Вибрати місто: Черкаси

  Ваше місто: Ви перебуваєте в місті: Черкаси

  Вибрати інше
  Від обраного міста залежать ціни та способи оплати.
  РУС
  0-800-302-200 Безкоштовно на території України 0 (67) 678-03-78
  Отримати результати аналізів

  Клубочкова фільтрація CKD-EPI (креатинін, розрахунок швидкості клубочкової фільтрації) -для людей 18-70 років

  Описання
  Досліджуваний матеріал Сироватка крові
  Визначення швидкості клубочкової фільтрації має найважливіше значення для діагностики, визначення стадії захворювання, оцінки прогнозу, вибору тактики лікування, ров’язання питання про початок замісної терапії при хронічних хворобах нирок. Однак в даний час не існує доступного, зручного в застосуванні і одночасно максимально точного методу оцінки клубочкової фільтрації.

  Еталонними є кліренсові методи із застосуванням введення екзогенних речовин, що володіють необхідними ідеальними характеристиками (виводитися з крові тільки шляхом клубочкової фільтрації, не піддаючись зворотному всмоктуванню або секреції в ниркових канальцях). До них відносяться методи оцінки фільтрації за швидкістю виведення інуліну, 51Cr-ЕДТА, 125I-йоталамата або йогексолу. Обмежує широке застосування таких методів їх складність, висока вартість, необхідність внутрішньовенного введення чужорідних для організму речовин. Не вимагає внутрішньовенних введень досліджуваної речовини метод оцінки клубочкової фільтрації за кліренсом ендогенного креатиніну ( див. тест № 96, проба Реберга-Тареева). Креатинін утворюється в м'язах і виводиться з крові в звичайних умовах, переважно шляхом клубочкової фільтрації, не наражаючись зворотному всмоктуванню або секреції в ниркових канальцях.

  Оцінка фільтрації за співвідношенням концентрації креатиніну в крові і його виділення з сечею з урахуванням розмірів тіла (нормалізація до стандартної поверхні тіла), статі та віку пацієнта (роздільні референсні значення) в більшості ситуацій дозволяє з задовільною точністю оцінити зміни рівня фільтрації, тому цей спосіб має широке застосування.

  Метод дає дещо спотворені результати на пізніх стадіях ниркової недостатності, оскільки при дуже високій концентрації в крові креатиніну починає секретуватись в ниркових канальцях. Крім того, проба Реберга-Тареєва недостатньо зручна і не завжди прийнятна для пацієнта, оскільки передбачає збір сечі, що виділяється протягом доби. Недотримання правил збору сечі часто призводить до помилкового результату.

  В результаті пошуку більш зручних методів були розроблені і впроваджені в практику скринінгові методи розрахунку ШКФ в нирках за рівнем креатиніну крові (eGFR, estimated Glomerular Filtration Rate) за формулами, заснованим тільки на вимірі креатиніну крові і знанні статі, віку та етнічної приналежності пацієнта . Вони були виведені шляхом статистичного аналізу та зіставлення результатів вимірювання рівня креатиніну і оцінки швидкості клубочкової фільтрації з застосуванням кліренсових методів у великої кількості пацієнтів різного віку та статі з хронічною патологією нирок.

  Один з найбільш поширених варіантів розрахунку ШКФ - формула MDRD (отримана в клінічному дослідженні Modification of Diet in Renal Disease). Результат розрахунку враховує стать, вік і нормалізований щодо умовної середньої поверхні тіла людини 1,73 м2, що дозволяє використовувати його для градації рівня клубочкової фільтрації та класифікації стадії хронічної хвороби нирок. Результат <60 мл / хв / 1,73 м2 інтерпретується як зниження фільтрації. Істотний недолік формули MDRD - неточні (занижені) результати на рівні істинної швидкості фільтрації> 60 мл / хв / 1,73 м2.

  Формула CKD-EPI (Chronic Kidney Disease Epidemiology Collaboration), розроблена надалі тією ж групою дослідників, підвищує точність розрахунків в області значень 60-90 мл /хв /1,73 м2 і рекомендується в даний час до застосування як найбільш придатний в амбулаторній і клінічній практиці скринінговий метод оцінки швидкості клубочкової фільтрації (KDIGO, 2013, Національні рекомендації: хронічна хвороба нирок, 2012). Формула CKD-EPI передбачає, що використовуваний метод вимірювання рівня креатиніну в крові пацієнта можна порівняти з методом, на якому формула була відпрацьована (калібрувальний матеріал стандартизований по референсному методі мас-спектрометрії з ізотопним розведенням - Isotope Dilution Mass Spectrometry, IDMS).

  Розрахунок ШКФ за рівнем креатиніну крові орієнтований на умовного «середньостатистичного» пацієнта і менш точний, ніж оцінка клубочкова фільтрація кліренсовими методами.

  Він неприйнятний в наступних ситуаціях:

  • розміри тіла і м'язова маса пацієнта різко відхиляються від середніх величин (культуристи, пацієнти з ампутацією кінцівок);
  • виражені виснаження і ожиріння (ІМТ <15 і> 40 кг / м2);
  • вагітність;
  • захворювання скелетної мускулатури (міодистрофії);
  • паралічі/парези кінцівок;
  • вегетаріанська дієта;
  • швидке зниження функції нирок (гострий або швидко прогресуючий нефритичний синдром);
  • лабораторні дослідження з метою вирішення питання щодо дозування нефротоксичних препаратів;
  • прийняття рішення про початок замісної ниркової терапії;
  • стан після пересадки нирки.

  У цих випадках слід вдаватися до більш точних кліренсових методів оцінки рівня клубочкової фільтрації.


   

  Лiтература

  1. Национальные рекомендации. Хроническая болезнь почек: основные принципы скрининга, диагностики, профилактики и подходы к лечению. Клиническая нефрология № 4, 2012 г., с. 4–26. 
  2. KDIGO 2012 Clinical Practice Guideline for the Evaluation and Management of Chronic Kidney Disease/ – Kidney Int/ 2013, Vol 3 Issue 1.  
  3. Stevens L.A., Claybon M.A., Schmid C.H. et al. Evaluation of the Chronic Kidney Disease Epidemiology Collaboration equation for estimating the glomerular filtration rate in multiple ethnicities. Kidney Int. 2011; 79: 555–562.
  Підготовка

  Взяття крові бажано проводити вранці натщесерце, після 8-14 годин нічного періоду голодування (воду пити можна), допустимо днем через 4 години після легкого прийому їжі. Напередодні дослідження необхідно виключити підвищені психоемоційні та фізичні навантаження (спортивні тренування), прийом алкоголю.

   

  Лiтература

  1. Национальные рекомендации. Хроническая болезнь почек: основные принципы скрининга, диагностики, профилактики и подходы к лечению. Клиническая нефрология № 4, 2012 г., с. 4–26. 
  2. KDIGO 2012 Clinical Practice Guideline for the Evaluation and Management of Chronic Kidney Disease/ – Kidney Int/ 2013, Vol 3 Issue 1.  
  3. Stevens L.A., Claybon M.A., Schmid C.H. et al. Evaluation of the Chronic Kidney Disease Epidemiology Collaboration equation for estimating the glomerular filtration rate in multiple ethnicities. Kidney Int. 2011; 79: 555–562.
  Показання
  Скринінгова оцінка функції нирок (обмеження див. в розділі «Опис»).

   

  Лiтература

  1. Национальные рекомендации. Хроническая болезнь почек: основные принципы скрининга, диагностики, профилактики и подходы к лечению. Клиническая нефрология № 4, 2012 г., с. 4–26. 
  2. KDIGO 2012 Clinical Practice Guideline for the Evaluation and Management of Chronic Kidney Disease/ – Kidney Int/ 2013, Vol 3 Issue 1.  
  3. Stevens L.A., Claybon M.A., Schmid C.H. et al. Evaluation of the Chronic Kidney Disease Epidemiology Collaboration equation for estimating the glomerular filtration rate in multiple ethnicities. Kidney Int. 2011; 79: 555–562.
  Інтерпретація результатів

  Інтерпретація результатів дослідження містить інформацію для лікаря і не є діагнозом. Інформацію з цього розділу не можна використовувати для самодіагностики і самолікування. Точний діагноз ставить лікар, використовуючи як результати цього обстеження, так і потрібну інформацію з інших джерел: анамнезу, результатів інших обстежень і так далі.

  Формули розрахунку для пацієнтів (європеоїди), де КРЕАТ- креатинін сироватки, мкмоль / л:

  Жінки - якщо креатинін крові нижче або дорівнює 62 мкмоль/л: CKD-EPI =144 ×(0,993 ^ РОКІВ) × ((креатив / 88,4) / 0,7) ^ (- 0,328))

  Жінки - якщо креатинін крові вище 62 мкмоль/л:CKD-EPI = 144 × (0,993 ^ РОКІВ) × ((креатив / 88,4) / 0,7) ^ (- 1,210))

  Чоловіки - якщо креатинін крові нижче або дорівнює 80 мкмоль/л: CKD-EPI = 141 × (0,993 ^ РОКІВ) × ((креатив / 88,4) / 0,9) ^ (- 0,412))

  Чоловіки - якщо креатинін крові вище 80 мкмоль/л: CKD-EPI = 141 × (0,993 ^ РОКІВ) × ((креатив / 88,4) / 0,9) ^ (- 1,210))

  Примітка. Застосовується вихідна формула CKD-EPI, отримана, переважно, на європеоїдних пацієнтах. При оцінці впливу раси/етнічності за участю пацієнтів з США, Європи, Китаю, Японії та Південної Африки були вироблені наступні расово/етнічні коригувальні коефіцієнти: афроамериканці - х1,16, азіати - х1,05 (жінки) і х1,06 (чоловіки), американські індіанці та іспано-американці - х1,01 (у порівнянні з рештою змішаною групою).

  Застосування таких модифікованих для чотирьох расово-етнічних груп рівнянь показало задовільні результати при валідації в США, Європі, Китаї, але для пацієнтів з Японії та Південної Африки були виявлені значні відхилення. У Росії, в Санкт-Петербурзькому науково-дослідному інституті нефрології, було підтверджено гарний збіг результатів розрахунків швидкості фільтрації CKD-EPI з результатами референсних кліренсових методів у європеоїдних пацієнтів, метод рекомендований для застосування в амбулаторній практиці (питання про ефективність застосування модифікованих рівнянь в гетерогенних расово-етнічних групах російського населення поки не вивчений).

  Формула неприйнятна для дітей.

  Одиниці виміру: мл/хв /1,73 м2.
  Референсні значення:> 60 мл / хв / 1,73 м2.

  Формула CKD-EPI рекомендована до застосування для дорослих людей 18-70 років.

  Інтерпретація результату:

  Результат нижче 60 мл/хв/1,73 м2 розглядається як патологічний. Обмеження в застосуванні тесту - див. розділ «Опис».

  Розподіл на категорії за швидкістю клубочкової фільтрації

  Позначення Характеристика функції нирок ШКФ, мл/хв/1,73 м2
  С1 Висока та оптимальна >90
  С2 Незначно знижена* 60–89
  С3а Помірно знижена 45–59
  С3б Суттєво знижено 30–44
  С4 Різко знижена 15–29
  С5 Термінальна ниркова недостатність <15

  *відносно рівня молодих


   

  Лiтература

  1. Национальные рекомендации. Хроническая болезнь почек: основные принципы скрининга, диагностики, профилактики и подходы к лечению. Клиническая нефрология № 4, 2012 г., с. 4–26. 
  2. KDIGO 2012 Clinical Practice Guideline for the Evaluation and Management of Chronic Kidney Disease/ – Kidney Int/ 2013, Vol 3 Issue 1.  
  3. Stevens L.A., Claybon M.A., Schmid C.H. et al. Evaluation of the Chronic Kidney Disease Epidemiology Collaboration equation for estimating the glomerular filtration rate in multiple ethnicities. Kidney Int. 2011; 79: 555–562.
  Артикул: 40CKDEPI
  Цiна: 125 грн.
  Взяття крові із вени:
  + 30 грн.
  Разом: 155 грн.
  Здати аналіз «Клубочкова фільтрація CKD-EPI (креатинін, розрахунок швидкості клубочкової фільтрації) -для людей 18-70 років» ви можете у Черкасах та інших містах України. Зверніть увагу, що ціна аналізу, вартість процедури взяття біоматеріалу, методи та терміни виконання досліджень в регіональних медичних офісах можуть відрізнятись.
  Вгору