючи як результати цього обстеження, так і потрібну інформацію з інших джерел: анамнезу, результатів інших обстежень і так далі.

  Одиниці виміру лабораторії «ІНВІТРО»:
  Білок, концентрація: мг/л.
  Креатинін, концентрація: ммоль/л.
  Білок/креатинін відношення: мг/г.

  Альтернативні одиниці виміру білка:
  Білок, концентрація: мг/дл (переведення одиниць: мг/дл * 10 => мг/л).
  Креатинін, концентрація: мг/дл (переведення одиниць: мг/дл * 0,0884 => ммоль/л).
  Білок/креатинін відношення : мг/ммоль (переведення одиниць: мг/ммоль * 8,845 => мг/г).

  Референсні значення:
  Концентрація білка сечі – референсні значення не надаються. Значення концентрації білка в досліджуваній пробі сечі використовується для розрахунку стандартизованого відношення білок/креатинін.
  Концентрація креатиніну в сечі – референсні значення не надаються. Значення концентрації креатиніну в досліджуваній пробі сечі використовується для розрахунку стандартизованого відношення білок/креатинін.

  Вік

  Білок/креатинін, відношення, мг/г.

  < 6 міс

  не валідовані

  6 міс. – 2 роки

  < 500

  2 роки – 16 років

  < 200

  діти, старші 16 років та дорослі

  < 150


  Примітка: якщо концентрація білка або креатиніну в сечі виявляється нижче межі чутливості методу, то розрахунок відношення білок/креатинін неможливий (результат видається як «НЕРОЗРАХУНОК»). Це означає, що в порції сечі, яка досліджувалася, рівень білка і(або) креатиніну нижчий за поріг чутливості методу.

  Підвищення рівня
  1. Первинні захворювання нирок: ліпоїдний нефроз, ідіопатичний мембранозний гломерулонефрит, фокальний сегментарний гломерулярний склероз, IgA-гломерулонефрит, мембранопроліферативний гломерулонефрит, пієлонефрит, синдром Фанконі, гострий тубулоінтерстиціальний нефрит.
  2. Нефротичний синдром.
  3. Гломерулонефрит.
  4. Нефросклероз.
  5. Запальні захворювання сечових шляхів.
  6. Цистит, уретрит та інші інфекції сечовивідних шляхів.
  7. Пухлини сечових шляхів.
  8. Нирково-клітинна карцинома.
  9. Діабетична нефропатія.
  10. Системні захворювання сполучної тканини.
  11. Прееклампсія.
  12. Моноклональні гамапатії та інші мієлопроліферативні або лімфопроліферативні розлади (множинна мієлома, макроглобулінемія Вальденстрема).
  13. Гемоглобінурія при внутрішньосудинному гемолізі.
  14. Міоглобінурія при пошкодженні м'язової тканини.
  15. Транзиторна (доброякісна) протеїнурія: дегідратація, стрес, дієта з високим вмістом білка, значне фізичне навантаження (у здорових людей на тлі інтенсивних фізичних навантажень (підвищення виділення білка до 300 мг/добу)), лихоманка, ортостатична протеїнурія.
  16. Інші причини протеїнурії: застійна серцева недостатність, артеріальна гіпертензія, підгострий інфекційний ендокардит; гіпертиреоз; захворювання центральної нервової системи; кишкова непрохідність; травма та інші.
  17. Ураження нирок при лікуванні нефротоксичними препаратами: аміноглікозидами, амфотерицином В, цисплатином, циклоспорином, нестероїдними протизапальними препаратами, інгібіторами АПФ, сульфонамідами, пеніцилінами, тіазидами, фуросемідом і деякими іншими.
  18. Ураження нирок при отруєнні солями свинцю і ртуті.

  Зниження рівня
  У нормі білок у разової порції сечі відсутній.

  Інтерферуючі чинники
  Причини хибнозавищеного результату:
  • застосування лікарських препаратів (аспірину, хлорпромазину, пеніциліну, радіоконтрастних речовин, бікарбонату натрію, сульфонамідів, ацетазоламіду);
  • при макрогематурії, лейкоцитурії.
  Причини хибнозаниженого результату:
  • низька відносна густина сечі (менше ніж 1,015);
  • лужна реакція сечі (pH більше 7,5);
  • уреаза-позитивна мікрофлора (Proteus mirabilis, Proteus vulgaris);
  • наявність специфічних білків (білка Бенс-Джонса, міоглобіну).

   

  Лiтература

  1. Национальные рекомендации. Хроническая болезнь почек: основные принципы скрининга, диагностики, профилактики и подходы к лечению / А. В. Смирнов, Е. М. Шилов, В. А. Добронравов и др. Клиническая нефрология. 2012. № 4. С. 4-26.
  2. Хроническая болезнь почек и нефропротективная терапия: метод. пособие для врачей / под ред. Е. М. Шилова. Москва, 2012. 83 с.
  3. Tietz Clinical guide to laboratory tests: ed. 4 / еd. Wu A. N. B. USA : W. B Sounders Company, 2006. 1798 p.
  4. KDIGO 2012 Clinical Practice Guideline for the Evaluation and Management of Chronic Kidney Disease.
  Артикул: 97110
  Цiна: 150 грн.
  Разом: 150 грн.
  Здати аналіз «Білок, разова порція сечі (з креатиніном і розрахунком нормалізованого за креатиніном показника)» ви можете у Дніпрі та інших містах України. Зверніть увагу, що ціна аналізу, вартість процедури взяття біоматеріалу, методи та терміни виконання досліджень в регіональних медичних офісах можуть відрізнятись.
  Вгору