Вибрати місто: Дніпро

  Ваше місто: Ви перебуваєте в місті: Дніпро

  Вибрати інше
  Від обраного міста залежать ціни та способи оплати.
  РУС
  0-800-302-200 Безкоштовно на території України 0 (67) 678-03-78 Безкоштовно на території України
  Отримати результати аналізів

  Кількісне визначення рівня антитіл до спайкового (S) білку коронавірусу SARS-CoV-2, IgG

  Описання
  Досліджуваний матеріал Сироватка крові

  Перед- та поствакцинальні антитіла. 

   SARS-CoV-2 (Severe acute respiratory syndrome-related coronavirus 2) - РНК-вмісний вірус, з родини коронавірусів (Coronaviridae), збудник COVID-19 (потенційно важкої гострої респіраторної інфекції). 

  За попередніми даними первинним джерелом вірусу були тварини (генетично близькі до SARS-CoV-2 штами коронавірусів циркулюють серед підковоносих кажанів). В якості проміжних хазяїнів ймовірно можуть виступати інші тварини (панголіни). На сьогодні основним джерелом вірусу є інфіковані люди. 

  Вірус має складну структуру, яка визначає його патогенні (розвиток хвороби) та імуногенні (реакція імунної системи) особливості.

  22322214515.jpg Малюнок 1. Структура вірусу SARS-CoV-2 

  Нуклеїнова кислота: одноланцюгова РНК (RNA), пов’язана з N-протеїном (нуклеокапсидний білок)

  Оболонка (капсид) - білкова оболонка, що містить антигенні білки (фактори патогенності): 

  • S-глікопротеїн (шип, S-білок, spike glycoprotein)
  • малий білок оболонки Е (E-білок)
  • матричний білок М (М-білок)
  • білок гемаглютинін-естераза (НЕ)

  Основну роль у фіксації вірусу та проникнення його у середину клітини відіграє S-білок. Білок S структурно складається з двох субодиниць S1 та S2. У складі субодиниці S1 є специфічний фрагмент – рецептор зв’язуючий домен (RBD, receptor binding domain). Саме ця ділянка шипу (S-білку), зв’язується з рецепторами АПФ2 (ACE2, рецептори ангіотензинперетворючого ферменту 2 типу) на клітинах-мішенях. Таким чином забезпечується проникнення вірусу в середину чутливих клітин, де відбувається його активна реплікація. Клітини-мішені (клітини з максимальною кількістю рецепторів ACE2): 

  • війчастий епітелій дихальних шляхів
  • пневмоцити II типу (альвеоли)

  Доведені імуногенні властивості мають білки N та S. При цьому, антитіла, що специфічно зв'язуються з RBD областю S1 субодиниці спайкового білка коронавируса, здатні пригнічувати його зв'язування з клітинними рецепторами, надаючи виражений нейтралізуючий ефект (нейтралізуючі антитіла, що можуть мати захисні властивості). Саме на цій особливості заснована дія більшості вакцин, що наразі дозволені до використання. Тестсистеми для серологічної діагностики також розроблені з урахуванням цих властивостей (окремі лабораторні тести визначають IgG до різних вірусних білків). 

  Гуморальна відповідь на інфікування SARS-CoV-2 характеризується типовим профілем продукції специфічних антитіл класів IgM, IgG, які здатні специфічно розпізнавати і зв'язувати чужорідні білки, характерні для цього патогена, беручи участь в механізмах його нейтралізації і видалення. Антитіла класу IgM з'являються першими - це може спостерігатися через кілька днів від появи симптомів. Майже одночасно або незабаром виявляються IgG (у більшості пацієнтів - в період 8-14 днів від початку клінічних ознак інфекції). За рівнем і динамікою концентрації антитіл в крові гуморальна імунна відповідь індивідуально варіює, в тому числі і в залежності від тяжкості хвороби. Рівень IgM знижується до невизначеного рівня зазвичай в межах до 1, рідше 2 місяців від початку захворювання, в той час як IgG антитіла можуть зберігатися в крові тривалий час (3-5 місяців і більше). 

  Антитіла класу IgG до рецептор-зв’язуючого домену (RBD) S-білку SARS-CoV-2 утворюються в організмі людини внаслідок інфікування SARS-CoV-2, або за рахунок введення вакцини. Імовірно саме цей тип антитіл відіграє роль у формуванні захисного гуморального імунітету. Лабораторне визначення даного типу антитіл використовується для: 

  • комплексної діагностики COVID-19 (додатково до визначення РНК SARS-CoV-2 на пізніх строках хвороби (з 2-3 тижня);
  • визначення факту перенесеної хвороби (в тому числі, субклінічні, безсимптомні форми) - для оцінки ймовірного імунного статусу по відношенню до SARS-CoV-2, простеження контактів, популяційних епідеміологічних досліджень;
  • оцінки динаміки розвитку імунної відповіді на щеплення вакциною, у виробництві якої використовується стратегія утворення специфічного імунітету (IgG) до спайкового (S) білку SARS-CoV-2.

  Слід зазначити, що результати кількісного дослідження антитіл IgG до S-білку (RBD) SARS-CoV-2, не можна вважати прямим методом визначення нейтралізуючих антитіл, оскільки оцінка нейтралізуючої активності антитіл вимагає спеціальних методів, малодоступних для рутинного практичного використання. Але результати цього тесту виявляють дуже високу кореляцію з результатами тестів нейтралізації при проведенні паралельних досліджень. 

  З метою комплексної оцінки гуморальної відповіді доцільне визначення антитіл (IgG) до різних антигенів SARSCoV-2 (нуклеокапсидний (N), спайковий (S) білки). Динаміка продукції антитіл до різних антигенів може бути не однорідною. При інфікуванні, як правило, визначаються антитіла до обох типів антигенів (природній імунітет). У випадку щеплення вакциною на основі S-білку, імунна відповідь може активуватися лише у відношенні шипу (S-білку) SARS-CoV-2. 

  При оцінці імунної відповіді на вакцинацію також доцільно використовувати комбінацію лабораторних тестів. Етапи визначення активності вакцині від коронавірусу SARS-CoV-2:

  1. Дослідження безпосередньо перед щепленням

   Визначення імовірного поточного інфікування, або ранньої стадії хвороби:
   • РНК SARS-CoV-2 або антиген SARS-CoV-2
   • Anti-SARS-CoV-2 IgM
   Визначення імовірного інфікування у минулому (набуття природнього імунітету):

   • Anti-SARS-CoV-2 IgG до нуклеокапсидного (N) білку
   • Anti-SARS-CoV-2 IgG до спайкового (S) білку (кількісно)
  1. Дослідження через 1-3 місяці після введення першої дози вакцини (напередодні ревакцинації) - визначення появи нейтралізуючих антитіл до SARS-CoV-2 (IgG до RBD домену спайкового (S) білку)
   • Anti-SARS-CoV-2 IgG до спайкового (S) білку (кількісно)
  1. Дослідження через 1-3 місяці після введення другої дози вакцини - оцінка приросту концентрації антитіл після ревакцинації
   • Anti-SARS-CoV-2 IgG до спайкового (S) білку (кількісно)
  1. Дослідження через 12 місяців після ревакцинації - оцінка зміни концентрації антитіл з часом
   • Anti-SARS-CoV-2 IgG до спайкового (S) білку (кількісно)

   

  Лiтература

  1. Наказ МОЗ України від 28.03.2020 № 722 "Організація надання медичної допомоги хворим на коронавірусну хворобу (COVID-19)" (в редакції, затвердженої Наказом МОЗ України від 17.09.2020 року №2122).
  2. Диагностическое тестирование для определения вируса SARS-CoV-2. Временные рекомендации. 11 сентября 2020. ВОЗ.
  3. Bohn M.K. et al. IFCC Interim Guidelines on Serological Testing of Antibodies against SARS-CoV-2. Clin Chem Lab Med 2020; 58(12): 2001–2008
  4.  Li X. et al Molecular immune pathogenesis and diagnosis of COVID-19. J Pharm Anal. 2020 Mar 5. doi: 10.1016/j.jpha.2020.03.001. Online ahead of print.
  5. Lippi G. et al. Editorial and executive summary: IFCC Interim Guidelines on clinical laboratory testing during the COVID-19 pandemic. Clin Chem Lab Med 2020; aop
  6. Okba N.M.A. et al. SARS-CoV-2 specific antibody responses in COVID-19 patients. Emerg Infect Dis. 2020, vol 26, №7. Original Publication Date: 4/8/2020.
  7. Walls A.C. et al. Structure, Function, and Antigenicity of the SARS-CoV-2 Spike Glycoprotein. Cell (2020),
  8. Матеріали фірми – виробника реагентів.

  Підготовка
  Спеціальної підготовки не потрібно.

  Взяття крові проводиться натщесерце або не раніше 4 годин після останнього прийому їжі.

   

  Лiтература

  1. Наказ МОЗ України від 28.03.2020 № 722 "Організація надання медичної допомоги хворим на коронавірусну хворобу (COVID-19)" (в редакції, затвердженої Наказом МОЗ України від 17.09.2020 року №2122).
  2. Диагностическое тестирование для определения вируса SARS-CoV-2. Временные рекомендации. 11 сентября 2020. ВОЗ.
  3. Bohn M.K. et al. IFCC Interim Guidelines on Serological Testing of Antibodies against SARS-CoV-2. Clin Chem Lab Med 2020; 58(12): 2001–2008
  4.  Li X. et al Molecular immune pathogenesis and diagnosis of COVID-19. J Pharm Anal. 2020 Mar 5. doi: 10.1016/j.jpha.2020.03.001. Online ahead of print.
  5. Lippi G. et al. Editorial and executive summary: IFCC Interim Guidelines on clinical laboratory testing during the COVID-19 pandemic. Clin Chem Lab Med 2020; aop
  6. Okba N.M.A. et al. SARS-CoV-2 specific antibody responses in COVID-19 patients. Emerg Infect Dis. 2020, vol 26, №7. Original Publication Date: 4/8/2020.
  7. Walls A.C. et al. Structure, Function, and Antigenicity of the SARS-CoV-2 Spike Glycoprotein. Cell (2020),
  8. Матеріали фірми – виробника реагентів.

  Показання

  • Уточнююча діагностика COVID-19 та ускладнень, на додаток до к ПЛР-тестів (визначення РНК SARS-CoV-2) або тестів на антиген SARS-CoV-2 (дослідження специфічних IgG доцільно проводити після 2 тижнів від початку захворювання.
  • Оцінка наявності та рівня специфічного гуморального імунітету IgG до SARS-CoV-2:
   • після перенесеної хвороби COVID-19;
   • після вакцинації вакциною у виробництві якої використовується стратегія виникнення специфічного імунітету (IgG) до спайкового (S) білку SARS-CoV-2.
  • Оцінка зміни рівня специфічного гуморального імунітету IgG до SARS-CoV-2 в динаміці (з часом).

   

  Лiтература

  1. Наказ МОЗ України від 28.03.2020 № 722 "Організація надання медичної допомоги хворим на коронавірусну хворобу (COVID-19)" (в редакції, затвердженої Наказом МОЗ України від 17.09.2020 року №2122).
  2. Диагностическое тестирование для определения вируса SARS-CoV-2. Временные рекомендации. 11 сентября 2020. ВОЗ.
  3. Bohn M.K. et al. IFCC Interim Guidelines on Serological Testing of Antibodies against SARS-CoV-2. Clin Chem Lab Med 2020; 58(12): 2001–2008
  4.  Li X. et al Molecular immune pathogenesis and diagnosis of COVID-19. J Pharm Anal. 2020 Mar 5. doi: 10.1016/j.jpha.2020.03.001. Online ahead of print.
  5. Lippi G. et al. Editorial and executive summary: IFCC Interim Guidelines on clinical laboratory testing during the COVID-19 pandemic. Clin Chem Lab Med 2020; aop
  6. Okba N.M.A. et al. SARS-CoV-2 specific antibody responses in COVID-19 patients. Emerg Infect Dis. 2020, vol 26, №7. Original Publication Date: 4/8/2020.
  7. Walls A.C. et al. Structure, Function, and Antigenicity of the SARS-CoV-2 Spike Glycoprotein. Cell (2020),
  8. Матеріали фірми – виробника реагентів.

  Інтерпретація результатів

  Інтерпретація результатів дослідження містить інформацію для лікаря і не є діагнозом. Інформацію з цього розділу не можна використовувати для самодіагностики і самолікування. Точний діагноз ставить лікар, використовуючи як результати цього обстеження, так і потрібну інформацію з інших джерел: анамнезу, результатів інших обстежень і так далі.

  Одиниці виміру

  Од/мл. Альтернативні одиниці відсутні.

  Інтерпретація результатів

  Тест кількісний.

  Діапазон кількісного визначення: 21,0 – 40 000 Од/мл.

  Інтерпретація результату дослідження (порогове значення рівня IgG до домену RBD S-білку SARS-CoV-2 (технологія Abbott):

  <50,0 Од/мл – негативний
  ≥50,0 Од/мл – позитивний

  Негативний результат (<50,0 Од/мл) - антитіла класу IgG до RBD домену спайкового (S) білку SARS-CoV-2 відсутні, або їх рівень нижче порогу кількісного вимірювання: 

  • впливу SARS-CoV-2 в минулому не було;
  • ранні стадії хвороби (інкубаційний період, перші тижні від початку клінічних проявів);
  • знижена імунологічна реактивність (уповільнена, або повна не спроможність вироблення специфічних антитіл у пацієнтів з імунодефіцитними станами);
  • зниження рівня антитіл до невизначеного рівня у віддалені строки після перенесеної інфекції (тривалість персистенції антитіл точно не встановлена, та може мати індивідуальні особливості);
  • вакцинація від COVID-19 в минулому не виконувалась;
  • проведене щеплення від COVID-19 не ефективне (проведене щеплення не призвело до вироблення антитіл у діагностичному титрі);
  • після щеплення від COVID-19 пройшло не достатньо часу для вироблення достатнього рівня антитіл;
  • для щеплення від COVID-19 використовувалась вакцина, що не передбачає утворення антитіл до спайкового (S) білку SARS-CoV-2.
  Позитивний результат (≥50,0 Од/мл) - антитіла класу IgG до RBD домену спайкового (S) білку SARS-CoV2 присутні: 

  • імунна відповідь на вплив вірусу SARS-CoV-2 (нещодавно, в минулому);
  • імунна відповідь на проведену процедуру щеплення, з використанням вакцини в основі яких лежить вироблення специфічної реакції імунної системи на S-білок SARS-CoV-2.
  Позитивний результат вказує на ймовірність наявності нейтралізуючих антитіл, що мають забезпечувати захист від повторної інфекції. Однак, рівень (титр) специфічних антитіл IgG, що забезпечують гарантоване запобігання розвитку COVID-19, наразі остаточно не встановлений (на стадії вивчення).

  Інтерферуючі фактори – об’єктивні чинники, які мають потенційний вплив на правильність перебігу реакцій при виконанні лабораторних досліджень (як наслідок, можливий вплив на достовірність отриманих результатів (хибне завищення, або заниження результатів). 

  При використанні технології Abbott ARCHITECT для визначення IgG до RBD домену спайкового (S) білку SARSCoV-2 потенційними чинниками, що можуть вплинути на результати дослідження являються: 

  • використання препаратів на основі моноклональних антитіл з лікувальною, або діагностичною метою в анамнезі (можлива присутність в досліджуваній крові НАМА – людських антимишиних антитіл);
  • регулярний професійний контакт з тваринами, сироватками тварин (можлива присутність в досліджуваній крові гетерофільних антитіл);
  • присутність в досліджуваній крові ревматоїдного фактору.

   

  Лiтература

  1. Наказ МОЗ України від 28.03.2020 № 722 "Організація надання медичної допомоги хворим на коронавірусну хворобу (COVID-19)" (в редакції, затвердженої Наказом МОЗ України від 17.09.2020 року №2122).
  2. Диагностическое тестирование для определения вируса SARS-CoV-2. Временные рекомендации. 11 сентября 2020. ВОЗ.
  3. Bohn M.K. et al. IFCC Interim Guidelines on Serological Testing of Antibodies against SARS-CoV-2. Clin Chem Lab Med 2020; 58(12): 2001–2008
  4.  Li X. et al Molecular immune pathogenesis and diagnosis of COVID-19. J Pharm Anal. 2020 Mar 5. doi: 10.1016/j.jpha.2020.03.001. Online ahead of print.
  5. Lippi G. et al. Editorial and executive summary: IFCC Interim Guidelines on clinical laboratory testing during the COVID-19 pandemic. Clin Chem Lab Med 2020; aop
  6. Okba N.M.A. et al. SARS-CoV-2 specific antibody responses in COVID-19 patients. Emerg Infect Dis. 2020, vol 26, №7. Original Publication Date: 4/8/2020.
  7. Walls A.C. et al. Structure, Function, and Antigenicity of the SARS-CoV-2 Spike Glycoprotein. Cell (2020),
  8. Матеріали фірми – виробника реагентів.

  Артикул: 1654
  Цiна: 450 грн.
  Взяття крові із вени:
  + 30 грн.
  Разом: 480 грн.
  Здати аналіз «Кількісне визначення рівня антитіл до спайкового (S) білку коронавірусу SARS-CoV-2, IgG» ви можете у Дніпрі та інших містах України. Зверніть увагу, що ціна аналізу, вартість процедури взяття біоматеріалу, методи та терміни виконання досліджень в регіональних медичних офісах можуть відрізнятись.
  Вгору