Вибрати місто: Дніпро

  Ваше місто: Ви перебуваєте в місті: Дніпро

  Вибрати інше
  Від обраного міста залежать ціни та способи оплати.
  РУС
  0-800-302-200 Безкоштовно на території України 0 (67) 678-03-78 Безкоштовно на території України
  Отримати результати аналізів

  VIP-дослідження для чоловіків

  Склад
  № 5ДНПКлінічний аналіз крові

  До найбільш поширених методів медичного обстеження, що дозволяють лікареві виявити ряд захворювань людини, відноситься загальний аналіз крові. Як правило, для а...

  № 139ДНПКлінічний аналіз крові

  Широко відома ШОЕ - один з пунктів клінічного аналізу крові. Якщо розглядати питання, що означає ШОЕ, то необхідно відмітити неоднорідну консистенцію і забарвле...

  № 2Коагулологічні дослідження (коагулограма)

  З певною періодичністю аналіз крові на протромбін призначають пацієнтам, що приймають препарати, які не допускають утворення тромбів (антикоагулянти). Показнико...

  № 119Клінічний аналіз крові

  У загальному аналізі крові важливим діагностичним показником є лейкоцити (WBC - white blood cell) - білі тільця крові, що виконують імунну функцію. Аналіз крові...

  № 39Неорганічні речовини (макро- та мікроелементи)

  Натрій, калій, хлор -  основні електроліти організму людини. У плазмі крові вони підтримують осмотичний тиск, водно-електролітний баланс, беруть участь в і...

  № 40Неорганічні речовини (макро- та мікроелементи)

  Один із основних біологічно активних елементів, необхідних для нормального функціонування нервової та м’язової систем. Магній, як і калій, міситься переважно ...

  № 41Неорганічні речовини (макро- та мікроелементи)

  Основний внутрішньоклітинний аніон, необхідний для нормального функціонування центральної нервової системи. Фосфор входить до складу кісткової тканини і фосф...

  № 48Неорганічні речовини (макро- та мікроелементи)

  Залізо в організмі людини є важливим мікроелементом (Fe), що відповідає за кисневе наповнення тканин. На рівень цього мікроелемента впливає живлення. З продукта...

  № 37Неорганічні речовини (макро- та мікроелементи)

  У організмі людини кальцій один з найпоширеніших неорганічних елементів. Його значення дуже велике: він бере участь в координації проникності клітинних мембран,...

  № 50Білки, що беруть участь у обміні заліза

  Плазмений білок, глікопротеїн – основний переносчик заліза. Синтез трансферину здійснюється в печінці та залежить від функціонального стану печінки, від потре...

  № 51Білки, що беруть участь у обміні заліза

  Феритин - розчинний у воді білковий комплекс, що включає 24 субодиниць і є основним внутрішньоклітинним депо заліза. Це основний показник запасів заліза в орган...

  № 103Онкомаркери

  Простатичний специфічний антиген (скорочено ПСА) - білкова речовина, яку виробляють клітини передміхурової залози. Якщо капіляри передміхурової залози ушкоджуют...

  № 104ДНПОнкомаркери

  Фізіологічний екскреторний продукт передміхурової залози. Глікопротеїн із молекулярною масою 34000Да. Має ензимну (протеазну) активність, зменшуючи в’язкіст...

  № 43Білки «гострої» фази та маркери запалення

  Ц реактивний білок (СРБ) - чутливий елемент крові, який швидше за інших реагує на ушкодження тканин. Будучи білком швидкої фази, він виробляється в печінці і с...

  № 44Білки «гострої» фази та маркери запалення

  Ревматоїдний чинник (РФ) є групою аутоантитіл, яка реагує на частки, що потрапляють в кров з уражених суглобів. Під впливом бактерій, вірусів, інших внутрішніх ...

  № 8Ферменти

  Аланінамінотрансфераза або АлАТ (АЛТ) - це внутрішньоклітинний фермент, який бере участь в обміні амінокислот. У великій кількості він міститься, передусім, в п...

  № 9Ферменти

  Фермент, що бере участь в обміні амінокислот. Каталізує перенесення аміногрупи від аспарагінової кислоти на альфа-кетоглутарову кислоту з утворенням щавелевооц...

  № 15Ферменти

  Гама-глутамілтранспептидаза (ГГТ або гама глутаматтрансфераза ggt) - це мікросомальний фермент, який бере участь в обміні амінокислот і у великій кількості є в ...

  № 24Ферменти

  Лдг лактатдегідрогеназа - це цинкмістящий внутрішньоклітинний фермент, що каталізує окислення молочної кислоти в піруват. Міститься він в сироватці крові і майж...

  № 36Ферменти

  Фосфатаза лужна - це група ферментів, які містяться у багатьох тканинах організму, але здебільшого локалізується в печінці, кістках, плаценті. У клітинах цих ор...

  № 30Ліпіди

  Тригліцериди - це нейтральні жири, що є одним з основних джерел енергії для організму. Їх велика частина знаходиться в жировій тканині, деяка частина міститься ...

  № 31Ліпіди

  Холестерин - життєва необхідна речовина, яку відносять до класу ліпідів. Він знаходиться у складі оболонок клітин, головного мозку, нервів і відіграє важливу ро...

  № 32Ліпіди

  Ліпіди - це жири, які не розчиняються у воді, тому в чистому вигляді вони кров не транспортуються . Свою розчинність вони набувають завдяки тому, що в крові пов...

  № 33Ліпіди

  Бета ліпопротеїди (холестерин липопротеїнів низької щільності, ХСЛПНЩ) - основна транспортна форма холестеролу в організмі людини. Холестерол не розчиняєть...

  № 219Ліпіди

  Маркер ризику серцево-судинних захворювань відображає антиатерогенну активність ліпопротеїдів високої щільності. Апо А1 – основний білок у складі ліпопротеїні...

  № 220Ліпіди

  Маркер ризику атеросклерозу. Аполіпопротеїн В – основний білок усіх ліпопротеїнів, окрім ліпопротеїнів високої щільності. Таким чином, цей показник відображає...

  № 13Пігменти

  Білірубін - кінцевий продукт розкладання гемоглобіну в крові. Це жовтий пігмент, що утворюється в кістковому мозку і селезінці в результаті розпаду еритроцитів,...

  № 14Пігменти

  У організмі людини до головних жовчних пігментів відноситься білірубін, який утворюється при розпаді гемоглобіну і деяких ферментів, що входять до складу крові...

  № 22Низькомолекулярні азотисті речовини

  Креатинін є кінцевим продуктом обміну білків, що бере участь в процесі отримання енергії під час м'язових скорочень. Він утворюється в печінці, а потім виді...

  № 26Низькомолекулярні азотисті речовини

  Сечовина - це основний азотвмісний продукт розпаду білків. Вона виробляється печінкою, в процесі її синтезу знешкоджується аміак. З організму виводиться переваж...

  № 27Низькомолекулярні азотисті речовини

  Сечова кислота - це кінцевий продукт, що утворюється в результаті розпаду пуринових основ і нуклеїнових кислот під впливом ферментів. У свою чергу кислота синте...

  № 28Білки та амінокислоти

  Важливим компонентом білкового обміну організму є загальний білок крові, який є сумарною концентрацією глобулінів і альбуміну в сироватці крові. Аналіз крові з...

  № 16Глюкоза та метаболіти вуглеводного обміну

  У організмі людини глюкоза відіграє важливу роль, адже саме вона є головним енергетичним субстратом. Вона легко розщеплюється, виділяючи енергію, необхідну кожн...

  № 56Лабораторна оцінка функції щитовидної залози

  Тиреотропний гормон (ТТГ) є головним регуляторним гормоном, стимулюючим утворення і виділення гормонів трийодтироніну (Т3) і тироксину (Т4) щитовидною залозою, ...

  № 55Лабораторна оцінка функції щитовидної залози

  Невід'ємною частиною обстежень на гормони щитовидної залози є аналіз крові на Т4 вільний, який посилює тканинний обмін, споживання кисню і синтез білку. Йог...

  № 58Лабораторна оцінка функції щитовидної залози

  Аутоантитіла до ферменту щитовидної залози. Антитіла до ферменту клітин щитовидної залози, що беруть участь у синтезі тиреоїдних гормонів. Антитіла до тиреоїдн...

  № 57Лабораторна оцінка функції щитовидної залози

  Тиреоглобулін є попередником таких гормонів як Т3 і Т4. Це великий йодвмісний білок, вироблення якого контролює тиреотропний гормон гіпофіза. Знижений рівень т...

  № 137/138Маркери аутоімунних захворювань

  Антитіла до фосфоліпідів igg - це лабораторний тест, який визначає концентрацію антитіл класу G в сироватці крові до комплексу антифосфоліпідних антигенів. Цей...

  № 967Маркери аутоімунних захворювань

  Скринінговий тест, що використовується в діагностиці антифосфоліпідного синдрому. Див. також тести: антифосфоліпідні антитіла (загальні) IgG/IgM - №137/138; ...

  № 116Клінічний аналіз сечі

  Особливе значення у визначенні ряду патологій в організмі людини займає загальний аналіз сечі. Цей метод дозволяє виробляти дослідження, результати яких застосо...

  № 133Антитіла до Helicobacter pylori: імуноферментний аналіз

  Маркер, що підтверджує інфікованість Хелікобактер пілорі. Ці антитіла починають вироблятися через 3 - 4 тижні після інфікування. Високі титри антитіл до H.pylor...

  № 105/6Хламідійна інфекція

  Хламідіоз - бактеріальне інфекційне захворювання системного характеру із переважно підгострим або хронічним протіканням. Характеризується ураженням епітелію сли...

  № 68Вірус імунодефіциту людини (ВІЛ)

  При собі необхідно мати документ, що підтверджує особистість з фото (паспорт, водійське посвідчення). Вірус імунодефіциту людини (ВІЛ) відносять до сімейства ре...

  № 73Гепатит B

  Австралійський антиген, виявлений в крові людини, свідчить про зараження інфекційним вірусом гепатиту В, що вражає печінку. Це захворювання може протікати як в ...

  № 75Гепатит B

  Визначає присутність антитіл до HB-core Ag, незалежно від класу M або G. Функції. Антитіла до HB-core антигену з'являються при гострому гепатиті В у крові нез...

  № 78Гепатит B

  Показник наявності захисного імунітету проти вірусу гепатиту В. Anti-HBs-антитіла з'являються у фазі одужання після гострого гепатиту В, зазвичай через 3 - 4...

  № 79Гепатит C

  Показник, що характеризує наявність антитіл (незалежно від класу М і G) до вірусу гепатиту C. Антитіла класу М починають вироблятися через 4 - 6 тижнів післ...

  № 64Оцінка андрогенної функції

  Основним чоловічим гормоном є тестостерон. Він бере активну участь у формуванні та у подальшому розвитку статевих органів у хлопчиків, регулює статеву поведінку...

  № 149Оцінка андрогенної функції

  Глобулін, що зв'язує статеві гормони (ГЗСГ), - це особливий білок (глікопротеїн), вироблюваний печінкою. Він з'єднується із статевими гормонами, щоб тра...

  Показання

  Комплексне обстеження організму чоловіка дає можливість тримати здоров'я під контролем. Квітучий на вигляд молодий організм може таїти початкові стадії проблем і захворювань. Тому для оцінки стану здоров'я, функціональних можливостей систем організму проводять первинні і щорічні поглиблені медичні обстеження.

  Існують спеціально розроблені програми обстеження, у тому числі і додаткові медичні обстеження, які проводяться в особливих випадках, наприклад, після перенесеного захворювання.

  Обстеження і планування сім'ї

  Успішне зачаття і розвиток малюка залежить від стану здоров'я майбутнього батька, тому перед плануванням вагітності рекомендується повне медичне обстеження чоловіків, яке вимагає проведення певних аналізів. Вони допоможуть оцінити готовність організму чоловіка до зачаття.

  Повне обстеження організму потрібне і перед екз (екстракорпоральним заплідненням). Правильно виконані дослідження допоможуть визначити захворювання, патології, відхилення і своєчасно їх скоректувати.

  Після невдалого екз призначається додаткове медичне обстеження чоловіків і консультація лікаря андролога.

  Коли важливо проводити лабораторні обстеження

  Причини проведення обстежень можуть бути самі різні, серед них і виявлення ознак захворювань, що передаються статевим шляхом (ЗПСШ). Аналізи на зпсш можна здати анонімно і лікуватися без вказівки особистих даних.

  У чоловічому організмі після 40 років знижується утворення вільного тестостерону, тому в цьому віці цілком доречне повне обстеження чоловіка, у тому числі гормональне.

  Більшість проблем в плані здоров'я виникають після 50 років. У цьому віці варто повністю переглянути свої звички, спосіб життя, обстежуватися, щоб як можна надовше зберегти чоловіче здоров'я. У цьому вам допоможе лабораторія Інвітро

  Пiдготовка
  Вранці натщесерце після 12-годинного періоду нічного голодування. Напередодні виключити надмірні фізичні навантаження, прийом алкоголю, емоційні стреси.
  Артикул: 96ПР
  Цiна: 6 365 грн.
  Взяття крові із вени:
  + 30 грн.
  Разом: 6 395 грн.
  Вгору