Вибрати місто: Дніпро

  Ваше місто: Ви перебуваєте в місті: Дніпро

  Вибрати інше
  Від обраного міста залежать ціни та способи оплати.
  РУС
  0-800-302-200 Безкоштовно на території України 0 (67) 678-03-78 Безкоштовно на території України
  Отримати результати аналізів

  VIP-дослідження для жінок

  Склад
  № 5ДНПКлінічний аналіз крові

  До найбільш поширених методів медичного обстеження, що дозволяють лікареві виявити ряд захворювань людини, відноситься загальний аналіз крові. Як правило, для а...

  № 139ДНПКлінічний аналіз крові

  Широко відома ШОЕ - один з пунктів клінічного аналізу крові. Якщо розглядати питання, що означає ШОЕ, то необхідно відмітити неоднорідну консистенцію і забарвле...

  № 2Коагулологічні дослідження (коагулограма)

  З певною періодичністю аналіз крові на протромбін призначають пацієнтам, що приймають препарати, які не допускають утворення тромбів (антикоагулянти). Показнико...

  № 119Клінічний аналіз крові

  У загальному аналізі крові важливим діагностичним показником є лейкоцити (WBC - white blood cell) - білі тільця крові, що виконують імунну функцію. Аналіз крові...

  № 39Неорганічні речовини (макро- та мікроелементи)

  Натрій, калій, хлор -  основні електроліти організму людини. У плазмі крові вони підтримують осмотичний тиск, водно-електролітний баланс, беруть участь в і...

  № 40Неорганічні речовини (макро- та мікроелементи)

  Один із основних біологічно активних елементів, необхідних для нормального функціонування нервової та м’язової систем. Магній, як і калій, міситься переважно ...

  № 41Неорганічні речовини (макро- та мікроелементи)

  Основний внутрішньоклітинний аніон, необхідний для нормального функціонування центральної нервової системи. Фосфор входить до складу кісткової тканини і фосф...

  № 48Неорганічні речовини (макро- та мікроелементи)

  Залізо в організмі людини є важливим мікроелементом (Fe), що відповідає за кисневе наповнення тканин. На рівень цього мікроелемента впливає живлення. З продукта...

  № 37Неорганічні речовини (макро- та мікроелементи)

  У організмі людини кальцій один з найпоширеніших неорганічних елементів. Його значення дуже велике: він бере участь в координації проникності клітинних мембран,...

  № 50Білки, що беруть участь у обміні заліза

  Плазмений білок, глікопротеїн – основний переносчик заліза. Синтез трансферину здійснюється в печінці та залежить від функціонального стану печінки, від потре...

  № 51Білки, що беруть участь у обміні заліза

  Феритин - розчинний у воді білковий комплекс, що включає 24 субодиниць і є основним внутрішньоклітинним депо заліза. Це основний показник запасів заліза в орган...

  № 43Білки «гострої» фази та маркери запалення

  Ц реактивний білок (СРБ) - чутливий елемент крові, який швидше за інших реагує на ушкодження тканин. Будучи білком швидкої фази, він виробляється в печінці і с...

  № 44Білки «гострої» фази та маркери запалення

  Ревматоїдний чинник (РФ) є групою аутоантитіл, яка реагує на частки, що потрапляють в кров з уражених суглобів. Під впливом бактерій, вірусів, інших внутрішніх ...

  № 8Ферменти

  Аланінамінотрансфераза або АлАТ (АЛТ) - це внутрішньоклітинний фермент, який бере участь в обміні амінокислот. У великій кількості він міститься, передусім, в п...

  № 9Ферменти

  Фермент, що бере участь в обміні амінокислот. Каталізує перенесення аміногрупи від аспарагінової кислоти на альфа-кетоглутарову кислоту з утворенням щавелевооц...

  № 15Ферменти

  Гама-глутамілтранспептидаза (ГГТ або гама глутаматтрансфераза ggt) - це мікросомальний фермент, який бере участь в обміні амінокислот і у великій кількості є в ...

  № 24Ферменти

  Лдг лактатдегідрогеназа - це цинкмістящий внутрішньоклітинний фермент, що каталізує окислення молочної кислоти в піруват. Міститься він в сироватці крові і майж...

  № 36Ферменти

  Фосфатаза лужна - це група ферментів, які містяться у багатьох тканинах організму, але здебільшого локалізується в печінці, кістках, плаценті. У клітинах цих ор...

  № 30Ліпіди

  Тригліцериди - це нейтральні жири, що є одним з основних джерел енергії для організму. Їх велика частина знаходиться в жировій тканині, деяка частина міститься ...

  № 31Ліпіди

  Холестерин - життєва необхідна речовина, яку відносять до класу ліпідів. Він знаходиться у складі оболонок клітин, головного мозку, нервів і відіграє важливу ро...

  № 32Ліпіди

  Ліпіди - це жири, які не розчиняються у воді, тому в чистому вигляді вони кров не транспортуються . Свою розчинність вони набувають завдяки тому, що в крові пов...

  № 33Ліпіди

  Бета ліпопротеїди (холестерин липопротеїнів низької щільності, ХСЛПНЩ) - основна транспортна форма холестеролу в організмі людини. Холестерол не розчиняєть...

  № 219Ліпіди

  Маркер ризику серцево-судинних захворювань відображає антиатерогенну активність ліпопротеїдів високої щільності. Апо А1 – основний білок у складі ліпопротеїні...

  № 220Ліпіди

  Маркер ризику атеросклерозу. Аполіпопротеїн В – основний білок усіх ліпопротеїнів, окрім ліпопротеїнів високої щільності. Таким чином, цей показник відображає...

  № 13Пігменти

  Білірубін - кінцевий продукт розкладання гемоглобіну в крові. Це жовтий пігмент, що утворюється в кістковому мозку і селезінці в результаті розпаду еритроцитів,...

  № 14Пігменти

  У організмі людини до головних жовчних пігментів відноситься білірубін, який утворюється при розпаді гемоглобіну і деяких ферментів, що входять до складу крові...

  № 22Низькомолекулярні азотисті речовини

  Креатинін є кінцевим продуктом обміну білків, що бере участь в процесі отримання енергії під час м'язових скорочень. Він утворюється в печінці, а потім виді...

  № 26Низькомолекулярні азотисті речовини

  Сечовина - це основний азотвмісний продукт розпаду білків. Вона виробляється печінкою, в процесі її синтезу знешкоджується аміак. З організму виводиться переваж...

  № 27Низькомолекулярні азотисті речовини

  Сечова кислота - це кінцевий продукт, що утворюється в результаті розпаду пуринових основ і нуклеїнових кислот під впливом ферментів. У свою чергу кислота синте...

  № 28Білки та амінокислоти

  Важливим компонентом білкового обміну організму є загальний білок крові, який є сумарною концентрацією глобулінів і альбуміну в сироватці крові. Аналіз крові з...

  № 16Глюкоза та метаболіти вуглеводного обміну

  У організмі людини глюкоза відіграє важливу роль, адже саме вона є головним енергетичним субстратом. Вона легко розщеплюється, виділяючи енергію, необхідну кожн...

  № 56Лабораторна оцінка функції щитовидної залози

  Тиреотропний гормон (ТТГ) є головним регуляторним гормоном, стимулюючим утворення і виділення гормонів трийодтироніну (Т3) і тироксину (Т4) щитовидною залозою, ...

  № 55Лабораторна оцінка функції щитовидної залози

  Невід'ємною частиною обстежень на гормони щитовидної залози є аналіз крові на Т4 вільний, який посилює тканинний обмін, споживання кисню і синтез білку. Йог...

  № 58Лабораторна оцінка функції щитовидної залози

  Аутоантитіла до ферменту щитовидної залози. Антитіла до ферменту клітин щитовидної залози, що беруть участь у синтезі тиреоїдних гормонів. Антитіла до тиреоїдн...

  № 57Лабораторна оцінка функції щитовидної залози

  Тиреоглобулін є попередником таких гормонів як Т3 і Т4. Це великий йодвмісний білок, вироблення якого контролює тиреотропний гормон гіпофіза. Знижений рівень т...

  № 125Маркери аутоімунних захворювань

  Тест на наявність ANA призначається при визначенні симптомів, які характерні для аутоімунних захворювань. Виявлення в крові антиядерних антитіл в нормі допускає...

  № 126Маркери аутоімунних захворювань

  Високоспецифічний маркер системної червоної вовчанки.   Анти-дсДНК – один із видів антинуклеарних тіл. Їх присутність високоспецифічна для СЧВ, рідше і в бі...

  № 967Маркери аутоімунних захворювань

  Скринінговий тест, що використовується в діагностиці антифосфоліпідного синдрому. Див. також тести: антифосфоліпідні антитіла (загальні) IgG/IgM - №137/138; ...

  № 116Клінічний аналіз сечі

  Особливе значення у визначенні ряду патологій в організмі людини займає загальний аналіз сечі. Цей метод дозволяє виробляти дослідження, результати яких застосо...

  № 133Антитіла до Helicobacter pylori: імуноферментний аналіз

  Маркер, що підтверджує інфікованість Хелікобактер пілорі. Ці антитіла починають вироблятися через 3 - 4 тижні після інфікування. Високі титри антитіл до H.pylor...

  № 105/6Хламідійна інфекція

  Хламідіоз - бактеріальне інфекційне захворювання системного характеру із переважно підгострим або хронічним протіканням. Характеризується ураженням епітелію сли...

  № 68Вірус імунодефіциту людини (ВІЛ)

  При собі необхідно мати документ, що підтверджує особистість з фото (паспорт, водійське посвідчення). Вірус імунодефіциту людини (ВІЛ) відносять до сімейства ре...

  № 73Гепатит B

  Австралійський антиген, виявлений в крові людини, свідчить про зараження інфекційним вірусом гепатиту В, що вражає печінку. Це захворювання може протікати як в ...

  № 75Гепатит B

  Визначає присутність антитіл до HB-core Ag, незалежно від класу M або G. Функції. Антитіла до HB-core антигену з'являються при гострому гепатиті В у крові нез...

  № 78Гепатит B

  Показник наявності захисного імунітету проти вірусу гепатиту В. Anti-HBs-антитіла з'являються у фазі одужання після гострого гепатиту В, зазвичай через 3 - 4...

  № 79Гепатит C

  Показник, що характеризує наявність антитіл (незалежно від класу М і G) до вірусу гепатиту C. Антитіла класу М починають вироблятися через 4 - 6 тижнів післ...

  № 122Герпетична інфекція: віруси простого герпесу людини 1 і 2 типів

  Антитіла класу G до вірусу простого герпесу 1 і 2 типів (ВПГ, HSV), що свідчать про попередню або поточну інфекції вірусом простого герпесу 1 або 2 типів. Ан...

  № 82Цитомегаловірусна інфекція: вірус герпесу людини 5 типу

  Цитомегаловірус igg - ДНК що містить вірус, який відноситься до роду Cytomegalovirus. ЦМВ-інфекція характеризується повсюдним поширенням. Навіть після лікування...

  № 80Токсоплазмоз

  Аnti - Toxo gondii IgG - це маркер на контакт з токсоплазмовою інфекцією. Збудник токсоплазмозу Toxoplasma gondii не відноситься ні до бактерій, ні до вірусів. ...

  № 61Гіпофізарні гонадотропні гормони та пролактин

  Пролактин - гормон, який в організмі виділяється передньою долею гіпофіза. Його біологічну форму називають мономірним пролактином. Найвищий рівень фіксується ра...

  Показання

  Повне медичне обстеження жінок - це можливість отримати вичерпну, достовірну інформацію про стан здоров'я, симптоми можливих захворювань.

  Профіль "VIP-обследование для жінок" в лабораторії Инвитро  є комплексним обстеженням організму жінки, що включає великий спектр діагностичних тестів. Зміни яких-небудь показників вкажуть на приховано-протікаючі процеси, що дозволить своєчасно почати лікування.

  Первинні і щорічні поглиблені медичні обстеження дають оцінку стану здоров'я, рівня статевого дозрівання, фізичного розвитку у дітей і функціональних можливостей систем організму дорослих.

  Додаткові медичні обстеження оцінюють стан здоров'я безпосередньо на момент дослідження з урахуванням ускладнень після захворювань або інших чинників, з приводу яких призначалося обстеження.

  Повне обстеження організму передбачають програми обстеження вагітних. Здоровій жінці лікар визначає базовий рівень, якщо є патології, діагностичний спектр розширюється.

  Лабораторія пропонує комплексне медичне обстеження жінок після 40. Профіль включає важливі в пізньому репродуктивному, пременопаузальному періодах показники, у тому числі: діагностику інфекцій, встановлення рівня гормонів, показників ліпідного обміну. Його рекомендують як щорічне диспансерне обстеження.

  Ми пропонуємо повне обстеження жінки після 50 років, якій надаються оптимальні умови : прихід в лабораторію в погоджений час, отримання результатів досліджень зручним способом. Комплекс досліджень допоможе визначити ліпідний (жировий) обмін, гормональний баланс, стан суглобів, кісток, печінки і інших органів.

  Пiдготовка
  Вранці натщесерце після 12-годинного періоду нічного голодування. Напередодні виключити надмірні фізичні навантаження, прийом алкоголю, емоційні стреси.
  Артикул: 95ПР
  Цiна: 6 710 грн.
  Взяття крові із вени:
  + 30 грн.
  Разом: 6 740 грн.
  Вгору