Вибрати місто: Черкаси

  Ваше місто: Ви перебуваєте в місті: Черкаси

  Вибрати інше
  Від обраного міста залежать ціни та способи оплати.
  РУС
  0-800-302-200 Безкоштовно на території України 0 (67) 678-03-78
  Отримати результати аналізів

  Антитіла класу IgM до Borrelia burgdorferi sensu lato (Anti-Borrelia burgdorferi s.l. IgM)

  Описання
  Досліджуваний матеріал Сироватка крові

  Синоніми
  Імуноглобуліни класу M до збудника бореліозу (хвороби Лайма, кліщового бореліозу, лайм-бореліозу) методом ІФА; Lyme Disease Antibody (IgG), ELISA.

  Кліщовий бореліоз (хвороба Лайма (ХЛ), Лайм-бореліоз, іксодовий кліщовий бореліоз, Lyme disease) — клі-щова інфекція, збудником якої є спірохети Borrelia burgdorferi sensu lato.

  Збудники кліщового бореліозу Borrelia burgdorferi sensu lato (Borrelia burgdorferi s.l.) — група (комплекс) бактерій, що включає генетично схожі види борелій (B. burgdorferi sensu stricto, B. garinii, B. afzelii), здатних викликати хворобу Лай-ма. В Україні на сьогодні доведена циркуляція різних штамів усіх трьох видів, що входять до складу комплексу. Інфікова-ність бореліями кліщів роду Ixodes ricinus (за даними скринігових досліджень) складає: Європейські Союз — 3,8-7,7%; Укра-їна — 9,7 (6,3-25%), Білорусь — 16,6%, Європейська частина Росії — 24,5%, Швеція — 31,7-45%. В циркуляцію також мо-жуть включатися кліщі роду Dermacentor і комарі (Culicidae). Доведено, що в організмі одного кліща можуть перебувати два і більше генетичних варіанти борелій комплексу B. burgdorferi sensu lato. Можлива реінфекція людини різними штамами од-ного виду борелій.

  Хвороба Лайма — найпоширеніша кліщова інфекція на території України. Характеризується поліморфізмом клінічних про-явів, стадійністю течії і схильністю до розвитку хронічних форм.
  За рівнем поширеності та захворюваності в країнах Центрально-Східної Європи, в тому числі і в Україні, ХЛ займає перше місце серед природно-вогнищевих інфекцій, які передаються кліщами, а за темпами поширення — друге місце після ВІЛ-інфекції. Це пов’язано з погіршенням акарологічної ситуації в результаті кліматичних змін (розширення ареалу, збільшення сезонної активності та чисельності кліщів), формуванням резервуарів збудників бореліозу серед ссавців, посиленням дина-міки циркуляції борелій в природних осередках. Також велике значення у збільшенні частоти виявлення випадків ХЛ має активне вивчення екології, епідеміології і клініки захворювання, розробка і введення в медичну практику сучасних методів лабораторної діагностики, оптимізація епідеміологічного нагляду, розширення знань практикуючих лікарів і доступність ме-дичної допомоги.
  Механізм передачі інфекції: трансмісивний. Більшість випадків інфікування пов’язані з перебуванням у природних локаціях. Але в останній час спостерігається збільшення випадків інфікування в антропургічних осередках (парки, сквери, стадіони тощо). Можливе аліментарне зараження при вживанні в їжу термічно не оброблених молочних продуктів. Як джерело інфек-ції людина грає незначну роль, вона є кінцевою ланкою в перенесення борелій. Хворий безпечний для оточуючих.
  Сезонність співпадає з періодом активності кліщів (травень-червень, вересень-жовтень). Але підозра на інфікування може бути визначена у будь-яку пору року за рахунок розвитку хронічних форм інфекції.
  Інкубаційний період: в середньому 7-14 діб (3-30 діб).
  Стадії захворювання:
  I. Локальна інфекція (запальна реакція в місці проникнення збудника). Характерна ознака – мігруюча еритема (ерите-матозна форма хвороби). Спостерігається у 41-70% випадків. Наявність характерної еритеми є патогномонічною ознакою і може слугувати обґрунтуванням для встановлення діагнозу.
  II. Дисемінація борелій у внутрішні органи (нервова, серцево-судинна системи, суглоби тощо).
  III. Хронічна (пізня) інфекція. Ураження органів-мішеней: нервова система (нейробореліоз, синдром Баннварта, поліра-дікулоневропатії, серозний менінгіт, ураження черепних нервів, енцефалопатія, енцефаломієліт, церебральний васкуліт, пе-риферична нейропатія); шкіра (хронічний атрофічний акродерматит, вогнищева склеродермія), суглоби (моноартрити вели-ких суглобів), серцево-судинна система (кардит, АВ-блокада, кардіоміопатія, серцева недостатність), очі (кон'юнктивіт, епіс-клерит, увеїт, кератит, ендофтальміт), печінка (гепатит з сприятливим прогнозом).
  Лікування: комплексне (етіотропне, патогенетичне, симптоматичне).
  Провідну роль в лікуванні відіграє етіотропна терапія, метою якої є елімінація збудника, а також зведення до мінімуму ймо-вірності переходу захворювання у хронічну форму. Призначення антибіотиків показано при всіх проявах хвороби Лайма, не-залежно від давності інфікування. Тетрацикліни, пеніциліни, цефалоспорини, макроліди є препаратами вибору. Встановлено стійкість борелій до аміноглікозидів, фторхінолонів, сульфаніламідів, рифампіцину і триметоприму.

  Алгоритм серологічної діагностики хвороби Лайма
  Визначення антитіл класу IgM, IgG до збудників кліщового бореліозу Borrelia burgdorferi s. l.
  Згідно з рекомендаціями Німецького товариства гігієни і мікробіології (DGHM, Німеччина) та Центру контролю над захворю-ваннями (CDC, США), серологічне обстеження пацієнтів на кліщовий бореліоз проводиться в два етапи:

  1. кринінгове дослідження методом ІФА (визначення специфічних IgM, IgG);
  2. підтверджуюче дослідження методом імуноблоту (для усіх позитивних та сумнівних результатів, що визначені на першому етапі).
  IgМ починають утворюватися на 2-4-му тижні захворювання і зазвичай передують появі IgG, хоча в деяких випадках синтез IgM може затримуватися або взагалі бути відсутнім. Cероконверсія відзначається у 20-50% хворих на гострий бореліоз. Спе-цифічні IgМ визначаються у 70-90% хворих на I стадії, 30-80% — на II стадії і 5-48% — на III стадії. Наявність IgМ, як пра-вило, свідчить про гостру фазу захворювання, але в деяких випадках вони можуть визначатися протягом 1-2 років.
  Синтез IgG відбувається на 6-8-й тиждень захворювання і відповідає II або III фазам хвороби. Наявність IgG при гострому бореліозі, при відсутності IgМ і клінічних проявів хвороби, може вказувати на попередній контакт з бореліями. Значне під-вищення IgG характерно для нейробореліозу і хронічного атрофічного акродерматиту. Специфічні IgG визначаються у хво-рих на I стадії — у 50-70% випадків, на II стадії — 65-100%, на III стадії — до 100%.
  Обидва класи імуноглобулінів можуть існувати протягом тривалого часу і виявлятися навіть після успішного лікування.
  • Імуноферментний аналіз (ІФА) — визначення специфічних IgM, IgG до суміші (рідше до одного) антигену збудників.
  • Імуноблот — визначення специфічних IgM, IgG до окремих молекулярних антигенів збудника. Є підтверджуючим до-слідження з максимальним рівнем специфічності (виключення «перехресних» імунологічних реакцій, що можуть вплинути на достовірність отриманих даних).

   

  Лiтература

  1. Бацюра А.В. Проблема Лайм-боррелиоза в практике клинициста. Клінічна імунологія. Алергологія. Інфектологія. №4(43), 2011.
  2. Деконенко Е.П., Кареткина Г.Н. Заболевания, передающиеся клещами. Журнал «Лечащий врач» №05-2009
  3. Деконенко Е. П. Клинико-эпидемиологические особенности Лайм-боррелиоза // Врач, 2004, № 2, с. 24–28.
  4. Лабинская А.С., Костюкова Н.Н., Иванова С.М. Руководство по медицинской микробиологии. Книга II. Частная медицин-ская микробиология и этиологическая диагностика инфекций. Москва, 2015.
  5. Офицеров В.И. Лайм-боррелиоз и его диагностика. Новости «Вектор-Бест» N 2 (28). Июнь 2003.
  6. Турьянов М. Х., Царегородцев А. Д., Лобзин Ю. В. Инфекционные болезни. — М.: ГЭОТАР МЕДИЦИНА, 1998.
  7. TICKBORNE DISEASES OF THE UNITED STATES. A Reference Manual for Healthcare Providers. CDC. Fifth Edition, 2018
  8. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BA%D1%81%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D0%BB%D0....
  9. https://www.cdc.gov/ticks/tickbornediseases/index.html
  Підготовка
  Спеціальної підготовки не потрібно.
  Взяття крові проводиться натщесерце або не раніше 4 го-дин після останнього прийому їжі.

   

  Лiтература

  1. Бацюра А.В. Проблема Лайм-боррелиоза в практике клинициста. Клінічна імунологія. Алергологія. Інфектологія. №4(43), 2011.
  2. Деконенко Е.П., Кареткина Г.Н. Заболевания, передающиеся клещами. Журнал «Лечащий врач» №05-2009
  3. Деконенко Е. П. Клинико-эпидемиологические особенности Лайм-боррелиоза // Врач, 2004, № 2, с. 24–28.
  4. Лабинская А.С., Костюкова Н.Н., Иванова С.М. Руководство по медицинской микробиологии. Книга II. Частная медицин-ская микробиология и этиологическая диагностика инфекций. Москва, 2015.
  5. Офицеров В.И. Лайм-боррелиоз и его диагностика. Новости «Вектор-Бест» N 2 (28). Июнь 2003.
  6. Турьянов М. Х., Царегородцев А. Д., Лобзин Ю. В. Инфекционные болезни. — М.: ГЭОТАР МЕДИЦИНА, 1998.
  7. TICKBORNE DISEASES OF THE UNITED STATES. A Reference Manual for Healthcare Providers. CDC. Fifth Edition, 2018
  8. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BA%D1%81%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D0%BB%D0....
  9. https://www.cdc.gov/ticks/tickbornediseases/index.html
  Показання

  Лабораторне дослідження сироватки крові для визначення антитіл класу IgM до Borrelia burgdorferi s.l. методом імуноферментного ана-лізу (ІФА) проводиться при підозрі на інфіку-вання збудником бореліозу з розвитком хвороби Лайма:

  • клінічні прояви (мігруюча еритема, доб-роякісна лімфоцитома шкіри, атрофічний акродерматит, артрити, міокардити, пе-рикардити, лімфоцетарний менингора-дикулоневрит, нейробореліоз);
  • дані анамнезу — попередній контакт з потенційно-інфікованим переносником хвороби (кліщ).

   

  Лiтература

  1. Бацюра А.В. Проблема Лайм-боррелиоза в практике клинициста. Клінічна імунологія. Алергологія. Інфектологія. №4(43), 2011.
  2. Деконенко Е.П., Кареткина Г.Н. Заболевания, передающиеся клещами. Журнал «Лечащий врач» №05-2009
  3. Деконенко Е. П. Клинико-эпидемиологические особенности Лайм-боррелиоза // Врач, 2004, № 2, с. 24–28.
  4. Лабинская А.С., Костюкова Н.Н., Иванова С.М. Руководство по медицинской микробиологии. Книга II. Частная медицин-ская микробиология и этиологическая диагностика инфекций. Москва, 2015.
  5. Офицеров В.И. Лайм-боррелиоз и его диагностика. Новости «Вектор-Бест» N 2 (28). Июнь 2003.
  6. Турьянов М. Х., Царегородцев А. Д., Лобзин Ю. В. Инфекционные болезни. — М.: ГЭОТАР МЕДИЦИНА, 1998.
  7. TICKBORNE DISEASES OF THE UNITED STATES. A Reference Manual for Healthcare Providers. CDC. Fifth Edition, 2018
  8. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BA%D1%81%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D0%BB%D0....
  9. https://www.cdc.gov/ticks/tickbornediseases/index.html
  Інтерпретація результатів

  Інтерпретація результатів дослідження містить інформацію для лікаря і не є діагнозом. Інформацію з цього розділу не можна використовувати для самодіагностики і самолікування. Точний діагноз ставить лікар, використовуючи як результати цього обстеження, так і потрібну інформацію з інших джерел: анамнезу, результатів інших обстежень і так далі.

  Одиниці виміру
  Відсутні

  Референсні значення
  IgM до борелій Borrelia burdorferi sensu lato відсутні

  Інтерпретація результатів
  Anti-IgM Borrelia burgdorferi s.l. — серологічний маркер ранньої стадії захворювання (на цьому етапі можуть бути єдиним се-рологічним маркером). В деяких випадках можуть не визначатися взагалі або циркулювати в крові протягом усіх стадій ін-фекції. Доцільне проведення спільного дослідження IgМ + IgG.
  Оцінка результатів проводиться в якісному форматі по результатам вимірювань оптичної щільності дослідуваного зразка. Загальний висновок за результатами дослідження видається в термінах «позитивно», «сумнівно» або «негативно».

  «Позитивний результат» — виявлені антитіла класу IgМ до Borrelia burgdorferi s.l.:

  • поточна інфекція Borrelia burgdorferi s.l. (I, рідше II та III, стадія);
  • хибно-позитивний результат за рахунок інтерферіруючих факторів.

  «Сумнівний результат» — рівень антитіл класу IgМ до Borrelia burgdorferi s.l. знаходиться на межовому (не визначено-му) рівні. Не виключений вплив інтерферіруючих факторів. Доцільне проведення підтверджуючого дослідження методом імуноблоту або оцінка результатів в динаміці через 2-4 тижні.

  «Негативний результат» — антитіла класу IgМ до Borrelia burgdorferi s.l. не виявлені:
  • відсутність інфікування Borrelia burgdorferi s.l.;
  • рання стадія інфекції, відсутність достатнього рівня антитіл (при клінічних проявах доцільно повторити дослідження в ди-наміці через 2-4 тижні);
  • ранній початок антибіотикотерапії;
  • перехід хвороби в пізню, хронічну стадію.
  Інтерферіруючі фактори — об’єктивні чинники, які потенційно здатні вплинути на достовірність тестування методом ІФА.
  Хибно-негативні результати:
  • відсутність або низький рівень антитіл в ранній стадії захворювання («серологічне вікно»);
  • імунодепресивні стани (неопластичні процеси, ВІЛ-інфекція);
  • антигенна неоднорідність збудника;
  • неоптимальний підбір використовуваних антигенів;
  • недостатня чутливість тест-системи.
  Хибно-позитивні результати можливі внаслідок перехресних реакцій з інфекціями, викликаними спірохетами (сіфіліс, лепто-спіроз, поворотний тиф), вірусами групи герпесу (ЕБВ-інфекція, ЦМВ-інфекція) та ін., а також аутоімунними, ревматоїдними та гематологічними захворюваннями.

   

  Лiтература

  1. Бацюра А.В. Проблема Лайм-боррелиоза в практике клинициста. Клінічна імунологія. Алергологія. Інфектологія. №4(43), 2011.
  2. Деконенко Е.П., Кареткина Г.Н. Заболевания, передающиеся клещами. Журнал «Лечащий врач» №05-2009
  3. Деконенко Е. П. Клинико-эпидемиологические особенности Лайм-боррелиоза // Врач, 2004, № 2, с. 24–28.
  4. Лабинская А.С., Костюкова Н.Н., Иванова С.М. Руководство по медицинской микробиологии. Книга II. Частная медицин-ская микробиология и этиологическая диагностика инфекций. Москва, 2015.
  5. Офицеров В.И. Лайм-боррелиоз и его диагностика. Новости «Вектор-Бест» N 2 (28). Июнь 2003.
  6. Турьянов М. Х., Царегородцев А. Д., Лобзин Ю. В. Инфекционные болезни. — М.: ГЭОТАР МЕДИЦИНА, 1998.
  7. TICKBORNE DISEASES OF THE UNITED STATES. A Reference Manual for Healthcare Providers. CDC. Fifth Edition, 2018
  8. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BA%D1%81%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D0%BB%D0....
  9. https://www.cdc.gov/ticks/tickbornediseases/index.html
  Артикул: 244
  Цiна: 250 грн.
  Взяття крові із вени:
  + 30 грн.
  Разом: 280 грн.
  Здати аналіз «Антитіла класу IgM до Borrelia burgdorferi sensu lato (Anti-Borrelia burgdorferi s.l. IgM)» ви можете у Черкасах та інших містах України. Зверніть увагу, що ціна аналізу, вартість процедури взяття біоматеріалу, методи та терміни виконання досліджень в регіональних медичних офісах можуть відрізнятись.
  Вгору